Helyum

Kısaca: Atom numarası: 2 Simge: He Kütle numarası: 4.0026 Kaynama Noktası (C): -268.9 Erime Noktası (C): -269.7 Yoğunluk: .126 Buharlaşma Isısı: 0.02 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 0.005 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 0.0003 Özgül Isı Kapasitesi: 1.25 Asal gazlar grubundan kimyasal element. 1868'de Lockyer ve Frankland, güneş tayfında, bilinen elementlerin verdiği çizgilerden daha parlak bir çizginin bulunduğunu gördü; bu çizginin, yalnız Güneş'te ...devamı ☟

Helyum
Helyum

Helyum, Hidrojenden sonra en hafif gazdır. Renksiz, kokusuz olmakla beraber soygaz olduğu için tepkimeye girmez ve bu yüzden eylemsizdir. Soygazların son yörüngelerindeki elektron sayısı o yörüngenin maksimum elektron bulundurma kapasitesi kadardır, yani o yörünge ne kadar elektron alabiliyorsa o kadar olur. Helyum'un atom numarası ikidir (2), her elementte de olduğu gibi, helyumda da ilk elektron yörüngesinin maksimum alabildiği elektron 2'dir. Bu doğrultuda helyum, soygazlar kuralına uyan bir gazdır. Bağıl atom kütlesi ise 4,0026'tır. Oda sıcaklığında gazdır ve gaz dışında başka hallerde görmek doğal koşullarda çok zordur; çünkü erime noktası -272,05 °C ve kaynama noktası -268,785 °C'dir. Ancak laboratuar koşullarında sağlanabilen sıcaklıklarda katı ve sıvı halinde görebilir. Bu sıcaklıklar mutlak sıfır'a çok yakın olduklarından dolayı laboratuvar koşullarında sağlamak bile çok zordur. Yoğunluğu ise 0,1785 g/l'dir, yani havadan daha hafiftir, bu yüzden de sıcak hava balonlarında ve zeplinlerde kullanılmaktadır. Hidrojenden daha ağırdır, ancak hidrojen yanıcı bir madde olduğu için artık pek kullanmılmamakta, ve yerini Helyum'a bırakmaktadır. Atom çapı 0,49 Å'dur. Elektronegatifliği (Elektronegatiflik) yoktur ve elektron dizilimi 1s (kare) dir. Yükseltgenme basamağı sayısı sıfırdır.not=her 20.000 küçük helyum balonu bir insanin kütlesini 6 kg azaltır.

Kullanım Alanları

Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Ayrıca helyum radyoaktif minerallerde ve Amerika Birleşik Devletlerinde tabii gazlarda bulunur. Helyum, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonundan elde edilir. Havadan hafif olması uçan balonlarda kullanılabilmesini sağlar. Hidrojen gibi yanıcı-patlayıcı özelliği olmadığı için de oldukça güvenlidir ama bu güvenlik pahalı olduğu için bu madde pek kullanılmamaktadır. Pahalı olmasının nedeni evren de hidrojenden sonra en çok bulunan element olmasına ve dünya atmosferinde 1/200.000 oranında bulunmasına rağmen, sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilemez. Bunun sebebi, Helyumun atmosferdeki diğer bir çok gazın aksine Joul-Thompson katsayısının pozitif olmayışıdır. Bu da onun sıkıştırılmak suretiyle sıvılaştırılmasını engeller ve de havadan elde edilmesini imkansız hale getirir. Amerikadaki (ABD) bazı doğal gaz yataklarında %7'ye varan oranlarda He gazı bulunmaktadır ki bu Helyumun ticari olarak satılabilecek kadar üretilmesine imkan sağlamaktadır.

Helyum inert gaz olması özelliğinden dolayı bazı metallerin inert atmosfer oluşturulmasına kullanılır. Ayrıca dalgıç tüpleri %80 He ve %20 O2'den oluşur. Sıvı hava yerine helyumla karıştırılmış oksijen kullanılmasının sebebi vurgun diye tabir edilen olayı önlemektir. Helyumun buradaki fonksiyonu, yukarıda bahsi geçen Joule-Thompson katsayısının negatif olması nedeniyle yüksek basınçta sıvılaşmayıp, dalgıçlar yukarı doğru çıkarırken yüksek basınçtan düşük basınca hızlı geçişte oluşan çözünürlük farkından dolayı kanda baloncuklar oluşturup felce neden olmamasıdır. Helyum ayrıca sıvı roket yakıtlarının basınç altında tutulmasında kullanılır. Sıvı helyum soğutma amaçlı da kullanılmaktadır (NMR cihazlarında)

Helyum'un İnsan Sesini İnceltmesi Hakkında

Bu durum, sesin helyum icinde daha hızlı hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi de gazlar içindeki sesin hızının, gazın yoğunluğun'un karekökünün ters orantılı olmasıdır. Helyum da havadan çok daha az yoğun bir gaz olmasından dolayı (uçan balonlar gibi), helyum içinde sesin hızı havadakine göre birkaç kat daha fazladır. Ses tellerini hava yerine helyumun titreşmesi ve sesin helyum içinde daha hızlı ilerlemesi nedeniyle, insan sesi tiz bir şekilde çıkar. Alınan helyum, tekrar verildikten sonra bu ses incelmesi etkisini kaybeder.

Benzer şekilde yine, inert ve zehirsiz olan SF6 gazını solumanız durumunda ise, bu kez bu gazın havadan yaklaşık 6 kat daha yoğun olması ve bu nedenle sesin SF6 içinde havadakinden çok daha yavaş ilerlemesinden dolayı, bu kez insan sesi kalın çıkmaktadır.

TarihçeHelyum ilk olarak 1868'de İngiltere'de astronom Norman Lockyer tarafından tayf çizgileri olarak gözlenmiştir. İskoçyalı kimyacı William Ramsey 1895 yılında uranyum içeren kleveyit minerali ve bir asitle yaptığı bir deneyde, helyum oluştuğunu görmüştür. 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfetmilerdir.1908 yılında Heike Kamerlingh Onnes 0.9 K’ de ilk sıvı helyumu elde etmiştir.

Atom numarası: 2 Simge: He Kütle numarası: 4.0026 Kaynama Noktası (C): -268.9 Erime Noktası (C): -269.7 Yoğunluk: .126 Buharlaşma Isısı: 0.02 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 0.005 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 0.0003 Özgül Isı Kapasitesi: 1.25

Asal gazlar grubundan kimyasal element.

Kaynaklar

Vikipedi

Helyum

Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan soygazlardan biri (simgesi He).

Helyum

Türkçe Helyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. helium

Helyum

Türkçe Helyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
hélium [le]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Helyum-3
3 yıl önce

Helyum 3, Helyum soygazının radyoaktif olmayan daha hafif bir izotopudur. Helyum 3 çekirdeğinde (helion) iki proton ve bir nötron bulunur. Helyum 4 çekirdeği...

Helyum-3, Avustralya, Ay (uydu), Dünya, Güneş rüzgârı, Helyum, Taslak, Yerdeş, Çekirdeksel kaynaşma, Çekirdek fiziği, Atom fiziği
Helyum-4
3 yıl önce

Helyum-4 hafif ve eşinetkin olmayan bir helyum yerdeşidir. Doğada yer alan iki helyum yerdeşinden en yaygın olarak rastlanandır. Öyle ki Yeryüzü'ndeki...

Helyum-4, Helyum, Taslak, Yerdeş, Çekirdek fiziği, Atom fiziği, Ilıncık, í–nelcik, Eşınetkin
Helyum izotopları
3 yıl önce

Helyum (He) Standart atom ağırlığı: 4,002602(2) u Helyum-2 helyumun kuramsal izotopudur. Teorik hesaplamalarla var olma ihtimali çok düşük olup % 2 civarındadır...

Helyum izotopları, Atomik kütle birimi, Beta çözünmesi, Helyum, Helyum-3, Helyum-4, Hidrojen izotopları, Nötron, Proton, Taslak, Çekirdek fiziği
Sıvı helyum
3 yıl önce

yerdeş türüne göre değişmektedir. Sıvı helyum-4'ün kaynama sıcaklığındaki yoğunluğu yaklaşık 125 gram/litredir. Helyum ilk kez 10 Temmuz 1908'de Hollandalı...

Süperakışkan helyum-4
3 yıl önce

Süperakışkan Helyum-4, helyum elementi helyum-4 ün oluşturduğu bir süper akışkandır. Bir süperakışkan maddenin 0 viskoziteli bir akışkan gibi davrandığı...

Helyum hidrit moleküler iyonu
5 yıl önce

Helyum hidrit iyonu ya da hidrohelyum(1+) katyonu, HeH+, bir protonun gaz halindeki bir helyum atomu ile reaksiyona girmesi sonunda oluşan pozitif yüklü...

Metallik
6 yıl önce

kozmolojide, bir nesnenin metal bolluğu (Z) , özdeğinin hidrojen (X) ve helyum (Y) dışında içerdiği kimyasal elementlerin oranıdır. Evrenin en büyük ölçekteki...

Metallik, Bulutsu, Evren, Gökbilim, Helyum, Hidrojen, Karbon, Taslak, Doğabilimsel evrenbilim
Süperakışkanlık
6 yıl önce

teorilerle tanımlanmıştır. Helyum-4'te süperakışkanlık, helyum-3'te oluştuğundan daha yüksek sıcaklıklarda meydana gelir.Helyum-4'ün her atomu sıfır dönüsü...