Takvimi Vekayi

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Takvimi Vekayi hakkında bilgiler

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Düzenli yayınlanmadı, 1922'ye kadar 4608 sayı çıktı. TBMM hükümetince adı 1920'de Ceridei Resmiye yapılarak yayınlandı, 1928'de Resmi Gazete oldu.

Gazetenin Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice baskıları da yapılmıştır. Abone usulüyle çalışan ve posta teşkilatıyla dağıtılan gazetenin ilk yönetmeni Esad Efendi'dir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

5 Mayıs

5 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 125. günüdür. Sonraki sene için 240 (Artık yıllarda 241) gün var.

7 Eylül

7 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 250. günüdür. Sonraki sene için 115 (Artık yıllarda 116) gün var.

4 Kasım

4 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 308. günüdür. Sonraki sene için 57 (Artık yıllarda 58) gün var.

Hafız Mehmet

Hafız Mehmet T.B.M.M. 1. Dönem'de Trabzon mebusluğu yapmış ve II. İcra Vekilleri heyetinde 8 Şubat 1921 - 19 Mayıs 1921 tarihleri arasında vekaleten (Celalettin Arif Bey'in yerine) Adliye Vekilliği yapmış siyaset adamıdır. Öncesinde Osmanlı Meclisi Mebusan'ında İttihat ve Terakki ...

Asker Aileleri

Muinsiz, askerin annesine veya karısına bakacak kimsesi olmaması, eve ekmek getirecek kimsesi olmayan asker ailesi demektir. Osmanlı`da o hane muinsiz sayılır ve muaf tutulurdu. Ancak savaş yıllarında bunların çoğu redif birliklerinde askere alındı1912`de bir muinsizin alacağı ...

İstanbul Basını

Milli Mücadele öncesi