Tatar sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, Avrupa Rusyası’nda yaşayan Türk soylu Müslümanlar için kullanmışlardır

Tatartatar

Almanca tatar kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. Tatar (m)

tatar

Postayı süren kimse.

tatar

(Türkçe) 1. Bir Türk kavmi. 2. Posta sürücüsü. 3. Gül zambak gibi çiçeklerin açılmamış goncaları. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

tatar

s. tatar i. Tatar

tatar

s.s.c.b.'de kuzey kafkasya kırım ve sibirya'nın kimi bölgelerinde oturan türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse. tatarlara özgü, tatarlarla ilgili olan. posta sürücüsü.

tatar

Fransızca tatar kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. tatar, tartar, a member of one of the Turkish peoples inhabiting Tatarstan or Central Asia

tatar

Almanca tatar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. language of the Tartar tribes

tatar

Türkçe tatar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tatar] n. language of the Tartar tribes n. Tatar, language of the Tartar tribes; tartar steak, type of steak, specific type of cut of meat adj. tatar, tartar, a member of one of the Turkish peoples inhabiting Tatarstan or Central Asia

tatar

[Tatar] n. language of the Tartar tribes n. Tatar, language of the Tartar tribes; tartar steak, type of steak, specific type of cut of meat adj. tatar, tartar, a member of one of the Turkish peoples inhabiting Tatarstan or Central Asia


Yanıtlar