Tatlar (halk)

Tatlar, Azerbaycan'ın kuzeydoğusu ve Dağıstan'ın güneyi arasında yaşayan bir İran halkıdır.
Bir kısmı Dağ Yahudileri diye anılmaktadırlar, İlk Asur işgal ve kolonizasyonu sırasında İsrail'den çıkartılan Yahudi göçmenlerin, müttefikleri İran tarafından Dağıstan'a yerleştirilmeleri ve daha sonra da Mitraizm, Zerdüştizm gibi inanışların etkisi ve Dağıstan'ı elinde tutan İranlı asker-soylularla karışmaları sonucunda oluştukları bilinmektedir.

Tatlar (halk)

diğer anlamı|Tatlar Tatlar, Dağıstan Yahudiler`i ile Dağıstan`da ki İranlılar`ının melezlenerek oluşturduğu topluluk.

Dağlı Yahudiler diye anılmalarına rağmen, İlk Asur işgal ve kolonizasyonu sırasında İsrail`den çıkartılan Yahudi göçmenlerin, müttefikleri İran tarafından Dağıstan`a yerleştirilmeleri ve daha sonra da Mitraizm, Zerdüştizm gibi inanışların etkisi ve Dağıstan`ı elinde tutan İranlı asker-soylularla karışmaları sonucunda oluştukları bilinmektedir. Dağıstan`la ilgili MÖ.yüzyıllarda bazı kayıtlarda Dağıstan Yahudiler`ine rastlanmaktadır. Örneğin Mahaçkala(Dağıstan başkenti) civarlarında Yahudiler`in işlettiği bazı han ve ticaret yerlerinin bulunduğu bir yerleşim olduğu bilinmektedir. Ancak Yahudiler`in Dağıstan`da ki varlıkları İran varlığıyla ilgilidir, ve daima bu iki varlık tarih boyunca birbiriyle içiçe geçerek gelişimini sürdürelmiştir.

Çoğunluğu İslam inancını benimsemişlerdir. Ancak Yahudi inancını koruyanlar Dağıstan`da hala yaşamaktalar. Dağıstan`ın Derbent ve Mahaçkala kentlerinde sinagogları açık bulunmaktadır. Dünyada ki Tat nüfusunun neredeyse % 60`a yakını Azerbaycan`da yaşamaktaysa da, Şii-İslam inancında olmaları sebebiyle hızla Azerileştikleri bilinmektedir. Türkiye`de ki Tatlar`ın da çoğunlukla Azeri olarak adlandırıldıkları bilinmektedir.

1990`lı yıllardan itibaren yaşadıkları bölgelerden İsrail`e önemli bir göç dalgası yaşanmıştır.

Konuştukları dil Farsça`nın Pehlevi (Palavi) lehçesine çok yakındır.

Dağıstan`da 12.bin, İsrail`de 15.bin, Azerbaycan`da ise 300.bin, Rusya Federasyonun da 80.bin kadar, Türkiye`nin Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde ise 20.bin kadar Tat`ın yaşadığı tahmin edilmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar