Temel Kuvvetler

Kısaca: Fizikte Temel kuvvet, Temel güç veya Temel etkileşim parçacıkların birbirleri ile etkileşimlerinin işleyiş biçimidir. ...devamı ☟

Temel kuvvetler kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvettir. Bunların hepsi birbirinden farklı şiddete ve etki alanına sahiptir.

Kütle çekim kuvveti

Şiddeti diğer kuvvetlere göre en düşük kuvvettir.

Elektromanyetik kuvvet

Bu kuvvetin taşıyıcısı ışık olarak gözlenen fotondur.

Güçlü nükleer kuvvet

Güçlü nükleer kuvvet atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan güçtür, en şiddetli kuvvettir. Atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. Bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara Latince'de "yapıştırıcı" anlamına gelen Gluon denilmektedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Temel Kuvvetler Resimleri

Temel kuvvet
5 yıl önce

Temel etkileşimler aynı zamanda Temel güçler olarak da bilinirler. Temel etkileşimler fiziksel sistemlerde daha temel etkileşime indirgenebilir olması...

Temel parçacık
1 yıl önce

fiziğinin Standart Modeli temel fermiyonların on iki çeşnisini, onlara karşılık gelen antiparçacıkları, kuvvetlere aracılık eden temel bozonları içerir. Ancak...

Atom, Aristoteles, Atom numarası, Atom çekirdeği, Atomaltı parçacık, Bohr Atom Modeli, Bohr atom modeli, Dalton Atom Modeli, Demokritos, Elektrik yükü, Elektron
Parçacık fiziği
1 yıl önce

elektrik yükü=-1/3) Doğada şimdilik varlığı bilinen dört temel kuvvet vardır. Bu kuvvetler belirli parçacıkların değiş-tokuşu ile etkilerini gösterirler...

Parçacık fiziği, Parçacık fiziği
Kuvvetler ayrılığı
1 yıl önce

Roma'da geliştirildi. Kuvvetler ayrılığında güçler normal olarak yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç kola ayrılmaktadır. Kuvvetler ayrılığı sistemi; yasama...

Kuvvetler ayırımı, ABD, Aydınlanma Çağı, Başkanlık sistemi, Birleşik Krallık, Devlet, Fransız, Hükümet, Kral, Mahkeme, Montesquieu
Kuvvet
1 yıl önce

şekilde öngördü. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir. Kuvvet "F" harfi ile gösterilir...

Kuvvet, Elektromanyetik Kuvvet, Fizik, Güçlü Nükleer Kuvvet, Hız, Mekanik, Taslak, Zayıf Nükleer Kuvvet, İvme, Tork
Nükleer kuvvet
5 yıl önce

mezonların değiş tokuşu ile sonuçlanan nükleer kuvvet , baskın kuvvetin artık etkisidir. Nükleer kuvvetler sadece tanecikler ve hadronlardan oluşan parçacıklar...

Nükleer enerji, Albert Einstein, Askeri, Atom, Ağaç işleri endüstri mühendisliği, Beyaz eşya, Bilgi, Bilgisayar mühendisliği, Bilişim bilimi, Biyomedikal mühendisliği, Biyomühendislik
Beşinci Kuvvet
1 yıl önce

temel kuvvet açısından tanımlar.Ancak, fizik kabul edilebilir evrensel bir çerçeveye sahip olmadığından, fizikçiler bazen beşinci bir temel kuvvetin varlığını...

Moleküller arası kuvvet
1 yıl önce

olan kuvvetlerden daha güçlüdür. Çekici moleküller arası kuvvetler şunlardır: Dipol–dipol kuvvetleri İyon–dipol kuvvetleri Van der Waals kuvvetleri (Keesom...