Temmuz Devrimi

Temmuz Devrimi Fransa`da 27 Temmuz 1830`da başlayan ve Bourbon hanedanının kesin olarak yıkılarak liberal bir monarşinin kurulmasına ve Restorasyon dönemi kapanmasına yol açan devrimdir.

Devrimin kaynakları

Restorasyon döneminde aşırı kralcılarla liberaller arasında bir denge politikası güden XVIII. Louis`nin 1824`te ölümü üzerine kardeşi X. Charles iktidara geçti. X. Charles aşırı kralcıların lideriydi ve ağabeyinin denge politikasını terk ederek aristokrasiyi ve kiliseyi güçlendiren bir politik doğrultu tutturdu. Bu durum özellikle liberallerin yoğun tepkisini alıyordu. Muhafazakar başbakan Villí©le dini ve maddi çıkarı ön planda tutuyordu. 1827 seçimlerinde yerini liberallere bir takım tavizler vermek zorunda kalan Martignac`a devretti. Martignac basın sansürünü gevşetti ve Villí©le döneminde resmi görevlere atanmış olan Cizvitleri de bu görevlerinden aldı.

Ancak Martignac hükümeti de genel oy hakkının genişlemesini isteyen ılımlılarla, kendi konumlarını güçlendirmek isteyen kralcıların temsil ettiği burjuvazi-aristokrasi çelişkisini çözemeyerek siyasi bir krize girdi. Bunun üzerine X. Charles 1829`da aşırı kralcı Polignac`ı başbakanlığa getirdi.

Polignac darbesi

Polignac`ın programı toplumun reorganizasyonuna, devlet işlerinde din adamlarının ağırlık kazanmasına ve imtiyazlarla donatılmış güçlü bir aristokrasiye dayanıyordu. Bir yıl boyunca parlamentoyu toplamayan Polignac, Cezayir`i işgal ederek dikkatleri dışarıya çekmeye ve böylece iç gerilimi azaltmaya çalıştı.

1830 Mart ayında toplanan Temsilciler Meclisi`nde çoğunluk olan ılımlılar, Polignac`ın Yüksek Meclis`in onayı olmadan göreve atandığını ve başbakanlığının geçersiz olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kral X. Charles meclisin protestosuna karşılık 25 Temmuz`da meclisi feshetti. Polignac aynı gün üç kararname yürürlüğe soktu. Bu kararnamelere göre seçimler geçersiz sayılacak ve yeni bir meclis oluşturulacaktı; seçim sistemi yeniden düzenlenecek ve 30 milyon nüfusa sahip olan Fransa`da seçmen sayısı 100 binden 25 bine indirilecekti; basına çok katı sınırlamalar getirilecekti. Polignac darbesi olarak adlandırılan bu kararlar halk arasında büyük bir tepki doğurdu.

Temmuz Monarşisi`nin başlaması

Polignac`ın kararlarına karşı 27 Temmuz`da Paris`te barikatlar kuruldu. 28 Temmuz`da belediye meclisi öğrencilerin ve işçilerin eline geçti. 30 Temmuz`da ılımlıların oluşturduğu Yürütme Konseyi X. Charles`ın tahttan indirildiğini ve Orlí©ans hanedanından Louis-Philippe`in tahta geçtiğini açıkladı. X. Charles İngiltere`ye kaçtı. ``Şanlı Üç Gün`` olarak adlandırılan bu olaylar sonucu Bourbon hanedanı ve Restorasyon dönemi son bulmuş ve Temmuz Monarşisi başlamış oldu.

Devrimin özellikleri

Devrimin başını çeken, ama Kutsal İttifak`ın müdahalesinden korkan burjuvazi bir cumhuriyet kurmak ve genel oy hakkını tanımak yerine, özgürlükle düzen, parlamentarizmle otorite arasında bir dengeyi tercih ediyordu. Bu yüzden büyük toprak sahiplerinin ılımlı kanadına mensup gazeteci Adolphe Thiers ve tarihçi François Pierre Guillaume Guizot politik olarak önem kazandılar.

1830 Devrimi`yle Restorasyon süresince kuvvetlenmiş olan mali burjuvazi iktidarı eline geçirmiş oldu. Karl Marx ``Fransa`da Sınıf Savaşımları`` adlı yapıtında bu durumu şöyle ifade ediyordu:

``"Temmuz devriminden sonra, liberal bankacı Laffitte, suç ortağı Orlí©ans dükünü, büyük sevinç gösterileriyle belediye binasına götürürken şu sözleri ağzından kaçırdı: "Şimdi, bankacıların hükümranlığı başlayacak." Laffitte, devrimin sırrını açığa vurmuş oluyordu."``


Devrimin doğrudan ve dolaylı sonuçları

Devrimin bütün Avrupa`da önemli sonuçları oldu. Restorasyon döneminin bitip Bourbonların tahttan inmesinden sonra bütün Avrupa`da liberaller güç kazandı. Bunun sonunda İspanya`da ve Portekiz`de liberal anayasal yürürlüğe kondu, Belçika Hollanda`dan bağımsızlığını kazandı, Polonya`da Rusya ve Avusturya tarafından bastırılan milliyetçi ayaklanmalar patladı, İtalya`da yine Avusturya`nın şiddetle bastırdığı liberal ayaklanmalar patladı, Almanya`da liberal ve devrimci hareketler gelişti, ancak Metternich`in baskısıyla Prusya tarafından bastırıldılar ve İngiltere`de de çartist hareket gelişti.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekim Devrimi
3 yıl önce

Ekim Devrimi, Bolşevik Devrimi, Rus Devrimi (Rusça: Октябрьская революция/Oktyabrskaya revolyutsiya) ya da Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, ayrıca bilinen...

Bolşevik İhtilali, 1917, 25 Ekim, 7 Kasım, Bolşevik, Gregoryen takvimi, I. Dünya Savaşı, Lenin, Miladi takvim, Petrograd, Sovyetler Birliği
Küba Devrimi
3 yıl önce

Küba devrimi, 26 Temmuz Hareketi'yle birlikte kovulan Fulgencio Batista rejimi yerine Fidel Castro önderliğinde yeni bir Küba hükûmeti kurulması. Süreç...

Küba Devrimi, 14 Mart, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1985, 1 Ağustos, 1 Ocak, 21 Ağustos
1952 Mısır Devrimi
3 yıl önce

1952 Mısır Devrimi, 23 Temmuz Devrimi (Arapça: ثورة 23 يوليو 1952) veya bilinen adıyla Hür Subaylar Darbesi, 23 Temmuz 1952 tarihinde Mısır'da Hür Subaylar...

Fransız Devrimi
3 yıl önce

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin...

Fransız devrimi, Fransız devrimi
İran İslam Devrimi
3 yıl önce

İran Devrimi veya İslam Devrimi (Farsça: انقلاب اسلامی, İnkılâb-ı İslâmî), 1979 yılında İran'ın Muhammed Rıza Pehlevi liderliğindeki bir monarşiden, Ayetullah...

Çin Kültür Devrimi
3 yıl önce

Büyük Proleter Kültür Devrimi ya da kısaca Kültür Devrimi (Basitleştirilmiş Çince: 无产阶级文化大革命; Geleneksel Çince: 無產階級文化大革命; pinyin: Wúchǎnjiējí Wénhuà...

Çin Kültür Devrimi, 1966, 1976, Bolşevik Devrimi, Mao Zedong, SSCB, Tarih, Taslak, Çin, Çin Komünist Partisi
Şubat Devrimi
3 yıl önce

takvimine göre 23 Şubat 1917'ye denk geldiği için "Şubat Devrimi" olarak tarihe geçmiştir. Şubat Devrimi I. Dünya Savaşının en yoğun olarak yaşandığı dönemde...

Romanya Devrimi
3 yıl önce

Romanya Devrimi, Aralık 1989'da Romanya devlet başkanı Nicolae Ceauşescu'nun iktidardan indirilmesi için halk ve Rumen ordusu tarafından gerçekleştirilen...

Romanya Devrimi, 12 Eylül Darbesi, 1973 Şili Darbesi, 1989, 1989 Devrimleri, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları, ABD Casusları, Afrika, Ajax Operasyonu