Theodor Adorno

Kısaca: Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (d. 1903 - ö. 1969) Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör. ...devamı ☟

Theodor Adorno
Theodor Adorno

Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (d. 1903 - ö. 1969) Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör.

Frankfurt Okulu'nun ve Eleştirel teori'nin öncülerindendir. Yoğun teorik birikimi ve yaratıcılığı ile okulun önde gelen isimleri arasinda yer almış, her zaman düşüncenin eleştirelliğinin katıksız bir savunucusu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Felsefe ve sosyal disiplinleri bir arada değerlendirerek müzikten gündelik yaşama, ahlaki sorunlardan tahakküm ilişkilerine kadar geniş bir alanda Modern kavram ve kategorileri ve onlara dayalı genel anlayışları sorunsallaştırmıştır.

Adorno, Frankfurt'ta müzik ve felsefe eğitimi gördü. Sonraki düşüncelerinin oluşumunda György Lukacs, Ernst Bloch, Walter Benjamin, besteci Arnold Schönberg ve Max Horkheimer'ın etkisi olduğu söylenebilr. 1930'lu yılların başında Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'ne katıldı. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi iktidarıyla birlikte ABD'ye göç etti. Çalışmalarını orada da sürdürdü.

Başlıca çalışmalari şöyledir: Aydınlanmanın Diyalektiği, 1947 yılında Horkheimer ile birlikte yapılan ortak çalışmanın ürünüdür. Modern Müziğin Felsefesi (1949). Otoriter Kişilik , Adorno yönetiminde bir çalışma grubu tarafından 1950'de hazırlanmıştır. Negatif Diyalektik 1960'da ve Estetik Teorisi 1970'de yayınlanmıştır.

Adorno'nun kişisel çalışması, Okul'un genel yönelimlerinin çok ötesine gider bir bakıma, çünkü Adorno bir anlamda eleştirel teorinin kendi sınırlarına ulaştığı noktada çalışmasını sürdürür ve kendine özgü yöntemini bu çalışmarla geliştirir. Horkheimer ile birlikte yaptığı çalışmların yani sıra, kendi kişisel çalışmlarının derinliği ve iceriğinden söylem yapısına kadar taşıdığı özgüllüğü dikkat çekicidir. Onun kişisel başyapıtı olan Minima Moralia bu bakımdan özel bir yere sahiptir. Kendi yöntemini ve anlayışını derinlikli ve ilginç bir şekilde ortaya koyar bu kitap. Adorno, her zaman, düşüncenin kendi içine kapanma eğilimine karşı israrla direnir.O, bir anlamda her tür despotizmin ve tahakküm ilişkisinin kaynağını ve kökenini düşünme imkanının sınırlandırıldığı ve ketlendigi yerlerde görür.

İç bağlantılar

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
s. Theodor Adorno (1903-1969), filósofo social político de origen alemán

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin Fransızca karşılığı.
n. Theodor Adorno (1903-1969, philosophe socio-politique allemand

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Theodor Adorno (1903-1969), Deutscher soziologischer und politischer Philosoph

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
s. Theodor Adorno (1903-1969), filosofo socio-politico tedesco

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin Portekizce karşılığı.
s. Theodor Adorno (1903-1969), filósofo social-político alemão

Theodor Adorno

Fransızca Theodor Adorno kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Theodor Adorno (1903-1969), German social and political philosopher

Theodor Adorno

İngilizce Theodor Adorno kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Theodor Adorno (1903-1969), Duits sociaal en politiek filosoof

Theodor Adorno

n. (1903-1969) German social and political philosopher n. Theodor Adorno (1903-1969), German social and political philosopher

misafir - 8 yıl önce
adorno tam anlamıyla postmodern filozof olarakta kabul edilebilinir. edebiyatı ve otoriter kişiliği ile postmodern olarakl kabul edilir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Theodor Adorno Resimleri

Theodor W. Adorno
6 yıl önce

Theodor W. Adorno (Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno), (d. 11 Eylül 1903, Frankfurt - ö. 6 Ağustos 1969, Visp, Valais, İsviçre), Alman felsefeci, toplumbilimci...

Theodor Adorno, 11 Eylül, 1903, 1924, 1931, 1947, 1949, 1960, 1965, 1969, 6 Ağustos
Alfred Schmidt
6 yıl önce

toplumbilimcidir. Frankfurt okulunun kurucuları Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno'nun öğrencisidir. Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Europäische...

Max Horkheimer
2 yıl önce

York'a kaçıp Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eder. Theodor W. Adorno ile beraber Frankfurt Okulunun önemli temsilcilerinden sayılır. Max...

Yersizyurtsuzluk
6 yıl önce

konumlarından sakınır. Yersizyurtsuzluk kavramının Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno, Heidegger gibi düşünürlerde öncülleri; Foucault, Jacques Derrida...

Yersizyurtsuzluk, Foucault, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Göçebelik, Heidegger, Jacques Derrida, Minima Moralia, Postmodern felsefe, Postmodernizm, Theodor Adorno
Leo Kofler
6 yıl önce

Wolfgang Abendroth ve Frankfurt Okulu kuramcılarından Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno ile eş değer düzeyde tanınan marksist bir düşünürdür. Ancak, çalışmalarının...

Leo Kofler, Alman, Almanya, Antropoloji, Estetik, Frankfurt Okulu, Max Horkheimer, Tarih, Theodor W. Adorno, Toplumbilim, İngilizce
Zygmunt Bauman
2 yıl önce

vermeye çalışmaktadır. 1989 yılında Amalfi Ödülünü ve 1998 yılında Theodor Adorno Ödülünü almıştır. Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?, İngilizceden...

Zygmunt Bauman, 1925, 1968, Filozof, Holocaust, II.Dünya savaşı, Modernizm, Polonya, Postmodern Etik, Postmodern felsefe, Postmodernizm
Orhan Koçak
2 yıl önce

konuşma) Tehlikeli Dönüşler, Metis Yayınları, 2017 Minima Moralia, Theodor W. Adorno; Çeviren: Orhan Koçak, Ahmet Doğukan, Metis Yayınları, 2007 İmgenin...

Minima Moralia
6 yıl önce

1951'de yayımlanan kitap Theodor W. Adorno'nun başyapıtı olarak kabul edilir. Adorno bu kitapta bir anlamda ilgilendiği tüm konuları -felsefi meseleler...

Minima Moralia, 1951, 1998, 2002, Diyalog, Düşünür, Edebiyat, Etik, Faşizm, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Heidegger