Traklar

Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve kuzey Yunanistan'da yaşamış, M.Ö. 4. y.y.'da Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş kavim.

Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve kuzey Yunanistan'da yaşamış, M.Ö. 4. y.y.'da Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş kavim.

Herodot'a göre Hindulardan sonra dünya üzerindeki en kalabalık halk idiler. Bu kavmin en önemli boylarını Odrüsler, Getler ve Daklar teşkil etmekteydi.

Yazı kullanmadıklarından yazılı bir eser bırakmayan Trakların kökeni ancak Eski Yunanca'da anılan trakça kelimelerle saptanabilmiş ve Hint-Avrupa dil ailesine ait oldukları belirlenmiştir. Trakya bölgesinin her üç ülkesinde de, Traklardan günümüze kalabilmiş tek yapılar olan kral mezarları yığma tepelere (tümülüs) rastlanır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Traklar ilgili konular

 • İstanbul Arkeoloji Müzesi

  Ressam,arkeolog Osman Hamdi beyin kurucusu olduğu müze 13 Haziran 1891 de Müze-i Hümayun ismi ile açılmıştı. 1902 ve 1908 tarihlerinde yan ka
 • Traklar

  Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve kuzey Yunanistan'da yaşamış, M.Ö. 4. y.y.'da Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle
 • Bithynia

  Bithynia (Yunanca Bithinia (Βιθυνια), Bithinis (Βιθυνις)) Küçük Asya'nın kuz
 • Eski Zağra ili

  Eski Zağra ili (Bulgarca: Област Стара Загора / Oblast Stara Zagora), Bulgaristan'ın orta güney kesimlerinde bulunan bir ildir. Me
 • Selçuk, İzmir

  Selçuk, İzmir`in güneyinde, İzmir-Aydın karayolu üzerinde yer alan İzmir`e bağlı bir ilçe ve bu ilçenin merkezidir. Kuzeybatısında Torbal
 • Likurgus

  Likurgus (Yunanca: Λυκοῦργος) MÖ 800 - MÖ 730 Sparta'nın efsanevî kanun koyucusudur. Şehirde askeri yönlü bir yönetim ilân etmiş v
 • Mısırbilim

  Mısırbilim ya da Ejiptoloji, Antik Mısır ve Mısır'ın tarihi konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Antik çağ tarihi ve arkeoloji bilimle
 • Polyperchon

  Polyperchon (Antik Yunanca: Πολυπέρχων) (MÖ 394–MÖ 303), Epirus Tymphaia Simmias'ın oğlu,uzun yolculuklar boyunca Philip II ve Büy
 • Balkanlar prehistoryası

  Balkanlar prehistoryası veya tarih öncesi dönemde Balkanlar 44.000 yıl önce ilk kez Üst Paleolitik dönemde Homo sapiens’lerin bölgede ortay
 • Makedonya (antik krallık)

  Makedonya (Antik Yunanca: ''Μακεδονία, Makedonía'') Antik Yunanistan'ın en kuzeyinde, batısında Epeiros, doğusunda ise Trakya ile sını
Traklar
Traklar