Treviso

Kısaca: Treviso, (Venedikçe: ''Trevixo'', Fransızca: ''Trévise'', Latince: ''Tarvisium'') İtalya'nın kuzey kesiminde, Veneto yönetim bölgesine bağlı kendi ismini taşıyan Treviso ili'nin merkezi kenti. Sile nehri şehrin ortasından geçer. ...devamı ☟

Treviso
Treviso

Treviso Haritası

Treviso, (Venedikçe: Trevixo, Fransızca: Trévise, Latince: Tarvisium) İtalya'nın kuzey kesiminde, Veneto yönetim bölgesine bağlı kendi ismini taşıyan Treviso ili'nin merkezi kenti. Sile nehri şehrin ortasından geçer. Tarih

Etimoloji

Treviso'nun ilk bahis, dolaylı olmasına rağmen, Büyük Plinius'un Naturalis historia eserinin 3. kitabında bulunur: bu kitapta aslında, «Fluvius Silis ex montibus Tarvisanis»'den dağlardan gelen
anlatılır. Treviso hakkında ikinci olarak Venantius Fortunatus'un De vita sancti Martini [Aziz Martin'in hayatı adlı eserinde ilk defa «Tarvisus» isminde bir şehir yer alır; bu eserden sonra da Anonimo Ravennate'nin Ravenna'lı eserlerinden birinde «Trabision» yer ismi görülmektedir. Lombard tarihçi Paolus Diaconus'un Historia Langobardorum tarihi adlı eserinde ise «Tribicium seu Tarbision», «apud Tarvisium» gibi yer isimleri bulmak mümkün. Yukarıdakilerden hareketle şu varsayım ulaşılabilir: Tarvisium kelimesi, Tarv-is-ium olarak ayrılabildiği için, Kelt dilinden gelebilir; nitekim [1] anlamında olan tarvos kelimesiyle ve Gal dilinde kullanılan -is- orta ekiyle Tarvisium şeklinde bir yer ismi oluşturulabilir. Yine de bu ismin etimolojisinin hala netlik kazanmadığını burada söylemek gerekir.

Şehrin kurulması ve Roman çağı

Treviso, Roma öncesi çağda Sile nehrine yakın bulunan üç tepecik üstünde Venetler tarafından köy olarak kurulmuştur. Köyün çevresinde zengin su kaynakları bulunduğu için, Gallia cisalpina bölgesi Romalılar tarafından fethedilmiş sonrasında, Tarvisium köyü Roman bir municipium olarak şehir oldu. Postumia gibi birçok anayollara ve önemli suyollarına yakın olduğu için Treviso, kuruluşundan itibaren Venetia et Histria eski Roman bölgenin en canlı ticari merkezlerinden biri olmuştur.

Kavimler göçü ve İlk Ortaçağ

Batı Roma İmparatorluğu çökmeye başlayınca şehir de çökme gösterdi. İtalya'ya giren kavimlerin bir yerleşme yeri oldu. Buna karşılık Treviso, Ostrogot kral Teodorik döneminde önemli bir tarımsal merkez haline gelmiştir. Hem Ostrogotlar, hem de Bizanslılar Treviso'yu ele geçirmek isteyince, efsaneye göre Bizanslıları yenen ve 541'den itibaren Ostrogot kralı olan Totila'nın doğum yeri Treviso'muş. Sonra Bizans İmparatorluğu Ravenna Ekşarjlığına bağlanmıştır. 568'de Lombardlar'ın eline geçmiş Lombard krallığının 36 düklük merkezinden biri olmuştur. Bu dönemde darphanesi de kurulmuştur. Sonra Franklar'ın eline geçmiştir. Şarlman tarafından bu imparatorluğun "Marca Trevigiana" sınır bölgesi merkezi yapılmıştır. Treviso'nun piskopos kont ünvanı da verilmiştir.

Ortaçağ komünü dönemi

Şehir yaklaşık 1167'de kurulan Lombard Ligi'ne katılmıştır. Treviso, kilise ve papa yanlısı Gelfler ve imparator yanlısı Ghibellino’ler arasındaki mücadelere sahne olmasına rağmen olumlu bir ilerleme görmüş: şehir yerleşik alanı büyümüş, nüfusu artmış, şehir güzel eser ve saraylarla süslenmiş, şehirde Castello d'Amore Kalesi gibi meşhur şenlik ve bayramlar sürekli olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple şehir urbs picta şehir, zevk ve eğlence düşkün insanların yaşadığı bir yer olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Sürgün edilirken Treviso'da bir süre yaşayan şair Dante Alighieri'nin İlahi Komedya eserinde ve şair Fazio degli Uberti Dittamondo eserinde şehirden olumlu olarak bahsedilmiştir. Bütün XII. ve XIII. yüzyıl boyunca şehir zenginleşince, 1321'de dünyanın ilk üniversitelerinden biri kurulmuştur. Bu nedenle o dönemde, az çok şimdiki Veneto bölgesini işaret eden Marca Trevigiana üzerinde egemenlik kazanmak için Treviso'ya oldukça yakın olan hem Padova hem Verona arasında rekabet çıkmıştır. Piazza dei Signori e Palazzo dei Trecento.jpg |Üçyüz adamların Sarayı (Palazzo dei Trecento) Calmaggiore - Treviso.jpg|Calmaggiore (Büyükcadde) sokağı La Loggia dei Cavalieri.jpg|Şövalyalerin Loggia'

Derebeylik dönemi'nden Venedik Cumhuriyeti'ne

Kuzey İtalya'daki önemli şehirler gördüğü gibi, Treviso da komünal hükümetinin sisteminin krizini ve sonrasında lordluk sisteminin başlangıcını gördü. Diğer yandan şu da unutulmamalı ki başlangıçtan itibaren gerçek güç çok sınırlı sayındaki bir aristokratların oligarşisindeydi. Bu aristokrat ailelerin en önemlilerinden biri ise Tempesta ailesiydi. Treviso hükümetine gerçek olarak malik olan ilk aile ise, Ezzelini ailesiydi. Bu aileden gelen 3. Ezzelino ve Alberico 1237-1260 arasında lordluk yaptı. Sonrasında Collalto ve Da Camino ailelerin egemenlığınde geçen şehir, 1329-1388 yılları arasında bir kez daha savaş ve yağmalara sahne oldu. İlk olarak Scaligeri ailesi tarafından işgal edilip (1329-1339), 1339 yılında kendiliğinden En Huzurlu Venedik Cumhuriyeti'ne kendini verdi. Böylece Venedik'in karadaki ilk toprağı oldu. Artık İtalyan yarımadasında egemenlik için yapılan savaşlara doğal olarak sürüklenmiştir. Şehir, Avusturiya dükü tarafından 1381-1384 arasında yönetilip, 1384-1388 arasında Carraresi ailesine geçti. Sadece 1388'den itibaren nihai olarak Venedik Cumhuriyeti'ne ait oldu.

Venedik Cumhuriyeti dönemi

Venedik Cumhuriyeti'nin ana İtalya karasında ilk idareyi eline aldığı arazi olan Treviso, bu dönemde şehri etrafına çok güçlü bir şehir suru (mura) çevrilmiştir (1509). Cambrai Ligi Savaşı süresince Fransız ve Almanların tarafından muhasara altına alınsa bile, Venedik Cumhuriyeti'ne bağlı olarak şehir uzun ve oldukça refah bir rahat dönemi geçirebildi. Aynı zamanda şehrin yakından bulunan akarsular mavnaların kullanılması için derinleştirilmiş ve Treviso-Venedik arasında yük ve yolcu nakli su üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu akarsular üzerinde çok sayıda su değirmenleri kurulup Treviso ve civarı Venedik'in besin merkezi olmuştur. Dosya:Treviso204.jpg|Şehir surları Dosya:Porta Santi Quaranta.jpg|Şehrin batı kapısı olan Kırk azizlerin kapısı (Porta Santi Quaranta) Dosya:Fontana delle tette.jpg|Venedik Cumhuriyeti'nin Treviso'daki resmi yöneticisi Alvise da Ponte'nin emriyle 1559 yılında yapılan Memelerin çeşmesi (Fontana delle Tette) 1797'de Napolyon Bonapart idaresindeki Fransa'nın İtalya'yı istilasında Treviso ve ili Fransızlar eline geçmiş ve şehir Fransız idaresi altına "Tagliamento" departmanının merkezi olmuştur. 1814'de ve Viyana Kongresi ile Kuzey İtalya ve Treviso Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlanmıştır. 1848 yılı devrimleri sırasında Mart-Haziran arasında Avusturya garnizonu şehirden atılmış; ama sonra gelen Avusturya ordusu bir kuşatma ve bombardımandan sonra şehire tekrar Avusturya idaresini geri getirmiştir. 1866'da Sardinya-Piyemonte Krallığını kabul edip birleşik İtalya Krallığına dahil olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında Avusturya sınırı yakından olduğu için çok stratejik bir mevki olmuş ve 24 Ekim-3 Kasım 1918'de şehrin hemen kuzeyinde yapılan "Vittorio Veneto Muharebesi" ile İtalyan ordusu Avusturyalılara galip gelip Çekoslovakya, Macaristan ve Güney-Islavların ayrılıp Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çözülmesine baş faktör olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında şehirde Yugoslav harp esirlerini ve politik tutukluları için "konsentrayon kampı" kurulmuştur. Bu 1943'de İtalya'nın harpten ayrılma ilanına kadar devam etmiş ve bundan sonra şehir Alman idaresi altına girmiştir. Bu istila sırasında Treviso müteffik hava kuvvetlerinin büyük bombardımanlarına hedef olmuş ve orta-çağlardan kalan şehir tarihsel merkezi yerle bir olmuş ve şehir halkı büyük zayiat vermiştir (7 Nisan 1944). Coğrafi konum Treviso şehri Botteniga nehri ile Sile nehri'nin birletiği mevkide kurulmuştur. Piave nehrinin sağ tarafının 15 km güney-batısında ve Alpler ve Venedik Körfezi arasında konumlanmıştır. Treviso Venedik'in 30 km kuzeyinde; Vicenza'nın 50 km doğusunda, Padova'nın 40 km kuzey-batısındadır. Demografi Treviso belediye sınırları içinde yaşayan nüfus (31.12.2008 tahminine göre) 82.206 kişidir. Bunlardan yaklaşık 3.000 kadarı antik Venedik Cumhuriyeti surları ile çevrili tarihsel şehir merkezinde yaşamaktadır. Şehir ve varoşlarının nüfusunun 80.000 olduğu ve şehirlesel bölgenin nüfusunun ise yaklaşık 170.000 olduğu tahmin edilmektedir. Şehrin nüfusunun 19. yüzyıl sonlarından itibaren gelişmesi şu İtalyan nüfus sayımı verilerinin gösterimi ile verilebilir: Colors= id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) ImageSize = width:455 height:373 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:95000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:5000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:1000 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo BarData= bar:1861 text:1861 bar:1871 text:1871 bar:1881 text:1881 bar:1901 text:1901 bar:1911 text:1911 bar:1921 text:1921 bar:1931 text:1931 bar:1936 text:1936 bar:1951 text:1951 bar:1961 text:1961 bar:1971 text:1971 bar:1981 text:1981 bar:1991 text:1991 bar:2001 text:2001 PlotData= color:barra width:20 align:left bar:1861 from:0 till: 0 bar:1871 from:0 till: 29074 bar:1881 from:0 till: 31261 bar:1901 from:0 till: 33848 bar:1911 from:0 till: 41552 bar:1921 from:0 till: 47404 bar:1931 from:0 till: 52038 bar:1936 from:0 till: 53886 bar:1951 from:0 till: 63437 bar:1961 from:0 till: 75017 bar:1971 from:0 till: 90446 bar:1981 from:0 till: 87696 bar:1991 from:0 till: 83598 bar:2001 from:0 till: 80144 PlotData= bar:1861 at: 0 fontsize:S text: n.d. shift:(-8,5) bar:1871 at: 29074 fontsize:S text: 29.074 shift:(-10,5) bar:1881 at: 31261 fontsize:S text: 31.261 shift:(-10,5) bar:1901 at: 33848 fontsize:S text: 33.848 shift:(-10,5) bar:1911 at: 41552 fontsize:S text: 41.552 shift:(-10,5) bar:1921 at: 47404 fontsize:S text: 47.404 shift:(-10,5) bar:1931 at: 52038 fontsize:S text: 52.038 shift:(-10,5) bar:1936 at: 53886 fontsize:S text: 53.886 shift:(-10,5) bar:1951 at: 63437 fontsize:S text: 63.437 shift:(-10,5) bar:1961 at: 75017 fontsize:S text: 75.017 shift:(-10,5) bar:1971 at: 90446 fontsize:S text: 90.446 shift:(-10,5) bar:1981 at: 87696 fontsize:S text: 87.696 shift:(-10,5) bar:1991 at: 83598 fontsize:S text: 83.598 shift:(-10,5) bar:2001 at: 80144 fontsize:S text: 80.144 shift:(-10,5) TextData= fontsize:S pos:(20,20) text:Kaynak - ISTAT ve Italyanca Wikipedia Ekonomi ve ulaşım Uluslararası ünlü giyim ve konfeksiyon üreticisi ve pazarlamacısı olan Benetton şirketinin; tüketici beyaz eşya ve elektrikli makineler imalatçısı DeLonghi şirketinin ve bisiklet imalatçısı Pinarello şirketinin idare merkezleri ve önemli imalat merkezleri Treviso'da bulunmaktadır. Şu özel isimli İtalyan devlet karayolları Treviso şehrinden geçmektedir: * İtalyan devlet karayolu "SS 13 Pontebbana": Venedik-Mestre'den Treviso'dan geçip Conegliano, Pordenone ile Avusturya sınırı ve "Terraglio" adlı Mestre - Treviso kısmı. * İtalyan devlet karayolu "SS 348 Feltrina": Treviso - Feltre. * İtalyan devlet karayolu "SS 53 Postumia": Vicenza'dan başlayıp Cittadella ve Treviso'dan geçip Portogruaro'ya varıyor. "Treviso Centrale" tren garı şu demiryolu hatlarında bulunmaktadır: * Venedik-Udine demiryolu hattı ve ana hat: Treviso'yu Udine, Venedik ve Trieste ile bağlamakla birlikte Mestre yoluyla Milano ve Roma'ya bağlantılıdır. * Montebelluna-Treviso hattı: Treviso ile Montebelluna bağlantısı ile dağcılık ve kayakçılık için Calalzo di Çadore ve diger merkezlere bağlantı. * Vicenza-Treviso hattı. * Treviso-Portogruaro hattı. Treviso şehrine 3 km uzaklıkta "Treviso-Sant'Angelo" havaalanı bulunmaktadır ve bu alandan bazı ucuz uçak şirketleri (örneğin Ryanair) uluslararası seferler yapmakta ve birçok "charter" şirketleri de bu havalanını kullanmaktadır. 2007'de yeni "Antonio Canova" adlı yolcu terminalı açılmıştır. 2008'de bu alandan uçan yolcu sayısı 1.709.008 olmuştur.

Kardeş şehirler

Treviso şu kentlerle kardeş şehir bağlantısı kurmuştur: * * * * *

Resimler

Treviso

İtalyanca Treviso kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Treviso, city and province in Veneto

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pallacanestro Treviso
3 yıl önce

Pallacanestro Treviso ya da daha çok bilinen sponsorluk adıyla Benetton Basket veya Benetton Treviso, İtalya Basketbol Seri A Ligi'nde mücedele eden Treviso kentinin...

Treviso ili
3 hafta önce

Treviso ili kuzey-doğu İtalya'da Veneto bölgesinin ili olup merkezi ismini aldığı Treviso şehridir. İlin alanı 2.476,68 km² olup bu ile bağlı olan 95...

Andrea Bargnani
3 hafta önce

sıradan seçilmiştir. NBA kariyerinden önce İtalya Lega A'da Benetton Treviso'da oynamıştır. Raptors'taki ilk iki sezonunda takımının playofflara erişmesine...

Segusino
3 yıl önce

Segusino İtalya'nın Veneto bölgesi Treviso ili'nin bir belediyesidir. Venedik'in yaklaşık 60 km kuzeybatısında ve Treviso'nun yaklaşık 35 km kuzeybatısındadır...

Segusino, Veneto, İtalya, Treviso
Gianmarco Zigoni
3 yıl önce

Zigoni, altyapı kariyerini geçirdiği Treviso FBC 1993 kulübünde 100'den fazla gol kaydetmiştir. 2008-2009 sezonunda Treviso kulübüyle Serie B'de profesyonel...

Gianni Guigou
1 ay önce

1994 yılında Nacional kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Roma, Siena, Fiorentina, Treviso ve Nacional kulüplerinde oynadı. (İbyolca) Profili...

Sarasota
3 hafta önce

Fransa Tel Mond, İsrail Vladimir, Rusya Dunfermline, Fife, İskoçya Treviso, Treviso, Veneto, İtalya Xiamen, Fujian, Çin Mérida, Yucatán, Meksika ^ "Hamilton...

Jean-François Gillet
1 ay önce

1996 yılında R. Standard de Liège kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Monza, Bari, Treviso, Bologna, Torino, Catania, Mechelen kulüplerinde oynadı....