Trioz

Kısaca: Trioz veya üç karbonlu şeker, yapısında üç karbon atomu bulunduran monosakkaritlerdir. Bilinen iki adet trioz mevcuttur; aldotrioz (gliseraldehit) ve ketotrioz (dihidroksi aseton). Triozlar hücre solunumunda görev almaktadır. İsim olarak ''laktik asit'' ve ''piruvik asit'' sözcükleri, sırasıyla ''aldotrioz'' ve ''ketotriozdan alınmıştır. ...devamı ☟

Trioz
Trioz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tetroz
3 yıl önce

bulunmaktadır. Bu nedenle dört farklı stereoizomer mümkündür. Doğal olarak görülen tetrozlar aşağıdaki gibidir: D-Eritroz D-Treoz Trioz Pentoz Heksoz Heptoz...

Monosakkarit
6 yıl önce

Latincelerinin sonuna -oz eki getirilerek gruplandırılırlar. Üç karbonlu olanlar trioz, dört karbonlular teroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Heksoz
3 yıl önce

Organic Chemistry. Allyn and Bacon. KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi (link) Library of Congress catalog 66-25695 Trioz Tetroz Pentoz Heptoz Glukoz...

Maltoz
3 yıl önce

ikincisidir. Maltoza bir glikoz daha eklenince elde edilen bileşik malto-trioz olarak adlandırılır, dört glikozlu zincir malto-tetrozdur, vb. Daha çok...

Maltoz, Disakkarit, Glikoz, Hidrojen, Karbon, Nişasta, Oksijen, Tahıl, Enzimi, Maltaz, Diastaz
Adenozin Trifosfat
3 yıl önce

gerçekleşen fotosentez yoluyla sentezlenir. Bu ATP'nin bir kısmı sonra trioz şekerlerinin oluşumu için Calvin döngüsünde kullanılır. ATP'nin enerjisi...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz
Fruktoz
3 yıl önce

dihidroksi aseton (DHAP) ve gliseraldehit olmak üzere iki trioz sentezlenir. İkinci adımda bu triozlar glikojen yenilemesi gerçekleştirmek adına glikoneojenez...

Fruktoz, Biyoloji, Glikoz, Meyve, Sakkaroz, Sarımsak, Şeker, Disakkarid, Oligofructose, Hindibağ
Enzim
3 yıl önce

"kinetik olarak mükemmel" olarak tanımlanırlar. Bu enzimlere örnek olarak trioz-fosfat izomeraz, karbonik anhidraz, asetilkolinesteraz, katalaz, fumaraz...

Enzim, A vitamini, Bir gen bir enzim hipotezi, Biyolojik, Canlı, Gen, Hücre, Katalizör, Koenzim, Mide, Protein
Protein
3 yıl önce

Trioz fosfat izomeraz enziminin üç boyutlu yapısının üç farklı gösterimi. Solda, atom tipine göre renklendirilmiş tüm-atomlu gösterim. Ortada, ikincil...

Protein, 1838, 1926, 1958, 1962, ATP, Akciğer, Alanin, Albümin, Alem, Amfibi, Biyoloji, Hücre, Canlı