Turgor

Kısaca: Turgor Basinci Nedir? ...devamı ☟

turgor
Turgor

turgor

Hücrenin çok su çekerek şişmesi, öz suyunun kıvamının azalması.

turgor

Türkçe turgor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. normal pressure or rigidity of plant cells owing to the pressure exerted by the fluid inside the cells (Plant Physiology); swelling, distention

turgor

gözenin çok su çekerek şişmesi, özsuyunun kıvamının azalması.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Turgor basıncı
3 yıl önce

Turgor basıncı ya da turgor, bitki hücrelerinin saf suya konmasıyla içine su alarak, şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayına denir. Bir bitki...

Deplazmoliz
3 yıl önce

ile su alarak hacmi artacağından, hücrenin çeperine uyguladığı turgor basıncı da artar. Plazmoliz Ozmoz Turgor Basıncı Hipertonik İzotonik Hipotonik...

Hipotonik
3 yıl önce

deplazmoliz denir. Bitki hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer. Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar...

Osmotik basınç
3 yıl önce

basıncın hücrelerin madde alışverişinde önemli bir yeri vardır. Ozmotik basınç turgor basıncı ile ters, emme kuveti ile doğru orantılıdır. Ozmotik basınç arttıkça...

Osmotik basınç, Difüzyon, Hücre biyolojisi, Osmoz, Taslak, Turgor, Çözelti, Geçişme dengesi
Stoma
3 yıl önce

kapanması fiziksel prensiplere göre açıklanır. Açılıp kapanma,osmotik basınç ve turgor basıncı değişikliklerinden kaynaklanır. Stomaların açılması için su girişine...

Stoma, Bitki, Epidermis, Gaz, Hücre, Kloroplast, Nilüfer, Su, Yaprak
Plazmoliz
3 yıl önce

deplazmolize uğrar. Plazmoliz öncesi epidermis hücresi Plazmoliz sonrası epidermis hücresi Deplazmoliz Ozmoz Turgor Basıncı Hipertonik İzotonik Hipotonik...

Plazmoliz, Hipertonik çözelti, Molekül, Osmoz, İzotonik
Pelikula
3 yıl önce

oluşan çadırımsı yapılar. Kök ayaklılarda bulunmaz. Canlıya şekil verir turgor patlamasına karşı korur. Kamçılı ve sillilerde destek görevini görür. Endositoz...

Pelikula, Biyoloji, Endositoz, Hücre zarı, Lif, Organik, Taslak, Tek hücreliler, Ekzositozu
Osmoz
3 yıl önce

ATP harcanmaz. Canlı ve cansız ortamda gerçekleşebilir. Küçük moleküllerin geçişidir. Ters osmoz Difüzyon Osmotik basınç Geçişme dengesi Turgor Efüzyon...

Osmoz, Hücre, Hücre zarı, Çözücü, Hipertonik, İzotonik, Hipotonik, Çözünen