Saf Su

Laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile)Saf sudur. Hemen her çözelti ve çalışma damıtık su ile yapılır. Çeşme suyu kullanılmışsa bunu belirtmek gereklidir.

Laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile)Saf sudur. Hemen her çözelti ve çalışma damıtık su ile yapılır. Çeşme suyu kullanılmışsa bunu belirtmek gereklidir. Pratikte en fazla bir defa damıtılmış su kullanılır. Ancak özel durumlarda iki defa damıtılmış su ile çalışılmaktadır. İkinci damıtma camdan yapılmış özel aygıtlar içinde yapılır.

Damıtık su elde edildiğinde sterildir, ancak çok kere azotlu maddelerle bulaşık olabilir, hatta damıtma cihazının yapısından gelen eriyebilir tuzlar da içine karışabilir. Tek damıtmanın yetersiz görüldüğü özel durumlarda iki kez damıtılmış su ile çalışılmaktadır. İkinci damıtmadan önce suya kalsium permanganat eklemek organik artıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

Kaynaklar

 • İMREN, A. TURAN,Eren Aktaş O. Klinik Tanıda Laboratuvar, 1985, İSTANBUL


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Saf Su ilgili konular

 • Solvent

  Çözücü bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Günlük hayatta en yaygın
 • Doygunluk

  === Doymamış çözelti ===Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücünün çözebileceğinden daha az çözünen madde içeren çözelti
 • Oşinografi

  Oşinografi okyanuslarda, suyun fizikî özelliklerini ve dalga hareketlerini, okyanus tabanlarının jeolojik şekilleriyle tortu tabakalarını, sul
 • Etil alkol

  Etil Alkol, alkoller diye anılan organik bileşikler sınıfının en önemli üyesi. Moleküler formülü (C2H5OH) göz önüne alındığında, doy
 • Makromolekül

  Makromolekül, küçük yapıtaşlarının (monomer) polimerleşmesiyle oluşmuş çok büyük molekül. Örneğin amino asitlerin polimerleşmesiyle
 • Kemosentez

  Kemosentez Güneş enerjisi yerine, kimyevi (kimyasal) enerjiden faydalanılarak inorganik maddelerden organik madde yapılması olayı. Fotosentez
 • Osmoz olayı

  Osmoz olayı Bir sıvının, yarı geçirgen (semipermeabl) bir zardan geçmesi olayı. Yoğunlukları(veya konsantrasyonları) farklı olan iki çöz
 • Saf su

  Laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile)Saf sudur. Hemen her çözelti ve çalışma da
 • Protein Süzücü

  Protein Skimmer veya Köpük Ayırıcı daha çok tuzlu su akvaryumlarındaki organik bileşikleri azotlu atıklara parçalanmadan önce sudan ayırma
 • Hidatod

  Hidatod, bitkilerde fazla suyun dışarıya atılmasına sağlayan stoma benzeri yapılardır. Havanın neme doyduğu ve terlemenin gerçekleşmediği