Turnusol

Kısaca: Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyâsal bir madde. Asit çözeltisine turnusol ilâve edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilâve edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur. ...devamı ☟

Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyasal bir madde. Asit çözeltisine turnusol ilave edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilave edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur.

Turnusol’un pH olarak dönüm noktası 4,5-8,3 arasındadır. Turnusol çözelti halinde kullanıldığı gibi kağıda emdirilerek de kullanılır. Bu kağıda “turnusol kağıdı” denir. Turnusol kağıdı pH’sı 7’den büyük olan çözeltilere batırılırsa kağıt mavi, pH’sı 7’den küçük (asidik) çözeltilere batırılırsa kağıt kırmızı renk alır. Bugün turnusol kağıdı geçmişe nazaran daha az kullanılmaktadır..

Turnusol kağıdı yerine bugün çeşitli pH’lara karşılık çeşitli renkler gösteren kağıtlar kullanılıyor. Bu renkler kırmızıyla koyu mavi renkler arasında değişmektedir. Bu renklerin herbiri takribi bir pH göstermektedir.

Turnusol, likenlerden (Roccella, Variolaria) elde edilir. Bu bitkiler alkolle ekstrakte edilir. Ekstrakt, yani alkolle çekilen bitki özü hava mevcudiyetinde amonyak, soda, potasyum karbonatla muamele edilir. Ekstraksiyonla elde edilen ilk ürün basit ß-orsinol’dür. Sonra bu bileşik amonyakla okside olur ve quinone dönüşür.

turnusol

Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi.

turnusol

Türkçe turnusol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. litmus

turnusol

Türkçe turnusol kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lackmus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Turnusol
2 yıl önce

Turnusol kağıdı kimyada kullanılan ayıraçlardan bir tanesidir. Çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Turnusol, asitle temas ettiğinde...

Turnusol, Asit, Baz, Boya, Kimya, Klor, Kuzukulağı, Liken, PH, PH belirteci, PH indikatörü
Baz
2 yıl önce

Bazlar da asitler gibi turnusol kâğıdı ile ayırt edilebilir. (Turnusol maddesi likenden elde edilir.)Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür...

Baz, Su, Elekron
Saruhan Oluç
2 yıl önce

başkanvekilidir. Ayrıca Birgün eski genel yayın yönetmenidir. Şimdilerde Turnusol İnternet Dergisi nin editörlüğünü yapmaktadır. Turnusol19 Şubat 2020 tarihinde...

Saruhan Oluç, Biyografi, Taslak, Türk, í–zgürlük ve Dayanışma Partisi
Asit
2 yıl önce

arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Hergé
6 yıl önce

olan Tenten'dir. Tenten'e, köpeği Fındık, Milou, Kaptan Haddock, Profesör Turnusol ve çok sayıda renkli yardımcı karakter eşlik eder. Fakat Georges Rémi Tenten'in...

Georges Remi Hergí©, 1907, 1929, 1983, 22 Mayıs, 3 Mart, Belçika, Brüksel, Fransa, Kişi, Taslak
Alkali
2 yıl önce

dillere geçmiştir. Tüm alkalilerin pH değeri yediden büyüktür. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Doymuş alkali çözeltileri cilt yüzeyini aşındırır...

Zerdeçal
2 yıl önce

yakmada da renklendirici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda eskiden turnusol kağıdı yerine zerdeçal kağıdı kullanılmaktaydı. Baharat olarak kullanılması...

Zerdeçal, Taksokutu, Antienflamatuvar, Baharat, Bangladeş, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Carolus Linnaeus, Cins, Güney Asya
PH
2 yıl önce

bazik oranında olması gerekir. pH ölçümleme yapan önemli pH belirteci, turnusol kağıdı olup, evde ölçüm yöntemlerdeninden biri pH metre olarak bilinen...

PH, Amonyak, Asit, Baz, Beyin, Bira, Gözyaşı, Hidrojen, Kahve, Kan, Kimya