Turnusol

Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyâsal bir madde. Asit çözeltisine turnusol ilâve edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilâve edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur.

Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyasal bir madde. Asit çözeltisine turnusol ilave edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilave edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur.

Turnusol’un pH olarak dönüm noktası 4,5-8,3 arasındadır. Turnusol çözelti halinde kullanıldığı gibi kağıda emdirilerek de kullanılır. Bu kağıda “turnusol kağıdı” denir. Turnusol kağıdı pH’sı 7’den büyük olan çözeltilere batırılırsa kağıt mavi, pH’sı 7’den küçük (asidik) çözeltilere batırılırsa kağıt kırmızı renk alır. Bugün turnusol kağıdı geçmişe nazaran daha az kullanılmaktadır..

Turnusol kağıdı yerine bugün çeşitli pH’lara karşılık çeşitli renkler gösteren kağıtlar kullanılıyor. Bu renkler kırmızıyla koyu mavi renkler arasında değişmektedir. Bu renklerin herbiri takribi bir pH göstermektedir.

Turnusol, likenlerden (Roccella, Variolaria) elde edilir. Bu bitkiler alkolle ekstrakte edilir. Ekstrakt, yani alkolle çekilen bitki özü hava mevcudiyetinde amonyak, soda, potasyum karbonatla muamele edilir. Ekstraksiyonla elde edilen ilk ürün basit ß-orsinol’dür. Sonra bu bileşik amonyakla okside olur ve quinone dönüşür.

Diğer anlamları

turnusol

Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi.

turnusol

Türkçe turnusol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. litmus

turnusol

Türkçe turnusol kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lackmus

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.