Uruk

Kısaca: Uruk, antik bir Sümer şehri. Babil döneminde de varlığını korumuştur. Kitab-ı Mukaddes'te şehrin adı Erek olarak geçer. ...devamı ☟

uruk
Uruk

Uruk, antik bir Sümer şehri. Babil döneminde de varlığını korumuştur. Kitab-ı Mukaddes'te şehrin adı Erek olarak geçer. Tarihçe Uruk, Sümer Krallar Listesine göre Enmerkar tarafından kurulmuştur. Şehir, en büyük zenginliğini Gılgamış'ın hükümdarlığı sırasında yaşamıştır. Gılgamış, surları yaptırmış, ticareti sağlamlaştırmış, üretimi arttırmış, Uruk'u döneminin en muhteşem şehri haline getirmiştir. Sümer döneminde en önemli şehirlerden biri olan Uruk, tanrıların büyüğü Anu'ya atfedilmiş bir zigguratın çevresinde 6 kilometrelik bir alana yayılmış tahminlere göre yaklaşık 80.000 insanlı bir şehirdir. Sümer tabletlerine göre İnanna/İştar sonradan kendisine bu önemli şehirde bir tapınak yaptırtarak Anu'nun tapınağıyla yarışmıştır. Gılgameş Destanı'nda bu konuya değinilir. Şehrin, İnanna'ya tapınma yöntemlerinin çarpıklığı yüzünden bozulduğu düşünülmektedir. Özellikle Anu başrahibi endişelerini aktarır. Anu'ya verilen önemin yok olduğu, İnanna'nın baştanrıça gibi gözüktüğü zamanda Anu tapınağında büyüyen Gılgameş'ten yardım istenir. Binlerce yıllık sessizliğin ardından Uruk, bir İngiliz araştırmacı olan William Loftus tarfından, 1849 yılında keşfedilmiştir. Ancak ilk kayda değer kazı çalışması Julius Jordan liderliğindeki bir Alman ekip tarafından I. Dünya Savaşı'ndan hemen önce yapılmaya başlanmıştır. Savaştan nedeniyle ara verilen kazılara 1928'de geri dönerek yeniden başlayan araştırma ekibi 1939'a kadar çalışmıştır. 1954 yılında tekrar başlayan kazılar, H. Lenzen liderliğinde birkaç yıl daha devam etmiştir. Bu kazılarda birçok önemli Sümer tabletleri gün ışığına çıkarılmıştır. }

Kaynaklar

Vikipedi

uruk

İngilizce uruk kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. ciudad sumaria en la antigua Mesopotamia cerca del río Eufrates (conocida en la Biblia bajo el nombre de Erech)

uruk

İngilizce uruk kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Uruk, cité sumérienne de l'ancienne Mésopotamie près de l'Euphrate (connue sous le nom de Erech dans la Bible)

uruk

İngilizce uruk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Uruk, sumerische Stadt in Mesopotanien nahe dem Fluss Euphrat

uruk

Fransızca uruk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Uruk, Sumerian city in ancient Mesopotamia near the Euphrates River (known as Erech in the Bible)

uruk

Türkçe uruk kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Uruk] n. Sumerian city in ancient Mesopotamia near the Euphrates River (known as Erech in the Bible)
n. Uruk, Sumerian city in ancient Mesopotamia near the Euphrates River (known as Erech in the Bible)

uruk

İngilizce uruk kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Soemerische stad in vroeger Mesopotamië nabij de rivier de Eufraat (bekend als Erech in de Bijbel)

uruk

n. Sumerian city in ancient Mesopotamia near the Euphrates River (known as Erech in the Bible)
n. Uruk, Sumerian city in ancient Mesopotamia near the Euphrates River (known as Erech in the Bible)

uruk

soy, sülale.

uruk

Osmanlıca uruk kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Irk. C.) Irklar. * Kökler, damarlar.

uruk

(Türkçe) Erkek ismi 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uruk
3 yıl önce

Uruk, antik bir Sümer şehridir. Günümüzde Tel el-Varka adıyla bilinir. Kent, Fırat Nehri'nin bugünkü yatağının doğusunda, nehrin eskiden kurumuş bir kanalının...

Uruk-Hai
3 yıl önce

Uruk Hai, Tolkien'in Orta Dünya Evreninde ork/goblin kırması ırka verilen ad. Morgoth'un buyruğuyla Sauron orklar ile goblinleri melezleyerek ilk Uruk-Hai...

Uruk-hai, Gondor, Melkor, Orta Dünya, Osgiliath, Sauron, Taslak, Tolkien, Ork, Güneşin Üçüncü Çağı
Lugalbanda
6 yıl önce

anlamına gelir (lugal: kral; banda: genç; küçük). Sümer Kral Listesi'ne göre Uruk şehrinin üçüncü kralıdır. Eski Çağ Mezopotamya edebiyatında Gılgamış'ın babası...

Lugalbanda, Gılgamış, Ninsun, Uruk, Lugalbanda I, Lugalbanda II, Sümer kral listesi
Lurtz
3 yıl önce

kurgusal Orta Dünya evreninde Lurtz adında bir karakter yoktur. Lurtz, bir uruktur. Uruk ırkı, orklar ve insanlar karışımından oluşmuş olan melez bir ırktı,...

Lurtz, ,
Miğfer Dibi
6 yıl önce

istediği için bu kaleye saldırır. Böylelikle Miğfer Dibi Savaşı başlar. Savaşta Uruk-Hai ordusu surları geçemediği için merdiven kullanır. Kral Theoden, Saruman'ı...

çivi yazısı
3 yıl önce

Buluntu Merkezleri Yazının başlangıcına dair ilk belgelerin Uruk IV ve bunu izleyen Uruk III yapı katlarından geldiğinden daha önce bahsetmiştik. Kuzeyde...

Hassek Höyük
6 yıl önce

değerlendirmek olasıdır. Öte yandan Geç Kalkolitik Çağ'dan (MÖ 3.100-3.000) Son Uruk Dönemi'ne uzanan bir yerleşim söz konusudur. Erken Tunç Çağı yerleşimi kazılarında...

Söğüt Tarlası 2
6 yıl önce

tabaka 1 metre kalınlıkta olup Uruk Dönemi'ne, alttaki tabaka ise Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a tarihlenmektedir. Uruk Dönemi tabakası buluntu benzerliklerine...