Anu

Kısaca: Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak güce sahip olduğuna ve kötülüklei yok etmek için asker olarak yıldızlar yarattığına inanılırdı. ...devamı ☟

Anu
Anu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uruk
2 yıl önce

düşünülmektedir. Özellikle Anu başrahibi endişelerini aktarır. Anu'ya verilen önemin yok olduğu, İnanna'nın baştanrıça gibi gözüktüğü zamanda Anu tapınağında büyüyen...

Ninlil
2 yıl önce

edilir. Akadca başka bir kaynak, An (Anu) ile Antu'nun (Sümerlerdeki Ki) kızı olarak gösterir. Diğer kaynaklar Ninlil'e Anu ve Nammu'nun kızı der. Dilmun'da...

Kişar
6 yıl önce

karısı, kız kardeşi ve dişi tamamlayıcısıdır; o dişi ilkedir. Ayrıca, Kişar Anu ve Ea'nın annesidir. Gökyüzünü temsil eden Anşar'ın tamamlayıcısı olarak...

Kişar, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enlil, Gılgamış Destanı, Lahamu, Lahmu
Terengganu
6 yıl önce

ait olduğunu sordu. Avcı, hangi hayvanın olduğunu bilmeden, basitçe dara anu diye cevap verdi (Malayca: 'bir şeyin dişi'). Parti daha sonra zengin bir...

Terengganu, 1942, Batı Malezya, Güney Çin Denizi, Human Development Index, Johore, Kedah, Kuala Lumpur, Malakka, Malezya, Negeri Sembilan
Teşup
2 yıl önce

olarak bilinirdi. Eş: Hebat Çocukları: Sarruma ve Inara Babası: Enlil Dedesi: Anu Büyük dedesi: Anshar Erkek kardeşleri: Tigris, Tashmishu ve Ullikummi (İngilizce)...

Sümer Mitolojisi
2 yıl önce

İnanna’sı Akadların İştar’ı idi. Sümer gökyüzü tanrısı olan An’ı Babil’de Anu olarak görmekteyiz. Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına Ziggurat...

Tiamat
2 yıl önce

'uçlarının' ebeveynleriydi. Anşar ve Kişar'ın ufukta buluştukları ve dolayısıyla Anu (Gök) ve Ki'nin (Dünya) ebeveynleri oldukları kabul edilmiştir. Tiamat, orijinal...

Tiamat, Agasaya, Annuna, Apsí», Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı
Enki
2 yıl önce

tepesindeki 4 yaratıcı tanrıdan biridir. (Diğerleri Enki'nin babası olan Anu, Enlil'in annesi olan Ninhursag/Ki ve babası olan An'dır.) Panteonda yeri...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı