İngilizler bir yandan Irak’a asker çıkarırken diğer yandan da Aden’e asker çıkardılar.Türk Birlikleri, aynı anda hem İngilizlere karşı hem de ayaklanan Araplara karşı savaşmak zorunda kalmıştır.İngilizler casusları tarafından kışkırtılan Araplar her yerde Türklere karşı insafsızca bir saldırıya geçtiler.

Yemen-Hicaz Cephesi hakkında bilgiler

İngilizler bir yandan Irak’a asker çıkarırken diğer yandan da Aden’e asker çıkardılar. Türk Birlikleri, aynı anda hem İngilizlere karşı hem de ayaklanan Araplara karşı savaşmak zorunda kalmıştır. İngilizler casusları tarafından kışkırtılan Araplar her yerde Türklere karşı insafsızca bir saldırıya geçtiler. Halbuki Türk Ordusunun kutsal topraklarda bulunmasının nedeni Arapları İngilizlere karşı korumak ve kutsal topraklara yabancıları sokmaktı. Bütün bunlara rağmen Fahrettin Paşa Medine’yi savaşın sonuna kadar savunmuştur.

Bu cephedeki savaşlar İslam dünyasında Ümmetçilik anlayışının sona erdiğini yerine Milliyetçiliğin güçlendiğini göstermektedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arabistan Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu'nun birer tümeni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu ...

Türkiye Tarihi

Türkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. Daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı, Asya ve Avrupa kıtalarının köprüsü mahiyetinde olduğundan çeşitli kavim, devlet, kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı. Hattiler, M.Ö. 2500-2000 yılları ...

Hicaz-Yemen Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan`daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu`nun birer tümeni Hicaz, Asir, San`a ve Hudeybe`de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu ...

İmparatorluğun Son Yüzyılı

İmparatorluğun son yüzyılı (1807-1920). 1808 sonlarında Osmanlıların durumu ümitsiz görünüyordu. Merkezî otorite çok zayıflamış, saray o yıl bir yönüyle merkezin gücünü taşra güçlerine kabul ettiren, ama öbür yönüyle de ayanın haklarını tanımlayan ve güvence ...

Kabe

Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İbrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İslamiyetten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kabe'de birçok put bulunmaktaydı. ...

Kaçı Vehip Paşa

Taşkent'ten Türkiye'ye göçmüş bir Türk ailesinin çocuğu olan Kaçı, Yanya belediye başkanlarından Mehmed Emin Efendi'nin oğlu, Çanakkale Savaşı'nın kolordu komutanlarından Esad Paşa'nın küçük kardeşi ve bankacı Kazım Taşkent'in amcasıdır.1899-1900'de 52. Sınıfın ...