Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`

Agah Efendi öldüğünde, 53 yaşındaydı.
Agah Efendi, günü, bir Perembe günü doğdu. Yaşasaydı 54. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 120 gün vardı.
Agah Efendi'nin burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Agah Efendi 01/01/1970 tarihinde öldü.
Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`de amanı düşmanı kabul ettiği Ali ve Fuat paşalar ölünce İstanbul`a döndü, kısa süre İzmir`de devlet görevinde bulunduktan sonra İstanbul`da Devlet şurası üyeğine atandı. Daha sonra fikirlerinden dolayı Ankara`ya sürüldü. 1882`de Rodos`a tayin ve 1883`te de Atina elçisi oldu Agah Efendi yozgat"ta dogdu ve ilk Türk Gazetecisi ünvanını aldı.(1832-1885). Gazeteci, yazar. 1860`da Tercümanı Ahval gazetesini yayımladı. Babıali Tercüme Odası`nda ve orduda mütercimlik, Mostar`da mutasarrıf yardımcılığı yaptı. Postahanei Amire nazırı oldu, 1862`de ilk Türk posta pullarını çıkardı. Vapurlar nazırlığı, Ereğli Kömür Madenleri nazırlığı, Divanı Muhasebat üyeliği yaptı. Namık Kemal`in Yeni Osmanlılar Cemiyetine katıldı. Paris`e kaçtı. ``Muhbir`` ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1871`de yurda dönüp mutasarrıflık, Şurayı Devlet üyeliği yaptı. 1877`de Bursa`ya ve Ankara`ya sürgün edildi. Rodos ve Midilli mutasarrıflıklarından sonra 1885`de Atina elçisi iken öldü. (1)

Kaynaklar1. ``Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi``, Dergah Y., 1997, c. 1, s. 41.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Agah Efendi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar