Bursa

Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.

Bursa
Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan Bursa,
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km2 lik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'una karşı gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bilecik,
Bilecik, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunan bir ildir. 39°39' ve 40°31' kuzey enlemleriyle 29°43' ve 30°40' doğu boylamları arasında bulunan Bilecik; Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Bursa arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balıkesir,
Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kütahya,
Kütahya rengârenk çinileriyle, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen, şifalı kaplıcaları ile meşhur, millî târihimizde müstesnâ bir yeri bulunan, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan il. 38o 70’ ve 39o 80’ kuzey enlemleri ile 29o 00’ ve 30o 30’ doğu boylamları arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kocaeli,
KocaeliMarmara bölgesinde, İzmit Körfezinin güney ve kuzeyinde yer alan il. Kuzeyinde Karadeniz, batıda İstanbul, doğuda Sakarya, güneyde Bursa ile çevrilidir. Toprakları 29°22’ ve 30°21’ doğu boylamları ile 40°30’ ve 41°13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik numarası 41’dir.

İsminin kökeni

Osmanlı Devleti İzmit ve civârını Orhan Gazi zamanında 1337 yılı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul illeri ve
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Denizi ile çevrili, Marmara bölgesini,
Marmara Denizi Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını da birbirinden ayırır. Karadenize İstanbul Boğazı, Ege Denizine Çanakkale Boğazı ile bağlanır. Yüzölçümü 11,350 km²'dir. Adalarında bol miktarda mermer bulunması yüzünden denize bu isim (Yunanca: Marmaros = Mermer) verilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ege Bölgesi ve
85.000km2 dolayındaki yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %11’ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi’ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi’ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi’ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi’yle çevrilidir (adını komşu olduğu denizden alır). Marmara Bölgesi’yle olan sınırı batıda Baba Burnu’ndan başlayarak Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yükselen Kaz Dağı’na uzanır. İç Anadolu Bölgesi’yle olan sı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İç Anadolu Bölgesine bağlayan bir kavşak noktasıdır. İstanbul,
İç Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun orta kısmında yer alan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bu konumu sebe­biyle bu bölgeye "Orta Anadolu" da denir. İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü 151.000 km² olup bu alan Türkiye topraklarının %21'ini kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur. Aynı zamanda Türkiye'de "tahıl ambarı" olarak da anımsanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ankara ve
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmir gibi
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye’nin üç büyük şehrinin meydana getirdiği üçgenin merkezinde sayılır. 28°10’ ve 30°00’ kuzey enlemleri ile 40°40’ ve 39°35’ doğu boylamları arasında yer alır. İlin trafik plaka no 16’dır.

İsminin kökeni

Bursa’nın,
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bitinya kralı İkinci Prusias tarafından kurulduğu ve şehre "Prusias" (Prosa)dendiği, zamanla bu isim "Brousse" ve "Brus" olduğu söylenmektedir.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkler şehri fethedince, "Bursa" demişlerdir.

Bursa, 2009 resmi nüfus sayımına göre
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'nin 4. büyük ili ve 4. Büyükşehir nüfusuna sahip şehridir.
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Bölgesi'nin
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km2 lik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'una karşı gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. Ekonomik açıdan
Güney Marmara, Marmara Bölgesi'nin güneyini teşkil eden Bursa , Balıkesir ve Çanakkale illeriyle,bu illerin ilçeleri için kullanılan coğrafi bir terim.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'nin en gelişmiş illerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bursa, tarihin, doğal güzelliklerin ve gelişmişliğin bir harmanı niteliği taşır. Ayrıca Türkiye'nin en önemli sanayi kenti olduğu söylenebilir. Yüzölçümü 10.891 km² olan Bursa ili kuzeyde
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Denizi ve
Marmara Denizi Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını da birbirinden ayırır. Karadenize İstanbul Boğazı, Ege Denizine Çanakkale Boğazı ile bağlanır. Yüzölçümü 11,350 km²'dir. Adalarında bol miktarda mermer bulunması yüzünden denize bu isim (Yunanca: Marmaros = Mermer) verilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yalova ili, kuzeydoğuda
Yalova yöresi, Türkler'den önce Roma - Doğu Roma (Bizans)'ya, daha önce de Bitinya'ya bağlıydı. Bitinya'yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması, bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. Ancak, Bizans kaynaklarının suskunluğu, arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla bir noktaya kadar giderilebilmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kocaeli ve
KocaeliMarmara bölgesinde, İzmit Körfezinin güney ve kuzeyinde yer alan il. Kuzeyinde Karadeniz, batıda İstanbul, doğuda Sakarya, güneyde Bursa ile çevrilidir. Toprakları 29°22’ ve 30°21’ doğu boylamları ile 40°30’ ve 41°13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik numarası 41’dir.

İsminin kökeni

Osmanlı Devleti İzmit ve civârını Orhan Gazi zamanında 1337 yılı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sakarya, doğuda

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bilecik, güneyde
Bilecik, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunan bir ildir. 39°39' ve 40°31' kuzey enlemleriyle 29°43' ve 30°40' doğu boylamları arasında bulunan Bilecik; Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Bursa arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kütahya ve
Kütahya rengârenk çinileriyle, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen, şifalı kaplıcaları ile meşhur, millî târihimizde müstesnâ bir yeri bulunan, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan il. 38o 70’ ve 39o 80’ kuzey enlemleri ile 29o 00’ ve 30o 30’ doğu boylamları arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balıkesir illeri, batıda yine
Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balıkesir iliyle çevrilidir.Bursa'da en çok
Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise,Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
başkenti olmasıdır. Bursa Alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgesinin göz bebeğidir. Ayrıca
Başkent ülkelerin yönetim merkezlerinin olduğu şehirleri ifade eder. Politika'da başkent (ya da başşehir), bir devletin yönetim merkezi olan şehiri ; devletin merkezini temsil eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bursa Marmara bölgesinin
Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk ve tek kalite belgeli büyükşehir belediyesi olmuştur

Bursa Büyükşehir BelediyesiMerkez İlçeler

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmangazi,
 • Osman Gazi: Osmanlı Devleti'nin kurucusu;


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Nilüfer,
  Familyası: Nilüfergiller (Nymphaeaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin çoğu yerinde tatlı sularda, göl veya geniş su birikintilerinde yetişir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yıldırım,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu

  Semtler

 • Şehreküstü

 • Ataevler

 • Beşevler

 • Heykel

 • Hürriyet

 • Karaman

 • Tophane

 • Çekirge

 • Demirtaş

 • Emek

 • Yeşilova

 • Görükle

 • Kayapa

 • Demirtaş

  Yüzölçümüne göre ilçeler

 • En büyük ilçe : Mustafakemalpaşa (1.731 km²)

 • En küçük ilçe : Gürsu (118 km²)

  Eğitim

  Üniversiteler

 • Uludağ Üniversitesi(1982)yılında adı resmen Uludağ Üniversitesi olan, Bursa'nın ilk ve tek üniversitesi olma özelliğiyle birlikte Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri.

 • Üniversiteye araç ile 5 dakika uzaklıktaki Görükle yerleşimi, barındırdığı çeşitli seçenekler sunan çok sayıda apart, özel yurt ve özellikle öğrenci odaklı kiralık daireler ile ideal konaklama merkezidir.

  Liseler

 • Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi

 • Bursa Erkek Lisesi

 • Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi

 • Bursa Amerikan Kız Koleji

 • Bursa Anadolu Kız Lisesi

 • Bursa Anadolu Lisesi

 • Tophane Teknik okulları

 • Işıklar Askeri Hava Lisesi

 • Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi

 • Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi

  Bursa'nın önemli liselerinden bazılarıdır.

  İlköğretim Kurumları

  Bursa'da ilçelerde ,köylerin büyük kısmında ilköğretim okulları mevcuttur ,eğitim ülkemizdeki bir çok ilden daha ileri seviyededir.

  Bursa'da birçok özel ilköğretim okulları mevcuttur.

  Özel Dersaneler Ve Özel Kurslar

  Bursa'da özel dersaneler, yabancı dil kursları, meslek kursları,sürücü kursları ve vakıflara ait kurslar bulunur.

  Halk Eğitim Merkezleri

 • Nilüfer Halk Eğitim Merkezi

 • Gürsü Halk Eğitim Merkezi

 • Osmangazi Halk Eğitim Merkezi

 • Gemlik Halk Eğitim Merkezi

 • Yıldırım Halk Eğitim Merkezi

 • Kestel Halk Eğitim Merkezi

 • Karacabey Halk Eğitim Merkezi

 • Mustafakemalpaşa Halk Eğitim Merkezi

 • Mudanya Halk eğitim Merkezi

  Ulaşım  Karayolu

  Bursa İstanbul ve İzmir illeri arasında bir köprü gibidir.Bu D200 Karayoludur. Bursa da Otoyolda mevcuttur (O-30)Bursa Şehir Merkezi'nin Kuzeyinde bulunur ,iller arası ulaşımı kolaylaştırmak yapılmıştır.

  Şehir içi ulaşım ise Burulaş'a ayittir. Bursa'da çok sayıda halk otobüsü, minibüs ,dolmuş ve taksi bulunur.

  Otobüsler ve Bursaray'da ücretler Bukart adı verilen manyetik kartla sağlanır.Metro-otobüs aktarmalarında ücretlendirmede indirim olur.

  Havayolu  Bursa da hava ulaşımı Bursa Yenişehir Havaalanı aracılığıyla yapılır. Ankara aktarmalı olmak üzere Türkiye'nin bir çok ve Almanya'nın Düsseldorf kenti ile uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Havaalanı Yenişehir ilçesinde bulunur.

  Deniz Ulaşımı  İDO aracılığıyla Güzelyalı, Mudanya, Gemlik limanlarından İstanbul şehrine deniz otobüsü ve feribot ulaşımı yapılır.

  Tren

  TCDD tarafından Bursa'ya demiryolu ulaşımı sağlanmamıştır.

  Hızlı Tren

  2010 Yılında başlanacak Projede, Bursa hızlı trenle buluşacaktır. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım TCDD'nin Bursa'ya hızlı tren projesi olduğunu ve temelinin 2010 yılında atılacağını söylemiştir.

  Metro

  Bursa'da demiryolu ulaşımını Bursa metrosu yapar. Yapımına 1998'de başlanmıştır. sistemi.Bursa'nın merkez ilçe ve semtlerini çoğu noktada doğu-batı doğrultusunda birbirine bağlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara metrosunun ismi olan Ankaray ilham alınarak adı Bursaray konmuştur. Burulaş isimli Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket tarafından işletilmektedir. Belirli etaplar halinde yapıldığından henüz tamamen bitirilmemiş bir projedir.2002'de ilk olarak iki hat halinde işletmeye açıldı.Bu hatlar Organize Sanayi'den başlanan ve Şehreküstü'de sona eren 1 no'lu hatve Küçük Sanayi'den başlayan ve yine Şehreküstü'de sona eren 2 no'lu hattır.Bu iki hat A etabını oluşturmuştur.2008'de Şehreküstü'de sona eren A etabı yaklaşık beş yıllık bir inşaat ve yapım aşamasından sonra, B etabıadıyla Arabayatağı'na kadar uzatılmıştır.

  Tramvay

  Bursa'nın artan nüfusuna bağlı olarak ulaşım sorununu çözmek amacıyla kent içi tramvay hattı kurulmasına karar verilmiştir. Tramvay hatları şehrin farklı yerlerine yapılacaktır. Bu hatlardan olan Cumhuriyet Caddesi'nde kullanılacak 3 adet nostaljik tramvay Bursa'ya gelmiştir. Hat çalışmalarının bitirilmesinden sonra tramvaylar kullanılmaya başlanacaktır.

  Teleferik

  Uludağ ile Bursa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran bir sistemdir. Türkiye'nin en uzun teleferiği olan Uludağ Teleferiği, Bursa'dadır. Yıldırım'daki Teferrüç semti ile Uludağ'daki Sarıalan yaylası arasında 1963'te kurulmuştur. Kadıyayla istasyonundaki aktarma ile toplam 4766 metre uzunluğundadır. 374 m.lik rakımdan başlayan yolculuk, yaklaşık 20 dakika sonra 1634 m.lik rakımda sona erer. Bu teleferik aynı zamanda Türkiye'nin ilk teleferiğidir.

  Sanayi

  Bursa bölgenin en gelişmiş sanayi şehri denilebilir.Türkiye'nin Sanayi Şehridir. Ayrıca Otomotiv, Tekstil, Gıda, Mobilya başta olmak üzere bir çok işletmeye beşiklik eder.

  Otomotiv Sanayi

  Bursa'da otomotiv sanayi kuruluşları,Otomobil,Otobüs,Tren Vagonları ve bunlara ait yedek parçaların imalatını yapmakla birlikte,yurt içine ve yurt dışına ihraç yapmaktadır.

  Mobilya Sanayi

  İnegöl İlçesinde Organize sanayi bölgesinden, ülkemizin kaliteli markaları yurt içine ve yurt dışına mobilya üretimi ve ihracatı yapılmaktadır.

  Tekstil Sanayi

  Türkiye'deki bir çok yerli tekstil markasının fabrikaları Bursa'da bulunur.

  Ayrıca;

 • Bursa'dadır

  Gıda Sanayi  Özellikle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçelerinde ve Merkez ilçelerde bir çok işletme gıda üzerine üretim yapılmaktadır.

  Sağlık  Bursa sağlık açısından çok gelişmiş bir şehirdir.

  Merkezdeki Devlet Hastaneleri

 • Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi

 • Bursa Devlet Hastanesi

 • Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

 • Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Yıldırım Prof.Dr.T.Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi

 • Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

 • Zübeyde hanım doğumevi

 • Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi

  Özel Hastaneler

 • Doruk Tıp merkezi

 • Medical Park Hastanesi

 • Bahar Tıp merkezi

 • Özel Dentatürk Diş Hastanesi

 • Bursim Nükleer Tıp Tanı Ve Tedavi Merkezi

 • Bursa Vatan Hastanesi

 • Çocuk Sağlığı Merkezi

 • Duaçınarı ağız ve diş sağlığı hastanesi

 • Esteticare Estetik Cerrahi Merkezi

 • Konur Cerrahi Tıp Merkezi

 • Mamer Cerrahi Merkezi

 • Mar-Tıp Marmara tıbbı görüntüleme merkezi

 • Özel Hayat Hastanesi

 • Özel Jimer Hastanesi

 • Özel Rentıp İhsaniye tıp merkezi

 • Pembemavi Kadın Doğum Merkezi

 • Rentıp Tüp Bebek Merkezi

 • Yeni Gün Özel Rehabilitasyon ve tıp merkezi

 • Yıldırım Göz Merkezi

  Kültür  Kültürel dernekler

 • Bursa Kadın Ressamlar Derneği

 • Bursa Filarmoni Derneği, Bursa Filarmoni Derneği, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nün öncülüğü ve girişimi ile kuruldu. Kısa zamanda İdil BİRET, Fazıl SAY gibi önemli konser programları gerçekleştiren dernek, Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrası'nın kuruluşuna giden yolu açmış oldu.

 • Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği

 • Yeni Yüksektepe Kültür Derneği

 • Bursa Çamlıklılar ~ TexaS Kardeşlik Derneği

 • Sivil Diyalog Derneği

  Turistik yerler

 • Uludağ

 • Gölyazı

 • Mudanya

 • İznik

 • Cumalıkızık

 • Ulu Cami

  Alışveriş Merkezleri

 • Carrefour Bursa

 • Alışveriş Merkezi

 • Bursa

 • Alışveriş Merkezi

 • Alışveriş Merkezi

 • Orhangazi

 • Zafer Plaza

 • Meridyen

 • Özdilek

 • IKEA Bursa

 • Real Bursa

 • Metro Bursa Alışveriş Merkezi

 • Alışveriş Ve Ticaret Merkezi

  Bursa'daki büyük parklardan bazıları;

 • Avrupa'da sayılı Türkiye'de ilk yunus gösteri merkezidir.

 • Reşat Oyal Kültür Parkı 1955'te açılan bünyesinde çay bahçeleri, lokantalar, Bursa Arkeoloji Müzesi, Konservatuvar Binası, Açık Hava Tiyatrosu bulunur.

 • Uludağ Milli Parkı Dünyaca ünlü Türkiye'nin en önemli kayak merkezidir.

 • İçerisinde nikah salonu, kültür merkezide barındıran büyük bir parktır.

 • Azerbaycan'la olan bağlarımızı güçlendirmek amacıyla yapılmış güzel bir parktır.

 • Bursa halkının hafta sonlarında soluk aldığı Bursa'nın inci tanesi kentormanıdır.

 • Bursa Hayvanat Bahçesi Avrupa Standartlarında bir hayvanat bahçesidir.

 • Bursa Botanik Parkı Binlerce çeşit bitki ve ağacın bulunduğu avrupa standartlarında büyük bir park.

 • Havuzlu Park İçerisinde olimpik havuz bulunduran büyük bir park.

 • İçerisinde Şehitliğinde bulunduğu Carrefoursa nın arka kısmında büyük bir parktır. • Doğal mekanlar

 • Suuçtu Şelalesi (Mustafakemalpaşa)

 • (Kestel)

 • Ayvaini Mağarası (Mustafakemalpaşa)

 • (Büyükorhan)

 • Kocayayla (Keles)

 • (Orhaneli)

 • Sansarak kanyonu (İznik)

 • Cumalıkızık

 • Gölyazı, Nilüfer

 • Uludağ Milli Parkı (Osmangazi)

 • İznik Gölü

 • (Nilüfer)

  Kale ve surlar

 • Bursa Kalesi

 • İznik Kalesi

 • İstanbul Kapısı

 • Lefke Kapısı • Kiliseler

 • Çamlıca Köyü Kilisesi (Mustafakemalpaşa)

 • Çatalağıl Kilisesi (Demirtaş)

 • Eski Karaağaç Köyü Kilisesi (Karacabey)

 • Fransız Kilisesi (http://www.bursakilisesi.com/?id=9 Resimler)

 • Ermeni Kilisesi

 • Georgios Gürcü Kilisesi (Gölyazı)

 • Harmanlı Köyü Kilisesi (Karacabey)

 • Dereköy kilisesi

 • Hagios Taxiarchoi kilisesi (Kurşunlu)

 • Theotokos manastır kilisesi (Kurşunlu)

 • Karakoca Köyü Kilisesi (Karacabey)

 • Koimesis Tes Theotokos (Demirtaş)

 • H.Konstantinos Kilisesi (Gölyazı)

 • Michael Taxiarches Kilisesi (Demirtaş)

 • Theodoros Kilisesi (Çalı)

 • Ayasofya Kilisesi (İznik)

 • Derecik Bazilikası (Büyükorhan)

 • H.Apostoloi kilisesi (Aydınpınar)

 • Gürle Köyü Kilisesi (Orhangazi)

  Camiler

 • Abdal Camii

 • Ahmet Dai Camii

 • Ahmet Paşa Fenari Camii

 • Alaaddin Camii

 • Ali Paşa Camii

 • Altıparmak Camii

 • Araplar Camii

 • Armutlu Camii

 • Ayaz Köyü Camii (Mustafakemalpaşa)

 • Aynalı Camii

 • Baba Sultan Camii (Gürsu)

 • Başçı İbrahim Camii

 • Beyazit Paşa Camii

 • Bedrettin (Hafsa Sultan) Camii

 • Beşikçiler Camii

 • Bursa Ulu Camii

 • Cumalıkızık Camii

 • Daye Hatun (Taya Kadın) Camii

 • Demirtaş (Timurtaş) Camii

 • Duhtter-i Şerif (Fışkırık) Camii

 • Emir Sultan Camii

 • Ertuğrul Camii

 • Eski Camii (Karacabey)

 • Hacılar Camii

 • Hamzabey Camii

 • İbni Bezzaz Camii

 • İbrahim Paşa Camii

 • İmam-ı Azam Camii

 • İvaz Paşa Camii

 • Kavaklı Camii

 • Kiremitçi Camii

 • Kurşunlu Camii (Karacabey)

 • Merkez cami(Harmancık)

 • Meşeli camii

 • Mollaarap Camii

 • Molla Fenari Camii

 • Muradiye (II. Murat) Camii

 • Musababa camii(Kurtbasan)

 • Malhatun camii

 • Namazgah Camii

 • Piremir Camii

 • Selimiye Camii

 • Selimzade Camii

 • Setbaşı(Karaçelebi) Camii

 • Sıracevizler Camii(Kurtbasan)

 • Somuncu Baba (Şeyh Hamid) (Ayazma) Camii

 • Şahadet Camii (Şehadet (Saray) Camii)

 • Şekerhoca Camii

 • Şerefüddin Paşa Camii

 • Şeyh Müftü Camii (Mustafakemalpaşa)

 • Şible (Şibli) Camii

 • Tuzpazarı Camii

 • Ulucami (Karacabey)

 • Ulu Kubbeli camii

 • Üç Kuzular Camii

 • Üftade Camii

 • Yerkapı (Bab-i Zemin) (Kara Ali) Camii

 • Yeşil Cami (Bursa)

 • Yıldırım Camii

 • Yiğit Cedid Camii

 • Yiğit Köhne Camii

 • Zeyniler Camii

  Mescitler

 • Acem Reis (Arap Dede) Mescidi

 • Akbıyık (Veled-i Harir) Mescidi

 • Alacahırka Mescidi

 • Alanyeri (İsmail Hakki) Mescidi

 • Azeb Bey Mescidi

 • Çakırağa (Mecnun Dede) Mescidi

 • Çukur Mahalle Mescidi

 • Davut Paşa Mescidi

 • Mina Mescidi

 • Ebu İshak Mescidi

 • Güngörmez Mescidi

 • Hacı Özbek Mescidi(İznik)

 • Hacı Sevinç Mescidi

 • Hacı Seyfettin Mescidi

 • İmaret-i İsabey Mescidi

 • Reyhan Mescidi

 • Selçuk Hatun Mescidi

 • Tahtalı Mescid

 • Yeni Kaplıca Mescidi

  Türbeler

 • Abdal Türbesi

 • Abdüllatif Kutsi(Zeyniler) Türbesi

 • Ahmed Paşa Türbesi

 • Akbıyık Türbesi

 • Azeb Bey Türbesi

 • Çobanbey Türbesi

 • Devlet Hatun Türbesi

 • Ebu İshak Kazeruni Türbesi

 • Emir Sultan Türbesi

 • Eskici Mehmet Dede Türbesi

 • Gazi Timurtaş Türbesi

 • Halil Hayreddin ve Ali Paşa Türbesi (İznik)

 • Hamzabey Türbesi

 • Hatice Sultan Türbesi

 • Hatuniye Türbesi

 • İbrahim Paşa Türbesi (İznik)

 • Kara Mustafa Paşa Türbesi

 • Kırgızlar Türbesi (İznik)

 • Lalaşahin Paşa Türbesi (Mustafakemalpaşa)

 • Mükrime Hatun Türbesi

 • Okçu Baba Türbesi

 • Umur Bey Türbesi

 • Orhan Gazi Türbesi

 • Osmangazi Türbesi

 • (İznik)

 • Süleyman Çelebi Türbesi

 • Şahin Baba Türbesi (Keles)

 • Şehzade Mahmut Türbesi

 • Şehzade Mustafa Türbesi

 • Şehzade Mustafa Türbesi

 • Şirin Hatun Türbesi

 • Üç Kuzular Türbesi

 • Yakup Çelebi Türbesi (İznik)

 • Yeşil Türbe

 • Yıldırım Bayezid Türbesi

 • Somuncu Baba Türbesi

 • Tezveren Türbesi

 • Üftade Hazretleri Türbesi

  Medreseler

  • Lala Şahin Paşa Medresesi

  • Muradiye Medresesi

  • İshakpaşa Medresesi (İnegöl)

  • Gökdere Medresesi

  • Molla Yegan Medresesi

  • Vaiziye (Mahkeme) Medresesi

  • Yeşil (Sultan) Medresesi

  • Şair Ahmet Paşa Medresesi

  • Eynebey Medresesi

  Müzeler • Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi

 • Hünkar Köşkü Müzesi

 • Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi

 • Bursa Kent Müzesi

 • Bursa Arkeoloji Müzesi

 • Bursa Ormancılık Müzesi

 • Osmanlı Evi Müzesi

 • Atatürk Evi Müzesi

 • İznik Müzesi

 • Yenişehir Şemaki Evi Müzesi

 • Mudanya Mütareke Evi Müzesi • Hanlar

 • Emir Han

 • Geyve Han

 • Koza Han

 • Pirinç Han • Köprüler

  {|

 • Abdal Köprüsü

 • Irgandı Köprüsü • |}

  Kaplıcalar

 • Ağaçhisar Kaplıcası(Orhaneli)

 • (Eski Carrefour arkası)

 • Akarca Madensuyu

 • Armutlu Kaplıcası

 • Bademli Bahçe Kaplıcası

 • Çitli Madensuyu

 • Dümbüldek Kaplıcası (Mustafakemalpaşa)

 • Formback Temal Kaplıcaları ve Hamamları

 • Gemlik (Terme) Kaplıcası

 • Ilıcaksu Kaplıcası (Harmancık)

 • Mineviz Madensuyu

 • Orhangazi Keramet Kaplıcası

 • Oylat Kaplıcası (İnegöl)

 • Sadağ Kaplıcası (Orhaneli)

 • Uludağ Madensuyu (Çaybaşı köyü-Keles)

 • Vakıfbahçe (Çekirge) Kaplıcası

  Kültür Merkezleri • Diğer bilgiler

 • 2000 ve 2007 yılı nüfus sayımı resmi kesin sonuçlarına göre Türkiye'nin 4. büyük kent merkezidir.

 • Şehiriçi ulaşım 1998'e kadar Taksi, Dolmuş ve Belediye otobüsü gibi klasik sistemlerle karşılanıyordu. 1998'de Bursa metrosu'nun temeli atıldı ve 2002'de işletmeye açıldı. Şehirde ayrıca bir Teleferik hattı vardır. Uludağ'a ulaşım, dolmuş ve taksilerin yanısıra 29 Ekim 1963'te tamamlanarak hizmete açılan bu hatla karşılanmaktadır. Bu hat Türkiyenin ilk teleferik hattıdır, 4766 metre uzunluğundadır. Kabinlerin her biri 40 yolcu kapasitelidir.

 • 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk ve tek kalite belgeli büyükşehir belediyesi olmuştur.

 • Bursa'da, 1975 yılında Uludağ Üniversitesi http://www.uludag.edu.tr kuruldu.

 • Cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema-tiyatro-konser salonları arasında yer alan , mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun projesi doğrultusunda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) tarafından yaptırılmış ve 1932 yılında Bursada hizmete açılmıştır.

 • Reşat Oyal Kültür Parkı 1955 yılında hizmete açıldı.

 • Bursa Devlet Tiyatrosu 1957 yılında kuruldu.

 • Uludağ Milli Parkı 1961 yılında milli park ilan edildi.

 • Uluslararası Bursa Festivali 1962 yılından itibaren, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın (BKSTV) koordinasyonunda düzenleniyor.

 • Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, temeli 1997 yılında atıldı.

 • Bursa Botanik Parkı, 1998 yılında hizmete açılmıştır.

 • Bursa Hayvanat Bahçesi, 1998 yılında hizmete açılan Avrupa standartlarındaki hayvanat bahçesi

 • Bursa'da bir konservatuvar bulunuyor. ( )

 • Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu 1991 yılında kuruldu, Kültür Bakanlığı’na bağlı.

 • 30 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da BUR-HOY Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği kurularak Bursa Mehter Takımı yeniden teşkilatlandı. (1326 yılında Bursa'nın fethi ile kurulan Bursa Mehterhanesi 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılışıyla beraber kapatılmıştır).

 • 1999 yılından itibaren 474 km'den 795 km (2007 yılına kadar) kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapıldı. Aynı sürede içme suyu ve kanal döşeme çalışmalarında da 80 km'den 177 km'ye ulaştı. 1999 itibaren 150 km. döşenen içmesuyu şebeke hattı 210 km'ye çıkarıldı. Doğalgaz yaygınlık oranı yüzde 35’ten yüzde 80’e çıktı. 2007 yılında doğalgaz abone sayısı Bursada 588 bine ulaştı.

 • 9 Şubat 2007'de, yılında Bursa'da Kartaca Komutanı Hannibal tarafından Pınarbaşı'nda kurulan Çarşaf Su Yapısı, Bursa Belediye tarafından restore edilerek hizmete açıldı.

 • 2008 yılın Temmuz ayında 260 bin metrekare alana sahip Bursa'da hizmete açılıyor. Kültürpark'tan sonra Bursa'nın en büyük kent parkı olacak.

 • Bursa'da 2008 yılın mart ayında ev ve süs hayvanlarına mikroçip takılarak kayıt altına alma, elektronik kimlik-pasaport verilme işlemleri başlamıştır.

  Kaynak

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa Vikipedi

  Rehber ansiklopedisi

  Linkler

 • http://www.bursa.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.bursa.bel.tr/ - Belediye

  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

  Bursa Resimleri


  • Bursa Atatürk Stadyumu

  • Nilüfer İlçesinin Uzaktan Görüntüsü

  • Bursa kalesi

  • Saat kulesi

  • Tarihi Tophane semti

  • BUTTIM

  • Bursa Botanik Parkı

  • Bursa Botanik Parkı

  • Reşat Oyal Kültür Parkı

  • Azerbaycan-Türkiye Dostluk ve Soydaşlık Parkı

  • Carrefour Sa

  • Real İç Görünüşü  Yorumlar - Lütfen konu (Bursa) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  zacal75: bence bursa hayattır - 8 yıl, 1 ay önce yazıldı.