Sindirim sistemi

Sindirim sistemi veya gastrointestinal sistem, sindirim borusu (sindirim kanalı veya gastrointestinal kanal) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ile ilgilenen organ sistemidir.

Sindirim sistemiSindirim sistemi diyagramı
Sindirim sistemi veya gastrointestinal sistem, sindirim borusu (sindirim kanalı veya gastrointestinal kanal) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ile ilgilenen

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
organ sistemidir.

Sindirim sistemi ve sindirim borusu hayvandan hayvana belirli oranda değişiklik gösterir. Örneğin bazı hayvanlar çok odalı midelere sahiptirler.

Çoğu

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Antik Çağ ve
Antik tarih insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma İmparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orta Çağ anatomistleri mide, bağırsaklar gibi sindirim sistemi organları hakkında kabaca doğru fikirlere sahipti. Yine de bu yanlış ve hatta bir bakıma absürd fikirler ortaya atılmadı anlamına gelmez. Örneğin
Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç çağa ayrılışında, ortada kalan çağa verilen isimdir. Bu üç çağ: Antikitenin klasik uygarlıkları (Antik Çağ), Orta Çağ ve Modern Zamanlar'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Rönesans'ın önemli bilgin ve sanatçısı
Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte, Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu. 1)Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir, 2)İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir, 3)İnsanın sürekli faal olması şerefli birşeydir ve 4)Gerçek güzeldir. i
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Leonardo da Vinci sindirim sisteminin
Eşsiz Ressam, seçkin yontucu ve filazof, yaşadığı dönemin en büyük mucit ve deneyci bilimadamı. İşte insanlığı sanata, bilgiye ve doğaya açan, Rönesans'ın simgesi Leonardo Da Vinci. "Mona Lisa" ve "Son Yemek" tablolarının yaratıcısı Leonardo'nun sanat dünyasındaki yüce konumu hemen herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bilimadamlığı kimliği için aynı şey söylenemez.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
solunum sistemine yardım ettiği fikrine sahipti. Sıkışan
Canlı varlık ile onun dış ortamı arasında, gaz alış-verişi ve hayâtın en temel özelliklerinden birisi olan, solunumun yapıldığı organ sistemi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bağırsakların, içlerinde üretilen sıvılaşmış havayla, diyaframı yukarı doğru ittiğine ve böylece diyaframın akciğerlere basınç uyguladığına inanmaktaydı. Sindirim sisteminin ve sindirim sistemi organlarının insan için önemi eski çağlardan beri bilinmektedir.

Sindirim Kanalı

Normal bir yetişkin erkeğin sindirim borusu yaklaşık 7 buçuk metre uzunluğundadır. Farklı bölümlere ayrılır ve her bölümde sindirimin farklı bir evresi gerçekleşir. İnsanlarda sindirim kanalının ana kısımları şunlardır:
Bağırsak, gastrointestinal kanalın mide ile anüs arasındaki kısmıdır ve insanlarda ve diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur: ince bağırsak ve kalın bağırsak.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ağız,
Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üstte üst çenenin ağız tavanını yapan sert ve yumuşak damak ile altta alt çenenin ağız tabanını teşkil eden yumuşak dokulardan ibaret en iç tabakanın sınırladığı boşluk.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dil,
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar. Bu tanıma göre dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir. Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardımıyla birbirleriyle
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yutak,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yemek borusu,
Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz. İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yemek borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.Besinler yemek borusundan mideye geçiş yapar.Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir.Besinler yemek borusundan geçerek mideye ulaşır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mide,
Mide Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü.

Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır.

Mideyi meydana getiren kas tabakası 1-2 mm kal
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ince bağırsak,
İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter dye adlandırılan bir kas ile girerler. Daha sonra ince bağırsak boyunca peristaltizm olarak adlandırılan kas kasılmaları ile hareket eder.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

kalın bağırsak,
Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve anüs. Sindirim kanalı dışındaki, sindirim işlemine ve sindirim kanalındaki organların çalışmasına yardımcı olan organlar arasında
Anüs, sindirim sisteminin sonunda yer alan ve çıkartımın yapıldığı dış açıklıktır. Anüsün açıklık ve kapalılığını büzgen kaslar denetler. Sindirim sisteminde rektumun ardında yer
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pankreas ve
Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yeralan salgı bezidir. Ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karaciğer de bulunur. Bunlar sindirime yardımcı olacak salgılar salgılarlar. Örneğin,
Karaciğer Karın boşluğunun sağ üst köşesine yerleşmiş, önemli fonksiyonları olan vücudun en büyük iç organı.

Hayati bir organdır. 1200-1600 gr ağırlığındadır. Bir erişkinin toplam vücut ağırlığının % 2,3’ünü teşkil eder. Rengi, kahverengiye kaçan kırmızıdır. Lastik kıvamındadır. Şekli üç yüzlü bir piramide benzetilebilir. Kaburgalar tarafından örtülür. Safra depolayan safra kesesi, karaciğerin tabanında, arkaya kısmen gömülü vaziyettedir.

Normal, sağlıklı insanlarda göğüs boşluğunun
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karaciğer tarafından salgılanan ve
Karaciğer Karın boşluğunun sağ üst köşesine yerleşmiş, önemli fonksiyonları olan vücudun en büyük iç organı.

Hayati bir organdır. 1200-1600 gr ağırlığındadır. Bir erişkinin toplam vücut ağırlığının % 2,3’ünü teşkil eder. Rengi, kahverengiye kaçan kırmızıdır. Lastik kıvamındadır. Şekli üç yüzlü bir piramide benzetilebilir. Kaburgalar tarafından örtülür. Safra depolayan safra kesesi, karaciğerin tabanında, arkaya kısmen gömülü vaziyettedir.

Normal, sağlıklı insanlarda göğüs boşluğunun
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
safra kesesinde depolanan
Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır. Karaciğerden barsağa giden boşaltıcı yolun dışında yer almış ve bir kanalla temel safra yoluna bağlı olan; safra için depo görevini yapan ve safrayı daha konsantre (koyu) hale getiren bir organ.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
safra
Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür. Karaciğer hücreleri tarafından yapılan ve salgılanan, akıcı, acı, sarı renkte, hafifçe alkalen (bazik) bir sıvı. Safra, onikiparmak barsağına dökülen sindirim sıvılarından biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lipitlerin sindirimi için önemli bir salgıdır.

Sindirim kanalının duvarındaki belli temel yapılar her kısımda aynı kalır; sindirim kanalındaki boşluğu saran
Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
epitel doku gibi. Doku
Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. Epitel hücreleri, gelişmekte olan embriyonun üç germinatif tabakası olan ekdoderm, endoderm ve mezodermden köken alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
gıdanın geçişini kolaylaştıracak veya onun sindirimine yardımcı olacak çeşitli maddeler salgılar. Bazı bölgelerde belirli
Gıda öncelikle Karbonhidratlar, Yağlar, Su ve/veya Protein lerin karışımından oluşan bir unsurdur. Bir hayvan veya insan tarafından beslenme veya istek ve arzuyla yenebilir veya içilebilir. Bahse konu olan gıdalar bitki, hayvansal kaynaklardan veya Mantar gibi diğer kategorilerden veya Alkol gibi fermantasyonla elde edilmiş yiyeceklerden sağlanabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
enzimlerle birlikte
Enzimler çok yüksek katalizleme gücüne sahip proteinlerdir; bu sayede metobolizmaya katılan madde moleküllerini etkinleştirirler. Her enzimin katalizleme etkinliği belli bir alttepkene ya da belli bir kimyasal bağa özgüdür;bu etkinlik,hücrelerde ve vücut sıvılarında bulunan ve etkinleştirici ya da engelleyici adıyla anılan maddelerin varlığından önemli ölçüde etkilenir.Bu maddeler de her enzim etkinliği için ayrıdır. Proteinli yapılarından dolayı enzimler ısı, ışınım, yüksek basınç, kuvvetli asi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mukus salgılarken bazı bölgelerde sadece mukus salgılanır.

Sindirim kanalının ana kısımları aşağıda tanımlanmıştır

Üst Sindirim Kanalı


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ağız, ağız boşluğu;
  Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üstte üst çenenin ağız tavanını yapan sert ve yumuşak damak ile altta alt çenenin ağız tabanını teşkil eden yumuşak dokulardan ibaret en iç tabakanın sınırladığı boşluk.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tükürük bezleri,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  mukoza,
  Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dişler ve
  Diş Alm. Zahn (f), Fr. Dent (f), İng. Tooth. Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağızda, iki kavis halinde bulunan, besinlerin koparılması, parçalanması ve öğütülmesi işini yapan sert yapılar. Dişler, bu fonksiyonlarının yanında, estetik, konuşma, kendini destekleyen organların korunması ve çene gelişiminde de aktif rol oynar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dili kapsar. Gıda ve suyun vücuda alınmasına yarayan bir açıklıktır. Bir üst ve alt
  Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar. Bu tanıma göre dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir. Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardımıyla birbirleriyle
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dudak ile kapatılmıştır.

 • Dudak Alm. Lippe (f), Fr. Levre (f), İng. Lip. Ağız boşluğunun ön duvarını yapan etli kısımlardan her biri. Alt ve üst çenede olmak üzere iki adet dudak vardır. Bunlar iki yanda birleşerek “dudak köşesi” denilen bir açı meydana getirirler. Dudaklar ağzı kapamaya, yiyecekleri almaya yardım ederler. Çeşitli hareketleriyle de sesleri ayarlarlar. Dudakların hareketini, dudak köşelerinden başlayarak dudakların çevresinde ve içinde yer alan yuvarlak kas, üçgen
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yutak
  , farinks veya farenks ağız ve burnun hemen arkasındaki boyun bölümüdür. Gıdanın ağızdan yemek borusuna geçmesini sağlar. Sindirim sisteminin yanı sıra solunum sisteminde de yer alan bir organdır.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yemek borusu
  (özofagus veya gullet) ve ; yemek borusu gıdanın mideye geçmesini sağlayan kassal (müsküler) bir borudur. Bu geçiş peristaltizm yardımıyla olur. Kardiya ise yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki açıklıktır (ağız).

 • Mide ki , ve i de kapsar. Mide yemek borusu ile ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenum arasında bulunur. Yüksek oranda asidik bir çevreye sahip mide (pH yaklaşık 1,5-2) peptidaz sindirim emzimlerini içerir.

  Alt Sindirim Kanalı

 • Bağırsak, sindirim kanalının mide ile anüs arasında bulunan kısmıdır. İnsanlarda ve diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur; ince bağırsak ve kalın bağırsak.

 • İnce bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasındadır. 5 yaşın üstündeki insanlarda genellikle 5-6 m uzunluğundadır. Üç kısmı vardır:

 • duodenum veya "onikiparmak bağırsağı", ince bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır. Mideyi jejunuma bağlayan bir tüptür. pH seviyesi yaklaşık 9'dur.

 • jejunum, ince bağırsağın orta kısmıdır, duodenum ile ileum arasında bulunur. Yetişkin insanlarda boyu 2-8 metre arasında değişir. pH seviyesi yaklaşık 7-8 aralığındadır.

 • ileum, ince bağırsağın son kısmı. İnsanlarda yaklaşık 4 metre uzuluğundadır. ile çekumdan ayrılır. pH seviysi genellikle 7-8 arasındadır.

 • kalın bağırsak, üç kısmı vardır:

 • çekum veya "kör bağırsak", kalın bağırsağın ilk kısmıdır. Apandis çekumun bir uzantısıdır.

 • kolon, kalın bağırsak için kullanılan bir terimdir. Çekumdan rektuma kadar ki kısım için kullanılır. Kendi içinde dört kısma ayrılır, , , ve .

 • rektum, kalın bağırsağın son kısmıdır.

 • anus, rektumun dış açıklığıdır. Kapanması sfinkter kaslarca kontrol edilir. Dışkılar vücuttan anüsten geçerek atılırlar.

  İlgili Organlar

  Sindirim sistemi ve sindirim borusu ile ilgili başka organlar da vardır. Karaciğer sindirimde rol oynayan safrayı üretir. Pankreas ise ve tripsin, , lipaz ve panktreatik amilaz gibi çeşitli enzimler içeren bir sıvıyı ince bağırsağa salgılar. Böylece bu ler sindirimde yer almış olurlar.

  Fizyoloji

  Sindirim ve Çıkartım

  :Konu hakkında detaylı bilgi için Sindirim maddesine bakınız.

  Ağızda, yiyecek dişler ve dil tarafından mekanik olarak parçalanırken, tükürük tarafından kimyasal olarak da bir ölçüde parçalanır. Daha sonra peristaltizm ile yemek borusundan (özofagus) mideye geçer. Burada parçalama işlemi devam eder. Büyük yiyecek parçaları (bolus) daha küçük parçalara ayrılır yani büyük oranda mekaniktir. Bununla beraber, küçük miktarda kimyasal işlem de meydana gelir; özellikle proteinler midedeki enzimlerin yardımıyla kimyasal olarak parçalanmaya başlar. Gıda daha sonra ince bağırsağa grer ki burada enzimler ve bakteri yardımıyla parçalama işlemi meydana gelir ve yararlı partiküller kana emilir. Kalan partiküller ise kalın bağırsaktan geçer ve sonunda dışkı biçiminde vücuttan atılır.

  Sindirim hem hormonlar hem de otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir:

 • Sindirim sistemininin görevlerini kontrol eden temel hormonlar mide ve ince bağırsak mukozasındaki hücreler tarafından salgılanır. Bu hormonlar, örneğin , ve , kana sindirim borusu tarafından bırakılırlar ve sindirim sıvılarını uyarıp organ hareketlerine neden olurlar.

 • Otonomik sinir sisteminin iki kolu da sindirim işlemini etkiler; ler salgıları ve peristaltizmi uyarırken, lerin etkisi daha baskılayıcıdır.

  Bağışıklık Görevi

  Sindirim borusu aynı zamanda bağışıklık sisteminin bir bölümüdür (Coico et al 2003). Midenin düşük pH (1-4 arası) seviyesi, mideye giriş yapan birçok mikroorganizma için ölümcüldür. Benzer bir şekilde, mukus ( antikorları içerir) bu mikroorganizmaların çoğunu nötralize eder. Sindirim borusundaki diğer farktörler de bağışıklığa yardımcı olurlar; safra ve tükürükteki enzimler dahil. Sağlığa yardımcı de potansiyel olarak zararlı olabilecek sindirim borusundaki bakterilerin aşırı çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.

  Hastalıkları

 • Sindirim sistemi bozuklukları hakkında daha fazla bilgi için gastroenteroloji maddesine bakınız.

  Tıbbın sindirim sistemi fonksiyonları ve bozukluklarını konu edinen dalı dir.

  Sindirim sistemi ile ilgili en sık yapılan şikayetlerden bazıları bulantı ve kusma, dispepsi, ishal ve kabızlıktır. Ülser ve reflü özellikle son dönemlerde adını fazlaca duyurmuş hastalıklardandır.

  Sindirim Sistemi Nasıl çalışır  Sindirim, yaşamamız için gerekli olan gıda maddelerinin alınıp, vücudun kullanabileceği şekle getirilmesi sürecine verilen genel isimdir. Sindirim ağızda başlar. Gıda maddeleri ağızda çiğnenirken dişlerin yardımıyla küçük parçalara ayrılır. Böylece sindirim özsuları ile temasa geçme yüzeyleri genişlemiş olur. Ağızda sindirimin bir başka yardımcısı tükürüktür. Genel olarak karbonhidratlar dediğimiz, unlu, nişastalı ve şekerli gıdalar çiğneme sırasında tükürüğün etkisiyle parçalanmaya başlar.

  Ağızda püre haline gelmiş olan gıdalar yutaktan (farinks) geçerek yemek borusu (ösofagus) aracılığıyla mideye iletilir. Mide ritmik hareketleriyle ve asit yapıdaki özsuyu ile gıdaların iyice parçalanmasını ve boza kıvamına gelmesini sağlar. Yeterli mide sindirimine ulaşmış gıdalar, midenin alt kapağının açılmasıyla onikiparmak bağırsağına geçmeye başlar. Buraya, pankreas bezinin lipaz ve amilaz gibi özsuları ile, safra akar.

  Böylece gerek karbonhidratlar ve gerekse proteinlerle yağlar, sindirim kanalından emilebilir hale gelir.

  İnce bağırsağa doğru ilerleyen gıda maddeleri maddeleri burada, çıkıntılı yapısı nedeniyle emme yüzeyi genişlemiş içzar yardımıyla emilir.

  Emilen gıda maddeleri, kapı toplar damarı denilen damar aracılığıyla karaciğere iletilir. Bir kimya fabrikası gibi çalışan karaciğer, tüm gıda maddelerini işleyerek en küçük moleküllerine, vücudun ihtiyacına uygun şekilde parçalar ve ihtiyaç miktarında kana verir.

  Öte yandan içindeki yararlı maddelerin çoğu emilmiş olan kalıntılar kalınbağırsağa iletilir. Burada bir yandan yapısındaki su emilirken öte yandan da burada bulunan yararlı bakteriler aracılığıyla selülozlu maddelerin parçalanması ve başta B grubu vitaminler olmak üzere vitaminlerin sentezlenmesi işlemleri yürütülür.

  Yararlı maddeleri emilmiş posalar da kalınbağırsağın son kısmı olan rektumda (makat) birikir. Biriken atıklar belirli bir boyuta ulaştığında dışkılama refleksi doğar ve anüsten dışarı atılır.

  Sindirim sistemi Resimleri


  • Sindirim sistemini gösteren bir 17. yüzyıl Pers çizimi.

  • Alt sindirim kanalındaki organları gösteren bir çizim.

  • Sindirim sistemi diyagramı  Yorumlar - Lütfen konu (Sindirim sistemi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.