Araba

Araba

Araba, insan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı. Motorsuz olanlar hayvanlarla ya da insanlar tarafından yürütülmektedir. Çek çek`ler , el arabaları insan gücüyle yürürken , kağnı , koçu öküz ve mandayla , fayton , briska , kupa ve benzeri arabalar at`la yürütülmektedir.

ARABA (türkçe) anlamı

1. tekerlekli
2. motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı.
3. arabayla taşınmış ya da taşınacak miktar.

ARABA (türkçe) ingilizcesi

1. [Álava] adj. Arab
2. Arabian
3. Arabic
4. of a Semitic people living in the Middle East and northern Africa
5. v. plow
6. hoop
7. n. car
8. automobile
9. motorcar
10. auto
11. cart
12. autocar
13. wheels (Slang)
14. carriage
15. gharry
16. motor

ARABA (türkçe) fransızcası

1. voiture [la]
2. automobile [la]
3. char [le]

ARABA (türkçe) almancası

1. n. Wagen
Araba, insan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı. Motorsuz olanlar hayvanlarla ya da insanlar tarafından yürütülmektedir. Çek çek`ler , el arabaları insan gücüyle yürürken , kağnı , koçu öküz ve mandayla , fayton , briska , kupa ve benzeri arabalar at`la yürütülmektedir. Hollanda ve Belçika`da keçilerin koşulduğu hafif arabalar da vardır.

Arabaların İ.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk çağ kavimlerinin (Sümer , Mısır , Yunan , Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.

İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları İÖ 2000`li yıllarda savaş amacıyla Hititliler yapmıştır. Frigler , Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir.

9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamış. 1400`lü yıllardan sonra arabalarda yay makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır yine aynı dönemde Uzakdoğu`da çekçek , Anadolu`da kağnı , Almanya`da koçu arabaları yapılmıştır.

Fayton ve kupa yapımına 1500`lü yıllarda İngiltere`de , 17. yüzyılda Berline`ler Fransa`da başlanmıştır. Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.

Osmanlılarda Tanzimata kadar yalnızca padişahlar , şeyhülislamlar ve kazaskerler arabaya binebilmekte idi. Tanzimat`tan sonra bu araba ayrıcalığı kaldırılmış , İkinci Meşrutiyetten sonra ise kadınlarla erkekler aynı arabaya binmeye başlamışlardır.

İstanbul`da ilk kullanılan araçlar öküzle çekilen koçu arabaları idi. Daha sonra talika`lar kullanılmış , binek olarakta fayton , landon ve berline tipi arabalara binilmiştir.

Türkiye`de 1950`li yıllara kadar İstanbul`da faytona binilirken , 1964 yılına kadar Ankara sokaklarında fayton dolaşmıştır. Günümüzde ise İstanbul Adalarda , İzmir de ve kıyı kentlerimizde turistik amaçlarla fayton taşımacılığı yapılmaktadır

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Araba maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar