Dogmatik

Genel olarak belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

DOGMATIK (türkçe) anlamı

1. deney bilgisini deneye dayanan kanıtları yadsıyarak
2. kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
3. inaksal
4. felsefe ve din dogmalarının bilimsel (mantıksal) ve dizgesel bir yolla ortaya konuluşu.

Dogmatik (almanca) ingilizcesi

1. (die) n. dogmatics
science which studies the dogmas of religious doctrines,

DOGMATIK (türkçe) ingilizcesi

2. [Dogmatik (die) ]n. dogmatics
3. science which studies the dogmas of religious doctrines
4. adj. dogmatic
5. doctrinal
6. positive

Dogmatik (almanca) fransızcası

1. n. dogmatique (f)
2. dogmatisme (m)

DOGMATIK (türkçe) almancası

1. adj. dogmatisch
Belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

Dogmatik buna göre, bir görüş ya da Öğ­retiyi, mutlak bir kendine güven ve otoritey­le öne süren, en küçük bir kuşkuya yer bı­rakmazken, başka insanların görüşlerine en küçük bir değer vermeyen insan anlamına gelir. Buna göre, dogmatik kişi, hoşgörüsüz, dar kafalı, eleştiri ve kuşkuya tahammülsüz olan kişiyi gösterir.
Önceki Paylaşımlar