enerji

Alm. Energie (f), Fr. Energie (f), İng. Energy. İş yapabilme kâbiliyeti. Enerji kelimesi “kudret” yerine kullanılmaktadır. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği âzamî iştir. İş, fizikte bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde târif edilir. İş (W), kuvvet (F) ve kuvvet etkisiyle cismin aldığı yol (x) ile gösterilirse, W= F.x olur. Kuvvet tatbik edilen cisimlerin hızları değişir. Bütün hareketli cisimler, hıza sâhip oldukları için, aynı zamanda yukarıdak

ENERJI (türkçe) anlamı
1. maddede var olan ve ısı
2. ışık biçiminde ortaya çıkan iş yapabilme yetisi
3. erke
4. vücuda canlılık verdiği kabul edilen etkin güç.
5. belirli bir eyleme dönüşebilecek yeti
gizilgüç.
ENERJI (türkçe) anlamı
6. 1 . Maddede var olan ve ısı
7. ışık biçiminde ortaya çıkan güç
8. erke
9. Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji.-
10. 2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
11. 3 . mecazManevi güç:
12. Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim.- P. Safa.
ENERJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. energy
2. power
3. kick
4. drive
5. pep
6. pith
7. snap
8. steam
9. verve
10. vigor
11. vigour [Brit.]
12. vim
13. vinegar
14. guts
ENERJI (türkçe) fransızcası
1. énergie [la]
ENERJI (türkçe) almancası
1. n. Energie
Enerji, fiziğin temel birimlerdendir. E sembolü ile temsil edilir. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük, Eski Yunan dilindeki εν = içinde ve εργον = iş kelimelerinden türemiştir, bu açıdan anlam olarak 'işe dönüştürülebilen' bir şey olduğu söylenebilir. Fizikte kullanılmaya başlamadan önce genel anlamda güç kelimesi yerine kullanılmaktaydı.

İş yapabilme kâbiliyeti. Enerji kelimesi “kudret” yerine kullanılmaktadır. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği âzamî iştir. İş, fizikte bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde târif edilir. İş (W), kuvvet (F) ve kuvvet etkisiyle cismin aldığı yol (x) ile gösterilirse, W= F.x olur. Kuvvet tatbik edilen cisimlerin hızları değişir. Bütün hareketli cisimler, hıza sâhip oldukları için, aynı zamanda yukarıdaki iş târifinden gidilerek enerjiye sâhip oldukları da çıkarılabilir. Yâni, hıza sâhip olan cisimler zinde bir kuvvetin sâhibidirler. Bu kuvvetle iş yapabilirler. Hızla çarpışan iki şişenin birbirini kırması, sâhip oldukları enerji sebebiyledir. Hareketli cisimlerin sahib oldukları bu enerjiye “kinetik enerji” denir. Kinetik enerji, o cismin kütlesi ile hızının karesinin çarpımının yarısına eşit olur (E= 1/2 mv2). Sürtünmesiz bir ortamda duran bir cisim bir (F) kuvvetinin etkisiyle harekete geçer ve bir (x) yolu sonunda (v) hızını kazanırsa, kuvvetin yaptığ iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşit olur (F.x= 1/2 mv2). Eğer kuvvet, hareketli cisme tesir etti ise, o zaman o cisim üzerine yapılan iş, o cismin kinetik enerjisindeki değişmeye eşittir.


İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir cisim veya sistem iş yapabiliyorsa enerjisi var demektir.

Hareket eden bir cisim, sıkıştırılmış bir yay, barajda toplanan su enerjiye sahiptir. Bir cismin veya sistemin iş yapabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu nedenle iş ve enerji birimleri aynıdır. Enerji, iş gibi sayısal bir büyüklük olup, vektörel değildir.

Birimleri c.g.s de erg, S.I. de joule, M.K.S de kgm dir.

Enerji çeşitlerinin çoğu birbirine dönüşebilirler. Isı, ışık, mekanik, kimyasal, elektrik ve nükleer enerjiler gibi...

İş kuvvet vektörü ile konum vektörünün skaler çarpımına eşittir ve de skaler bır niceliktir.

W=f.x

(sabit bir kuvvetin yapmış olduğu iş kuvvetin yer değiştirme doğrultusundaki bileşeni ile yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir.) Boyut analizi yaptığımızda ışın biriminin newton.metre olduğunu görüyoruz. SI birim siteminde bu joule olarak adlandırılıyor. Cisme etkiyen kuvvetin hareket doğrultusunda olan bileşeni iş yapmaktadır. Birim zamanda yapılan işe (iş yapma hızı) güç denmektedir. İş/zaman bağıntısıyla güç bulunabilir.

P=W/t

Barajdaki suyun, masa üzerindeki bir kitabın, gerilmiş bir yayın, hareket halindeki bir cismin enerjisi vardır. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Enerjisi olan sistemler iş yapabilme yetisine sahiptirler.

Enerji çeşitlerinin çoğu birbirine dönüşebilirler. Isı, ışık, mekanik, kimyasal, elektrik ve nükleer enerjiler gibi...

Şarkı Sözleri

Ayşe Özyılmazel tarafından söylenen enerji adlı şarkının sözleri.

çirkinim birşeye benzemem
balık etliyim süzülemem
biraz da sıyrık diyorlar
niye kapımda ağlıyorlar

çok çıtırsın iddialısın
koyduğum yerde kalırsın
soğuttun ateşin düştü
enerjin yok sınıfta kaldın

bir şey eksik o da enerji
yok ki aramızda sinerji
tutmayınca tutmuyor işte
seninki yaptı bana alerji

sıradan olma canımı sıkma
günde kırk kere mesaj atma
biraz da erkek olsana
koyun gibi bakmasana

pozitif düşün rahatlarsın
gider yapma aptal mısın
bir nefes al ona kadar say
dalai lama sana anlatsın

bir şey eksik o da enerji
yok ki aramızda sinerji
tutmayınca tutmuyor işte
seninki yaptı bana alerji

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Enerji Dönüşümü

  Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklar. Dönüşümde entropinin sınırlamaları göz ardı edilir. Sistemlerin toplam enerji dönüşümü, yalnızca enerjinin ...

  Enerji Kaynakları

  Enerji kaynakları; petrol, doğalgaz, taşkömürü, linyit, su gücü, rüzgar gücü, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve nükleer enerji gibi çeşitli şekillerde elde edilen ve insan yaşamını kolaylaştıran kaynaklardır.

  Enerji Tasarrufu

  Enerji tasarrufu, enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılan çabalar anlamına gelir. Verimli enerji kullanımı, düşük enerji tüketimi ve/veya geleneksel enerji kaynaklarından düşük enerji tüketimi ile birlikte enerji tasarrufu sağlanabilir.

  Manyetik Enerji

  Manyetik enerji, bir enerji biçimidir ve elektrik enerjisi ile arasındaki ilişki Maxwell denklemleri ile açığa çıkar. Bir B manyetik alanındaki bir mıknatısın manyetik momentinin m potansiyel enerjisi, manyetik çift kutup moment vektörü değişimdeki manyetik kuvvetin (aslında ...

  Mekanik Enerji

  Fizikte mekanik enerji, mekanik bir sistemin bileşenlerinde yer alan potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı olarak ifade edilir. Bu enerji cismin hareketi ve konumu ile ilişkilidir.

  Iç Enerji

  İç enerji, bir maddenin; taneciklerinin öteleme, dönme, titreşim gibi hareketlerinden kaynaklanan kinetik enerji ile fiziksel ya da kimyasal bağları veya nükleonları bir arada tutan kuvvet gibi etkileşimlerinin enerjilerinin toplamını ifade eden kavram.

  Yıldızlarda Enerji Üretimi

  Yeryüzünde hayatı sürdüren Güneş�in yayınladığı enerjinin nasıl meydana geldiği, insanı eski çağlardan beri en çok düşündüren konulardan biri olmuştur. Pozitif bilimlerin gelişmeye başlamasından sonra, 20. yüzyılın başlarında bilim adamları, Güneş�in ...

  Güneşin Enerji üretimi Ve Evrimi

  Değişik olası modellerin bilgisayarla çözümlenmesi yoluyla Güneş'in iç yapısının milyarlarca yıllık bir süreyi kapsayan evrimi incelenebilmektedir. Güneş'teki çekirdek tepkimelerinden kaynaklanan ve Yer'e ulaşan nötrinoların incelenmesiyle Güneş'in iç sıcaklığının 20 ...

  Hidroelektrik Enerji

  Alm. Hydroelektrische Energie (f), Fr. Energie (f) hydroèlectrique, İng. Hydroelectric energy. Hidroelektrik santralların (HES) (su kuvveti tesislerin) ürettiği elektrik enerjisi. Esas prensip, suyun potansiyel enerjisini önce mekanik, sonra elektrik enerjisine çevirmektir. Tabiî veya ...

  Türkiye'de Enerji

  ses birleştirici

  Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve enerji ve tabii kaynaklar ile alakalı işlerin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık. Şu anki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dır. Merkez binası Ankara Bahçelievler'dir.