Homojen

Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır.

HOMOJEN (türkçe) anlamı

1. 1 . Bağdaşık.
2. 2 . matematikBütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

HOMOJEN (türkçe) anlamı

3. her yeri aynı özelliği gösteren
4. bağdaşık
5. mütecanis
6. bütün terimleri aynı derecede olan (çokterimli).

HOMOJEN (türkçe) ingilizcesi

1. adj. homogeneous
2. indiscrete
3. intimate

HOMOJEN (türkçe) fransızcası

1. homogène

HOMOJEN (türkçe) almancası

1. adj. homogen
Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır.

Homojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve heterojen teriminin zıt anlamlısıdır.
Önceki Paylaşımlar