Heterojen

Kısaca: Heterojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içermeyen bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), çevresinden yoğunluk olarak farklılaşmasına ve bu sayede kolayca tanımlanabilmesine rağmen, grubun içinde yer alan nesne veya verilerin kendi içinde çok farklı olduğu durumlarda "heterojen grup" olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Heterojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içermeyen bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), çevresinden yoğunluk olarak farklılaşmasına ve bu sayede kolayca tanımlanabilmesine rağmen, grubun içinde yer alan nesne veya verilerin kendi içinde çok farklı olduğu durumlarda "heterojen grup" olarak tanımlanır.

Heterojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve Homojen teriminin zıt anlamlısıdır.

Kimyada hetrojen: Her yerinde aynı özelliği göstermeyen maddeler.

   * Süspansiyon
   * Emülsiyon
   * Kolloid
   * Aerosol
   * Basit karışımlar


heterojen

Ayrışık.

heterojen

Türkçe heterojen kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. heterogeneous

heterojen

ayrışık.

heterojen

Türkçe heterojen kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. heterogen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karışım
2 yıl önce

karışımlardır. Karışımlar homojen, kolloit ve heterojen olmak üzere üçe ayrılır. Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Her tarafında...

Kataliz
2 yıl önce

reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır(ör: gaz-sıvı, sıvı-katı, katı-gaz). Heterojen kataliz mekanizmaları hala tam olarak...

Hidrojenasyon
2 yıl önce

Eğer kullanılan katalizör heterojen bir katalizör ise , (bir parça nikel, platin, paladiyum) yani çözelti içerisinde heterojen olarak karışıyorsa katılan...

Hidrojenasyon, Alkan, Alken, Hidrojen, Karbon, Keton, Kimya, Kimyasal reaksiyon, Petrokimya, Taslak, İlaç
CORBA
2 yıl önce

Yönetim Mimarisi Nesne Modeli ve Referans Modelinden oluşur. Nesne Modeli heterojen bir ortamda dağılmış nesnelerin nasıl tanımlanabileceğini belirler. Referans...

CORBA, Bilgisayar, ORB, Taslak, İngilizce, OMG IDL, POA, Referans Modeli, Nesne Modeli, Nesne Yönetim Grubunun, OMG
Süspansiyon (kimya)
2 yıl önce

herhangi bir sıvı içerisinde katı bir maddenin çözünmeden kalmasıdır. Yani bir fazın diğer faz içerisinde dağılmasıyla elde edilen heterojen karışımdır....

PVM
2 yıl önce

bir ağ üzerinden konuşturulması için kullanılan bir yazılım aracıdır. Heterojen makinalardan oluşan bir ağ'ı tek bir dağıtık paralel işlemci olarak kullanmak...

PVM, Ağ, Heterojen, Paralel, Unix, Windows, Taşınabilirlik, Hata toleransı, Grid hesaplama, Emory Üniversitesi, Oak Ridge National Laboratory
USENET
2 yıl önce

senesinden beri kullanılmaka olan Usenet, Dünya′nın en eski yaygın ve heterojen grup iletişim sistemlerinden biridir. Ağ kültüründe SSS ve (ticarî amaçlı)...

Usenet, 1979, NZB, SSS, Spam
Salsa (sos)
2 yıl önce

gelmektedir. Salsalar, genellikle domates bazlı bir sos veya diptir. Heterojen bir yapıya sahiptirler. Soğan, acı biber, fasulye, mısır ve çeşitli baharatlar...