Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.

N (almanca) türkçe anlamı
1. N
N (türkçe) anlamı
2. türk abecesinin on yedinci harfi. ne adı verilen bu ses
3. sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür.azot'un simgesi.
1. [N (nitrogen) ]n. odorless colorless non-metallic element
dominant element in the atmosphere (Chemistry)n. direction that is opposite south on the compassn. coming from or situated in the north,
N (türkçe) ingilizcesi
2. n. 14th letter of the alphabetn. north
3. direction that is opposite south on the compassn. neuter
4. neutral gender
state of being neither masculine nor feminine (Grammar),
n (almanca) ingilizcesi
5. n. 14th letter of the alphabet,
n (ingilizce) fransızcası
1. [N (nitrogen) ]n. N
2. symbole chimique du nitrogène
3. élément dominant de l'atmosphère (Chimie)
4. élément incolore et inodore non métalliquen. N (abréviation de nord)n. du nord
n (ingilizce) almancası
1. nitrogen) ]n. N
2. Stickstoff
3. geruchloses chemisches Element (Chemie)n. N Abkürzung Norden
4. Nitrogeniumn. nördlich
n (ingilizce) italyancası
1. [N (nitrogen) ] s. n
2. N
3. nitrogeno
4. elemento non metallico incolore e inodore predominante nell'atmosfera (chim.)s. n
5. N
6. nords. n
7. N,nord
n (ingilizce) ispanyolcası
1. [N (nitrogen) ] s. N
2. símbolo del nitrógeno (en química)s. nortes. norte
n (ingilizce) portekizcesi
1. [N (nitrogen) ] s. nitrogênio (elemento químico)s. nortes. do norte
2. setentrional
n (ingilizce) flemenkcesi
1. [N (nitrogen) ] zn. stikstof (in scheikunde
2. afkorting)zn. noordzn. noordelijk
Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.

Göktürk alfabesinde ince ve kalın n ile geniz n’si için ayrı işâretler kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesine (nun) harfi normal olarak n sesini, sağır kef (üzerine üç nokta konulan kef) harfi geniz n’sini (n) belirtmiştir. Buna sağır kef veya kaf-ı nûni denmiştir. Başka milletlerde bu ses bulunmadığı için “Kâf-ı Türkî” şeklinde de adlandırılmıştır. Bu sesin günümüz alfabesinde yer almayışı dilimizin okunup yazılması için bir eksiklik gibi görülmektedir.

Latin alfabesine dayanan yeni Türk yazı sisteminde yalnız, bir n harfi vardır. Anadolu ağızlarında hâlen kullanılan geniz n’si için yeni Türk alfabesinde özel bir işaret konulmamıştır. N, ses olarak patlamalı, titreşimli bir diş ve geniz sessizidir.

Türkçenin ana seslerinden olan n sesi, dahaçok kelime içinde sonunda kullanılır. Kelime başında bu sese “ne” soru zamirinde ve bundan türeyen kelimelerde (ne, niçin, nasıl, nerede, neden) rastlanır. Bir de çocuk dilinden gelen “ninni” gibi kelimelerle tabiat taklidi sese yer veren sözlerde n sesi başta bulunabilir. Yabancı dillerden alınan, sonradan Türkçeleşmiş bâzı kelimelerin başında n sesinin kullanıldığı görülür. Namlu, nehir, nişasta, not, nüans gibi.

İstanbul ve Telsiz ağzı dışında bütün Anadolu ağızlarında ve diğer Türk lehçelerinde kelime içinde “kâf-ı Türkî” denen geniz n’si hâlen kullanılmaktadır. Sinir, dünür, deniz, gönül gibi. Bu harfi bugünkü transkripsiyon alfabemizde (n), üstü dalgalı bir n ile yazılmaktadır.

İmlâ: Eskiden Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş kelimelerdeki n sesi yazıda da n olarak belirtilirdi. Latin alfabesine dayanan bugünkü yazıda b ve p’den önceki n’ler, m’ye dönüşür. Anbar, çenber, tenbel, çarşanba gibi kelimelerin bugün ambar, çember, tembel, çarşamba, şeklinde yazılması kabul edilmiştir. Yalnız İstanbul kelimesinde bu kaideye uyulmaz.

Dilbilgisi: N, tekil ikinci şahıs iyelik (âitlik) eki: baba-n, kitab-ı-n... (Nazal nun, yâni sağır keften gelir.)

N, fiilden isim yapma eki: ek-i-n, tüt-ü-n, yığ-ı-n...

N, fiillerin dönüşlü şekillerini yapmada kullanılan yapım eki: gör-ü-n, dök-ü-n, taş-ı-n.

Ayrıca fiillerde şart, görülen geçmiş zaman ve emir çekimlerinde gel-se-n, gel-e-siniz, bak-tı-nız, sar-u-n, sar-u-nuz, bak-sa-nıza gibi örneklerde görüldüğü üzere “kâf-ı Türkî” yâni nazal nun sesi ile çekim yapılmaktadır.

N, Astronomi ve Coğrafya’da kuzeyi belirtir. Kimyâda azotun sembolüdür.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Dawn

  Buffy the vampire slayer adlı dizide, Buffy'nin kardeşi.

  Down

  Down şu anlamlara gelebilir:

  Pawn

  Pawn, genellikle Small, olarak bilinir.Açık kaynaklı bir kodlama dilidir.Hollandada kurulan CompuPhase şirketi tarafından geliştirilmiştir.İlk olarak 1998 yılında yayınlanmıştır.3. versiyonu yayınlanana kadar Small dili olarak bilinmiştir,3.versiyonu 2005 yılının Mart ayında ...

  Spawn

  Spawn bir çizgi roman karakteridir. Aynı isimde sinema versiyonu da yapılmıştır.

  Brown

  Brown, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  Calderón

  Calderón şu anlamlara gelebilir:

  Charlottetown

  Charlottetown, Kanada'nın en küçük eyâleti olan Prens Edward Adası'ın başkenti ve en önemli yerleşim merkezidir. Kent, ayrıca Kanada'nın en küçük eyâletsel başkenti olma unvanına sahiptir; kent merkezinin nüfusu 32 000'i biraz aşarken, bu sayı tüm Charlottetown kentsel ...

  Chinatown

  Chinatown, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada şehirlerinde Çin mahallelerine verilen isimdir. Kelime anlamı olarak ``Çin kasabası``, anlamına gelir. Özellikle yoğun göç alan New York ve San Fransisko gibi şehirlerde büyük Çin mahalleleri bulunur. Genellikle Çin`den yeni gelen ...

  Citroën

  André Citroën tarafından 1919 yılında kurulan Fransız otomobil üreticisi. Günümüzde PSA Peugeot Citroën`in bir parçasıdır.

  Kingstown

  Kingstown, Karayipler'deki ada devletlerinden biri olan Saint Vincent ve Grenadinler'in başkentidir. 2006 itibarıyla şehirde 18.200 kişi yaşamaktadır.

  Midi-Pyrénées

  Midi-Pyrénées [midipireˈne] (Oksitanca: Miègjorn-Pirenèus; Gaskonca: Mieidia-Pirenèus), Fransa'nın 26 bölgesinden biridir. Fransa'nın güneybatısında bulunan bu bölge Fransa'nın Avrupa'daki bölgeleri arasında en geniş olanıdır.

  N.B.

  N.B., Britanyalı pop şarkıcısı Natasha Bedingfield'ın ikinci stüdyo albümüdür.

  Yucatán

  Yucatán (ok. yukatan), Meksika'nın doğusunda yer alan bir eyalet.

  Avión

  Avión, İspanya'nın kuzeybatısında, ülkenin on yedi özerk bölgesinden biri olan Galiçya'nın dört eyaletinden güneydoğu köşesinde bulunan Ourense eyaletine bağlı belediyesi.