N

Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.

Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.

Göktürk alfabesinde ince ve kalın n ile geniz n’si için ayrı işaretler kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesine (nun) harfi normal olarak n sesini, sağır kef (üzerine üç nokta konulan kef) harfi geniz n’sini (n) belirtmiştir. Buna sağır kef veya kaf-ı nuni denmiştir. Başka milletlerde bu ses bulunmadığı için “Kaf-ı Türki” şeklinde de adlandırılmıştır. Bu sesin günümüz alfabesinde yer almayışı dilimizin okunup yazılması için bir eksiklik gibi görülmektedir.

Latin alfabesine dayanan yeni Türk yazı sisteminde yalnız, bir n harfi vardır. Anadolu ağızlarında halen kullanılan geniz n’si için yeni Türk alfabesinde özel bir işaret konulmamıştır. N, ses olarak patlamalı, titreşimli bir diş ve geniz sessizidir.

Türkçenin ana seslerinden olan n sesi, dahaçok kelime içinde sonunda kullanılır. Kelime başında bu sese “ne” soru zamirinde ve bundan türeyen kelimelerde (ne, niçin, nasıl, nerede, neden) rastlanır. Bir de çocuk dilinden gelen “ninni” gibi kelimelerle tabiat taklidi sese yer veren sözlerde n sesi başta bulunabilir. Yabancı dillerden alınan, sonradan Türkçeleşmiş bazı kelimelerin başında n sesinin kullanıldığı görülür. Namlu, nehir, nişasta, not, nüans gibi.

İstanbul ve Telsiz ağzı dışında bütün Anadolu ağızlarında ve diğer Türk lehçelerinde kelime içinde “kaf-ı Türki” denen geniz n’si halen kullanılmaktadır. Sinir, dünür, deniz, gönül gibi. Bu harfi bugünkü transkripsiyon alfabemizde (n), üstü dalgalı bir n ile yazılmaktadır.

İmla: Eskiden Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş kelimelerdeki n sesi yazıda da n olarak belirtilirdi. Latin alfabesine dayanan bugünkü yazıda b ve p’den önceki n’ler, m’ye dönüşür. Anbar, çenber, tenbel, çarşanba gibi kelimelerin bugün ambar, çember, tembel, çarşamba, şeklinde yazılması kabul edilmiştir. Yalnız İstanbul kelimesinde bu kaideye uyulmaz.

Dilbilgisi: N, tekil ikinci şahıs iyelik (aitlik) eki: baba-n, kitab-ı-n... (Nazal nun, yani sağır keften gelir.)

N, fiilden isim yapma eki: ek-i-n, tüt-ü-n, yığ-ı-n...

N, fiillerin dönüşlü şekillerini yapmada kullanılan yapım eki: gör-ü-n, dök-ü-n, taş-ı-n.

Ayrıca fiillerde şart, görülen geçmiş zaman ve emir çekimlerinde gel-se-n, gel-e-siniz, bak-tı-nız, sar-u-n, sar-u-nuz, bak-sa-nıza gibi örneklerde görüldüğü üzere “kaf-ı Türki” yani nazal nun sesi ile çekim yapılmaktadır.

N, Astronomi ve Coğrafya’da kuzeyi belirtir. Kimyada azotun sembolüdür.

Diğer anlamları

n

İngilizce n kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[N (nitrogen) ] s. N, símbolo del nitrógeno (en química) s. norte s. norte

n

İngilizce n kelimesinin Fransızca karşılığı.
[N (nitrogen) ] n. N, symbole chimique du nitrogène, élément dominant de l'atmosphère (Chimie), élément incolore et inodore non métallique n. N (abréviation de nord) n. du nord

n

İngilizce n kelimesinin Almanca karşılığı.
nitrogen) ] n. N, Stickstoff, geruchloses chemisches Element (Chemie) n. N Abkürzung Norden; Nitrogenium n. nördlich

n

İngilizce n kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[N (nitrogen) ] s. n, N, nitrogeno, elemento non metallico incolore e inodore predominante nell'atmosfera (chim.) s. n, N, nord s. n, N,nord

n

İngilizce n kelimesinin Portekizce karşılığı.
[N (nitrogen) ] s. nitrogênio (elemento químico) s. norte s. do norte, setentrional

n

Almanca n kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 14th letter of the alphabet

n

İtalyanca n kelimesinin İngilizce karşılığı.
(nitrogeno) ] n. n, 14th letter of the alphabet

n

Türkçe n kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 14th letter of the alphabet n. north, direction that is opposite south on the compass n. neuter, neutral gender, state of being neither masculine nor feminine (Grammar)

n

İngilizce n kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[N (nitrogen) ] zn. stikstof (in scheikunde, afkorting) zn. noord zn. noordelijk

n

[N (nitrogen) ] n. odorless colorless non-metallic element, dominant element in the atmosphere (Chemistry) n. direction that is opposite south on the compass n. coming from or situated in the north

n

türk abecesinin on yedinci harfi. "ne" adı verilen bu ses, sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. azot'un simgesi.

n

Almanca n kelimesinin Türkçe karşılığı.
N

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

N ilgili konular