ressam

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.

RESSAM (türkçe) anlamı

1. Resim yapan
2. resim çizen.

RESSAM (türkçe) anlamı

3. resim yapan sanatçı.

RESSAM (türkçe) ingilizcesi

1. n. artist
2. painter
3. brush
4. limner

RESSAM (türkçe) fransızcası

1. peintre [le]
2. dessinateur/trice [le][la]

RESSAM (türkçe) almancası

1. n. Konstrukteur
2. Kunstmaler
3. Maler
4. Zeichner
ressam ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Ressam, resim sanatı ile uğraşan kişi. Resim, yüzey üzerine renklerle, zihinsel eylemin ifadesi estetik bir görünüm oluşturmaktır.

Bugüne kadar bulunmuş ilk resimler, mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.Teknoloji geliştikçe resim yapmakta kullanılan malzemeler de gelişmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere Resim yapılmıştır.

İçerik açısından bilinen ilk resim örneklerinin kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistanda M.Ö. yapılmış resimler, gündelik hayatı betimlerler, hikayeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.
thumb|150px|right| Lisa,
Batı resmi, milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vincinin anatomi analizleri eşsizdir.

İslam dini, Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebini kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

1880lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır ( Enstalasyon).Resim sanatı bilinen en eski ve köklü sanatıdır bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır.Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler sebebi gelişiminin ileri seviyede ve erken dönemde gelişmesidir günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.

Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun bir "çok kültürlülük" egemenlik sürmektedir.

Tarzlar

Detaylı bilgi için bakınız Resim, ressamlar

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ressam Halil Paşa

  Halil Paşa ( 1857)- (1939) 1857 yılında doğup 1939 yılında ölmüştür. İlk asker ressamlarımızdan olan Halil Paşa "Mühendishane-i Berr-i Hümayun"u bitirmiştir. Okulu bitirir bitirmez "yaveran" sınıfına alınarak sarayda görevlendirilmiştir.

  Francis Bacon (ressam)

  ``Bu sayfada Ekspresyonist, İngiliz ressam, Francis Bacon anlatılmaktadır. Diğer Francis Bacon`lar için Francis Bacon Anlam Ayrım Sayfası na bakabilirsiniz.``

  Ressam (takımyıldız)

  Pictor ya da Ressam takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Güney gökkürede, parlak yıldız Canopus ve Büyük Macellan Bulutu arasında bulunan sönük bir takımyıldızdır.

  Ressam Takımyıldızı

  Pictor ya da Ressam takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Güney gökkürede, parlak yıldız Canopus ve Büyük Macellan Bulutu arasında bulunan sönük bir takımyıldızdır.

  David Roberts (ressam)

  David Roberts (d. 24 Ekim 1796 – ö. 25 Kasım 1864), İskoç ressam.

  Osman Nuri Paşa (ressam)

  Osman Nuri (1839?; İstanbul - 1906?), Türk ressam. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, sanatçının İstanbul'da doğduğu ve öğrenimini burada yaptığı bilinmektedir. "Miratı Mektebi Harbiye" nin 279. sahifesindeki bilgiler bunu doğrulamaktadır. İstanbul ...

  Parrhasius (ressam)

  Parrhasius (), Antik Yunanistan'ın en tanınmış ressamlarından biriydi. Atina'da yaşayan Parrhasius, Attikalı sanatçılar arasında kabul edilir. Parrhasius'un yaşadığı dönem, o ve Sokrates arasında geçen sanatla ilgili diyalogları kaydeden Ksenofon sayesinde bilinir, bu bilgiler ...

  Kasım Koçak (ressam)

  Kasım Koçak, (d. 1951, Tokat), ressam. Güzel Sanatlar Akademisi Neşet Günal ve Özdemir Altan atölyelerinde öğrenim gördü.''Cumhuriyet dönemi Türk resimlerinden 75 başyapıt'' isimli koleksiyonda bir resmi bulunmaktadir.

  Kemal Çelik (Ressam)

  Kemal Çelik, (d. 1942 Şavşat, Artvin, Türkiye), Türk ressam, arkeolog.

  Sergey İvanov (ressam)

  Sergey Vasilyeviç Ivanov (; – 16 August 1910) bir Rus ressam ve grafik sanatçısıydı. ''Peredvijniki'' ("gezginler")'in bir üyesi ve Rus Sanatçılar Birliği'nin kurucularındandı.

  Mehmet Güler (ressam)

  Mehmet Güler (d.1943, Malatya), ressam.