Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı.

SISTEM (türkçe) anlamı

1. yol
2. yöntem
3. düzen
4. bir şeyi
5. aygıtı oluşturan düzen
6. düzenek
7. tertibat
8. bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
9. model
tip.

SISTEM (türkçe) anlamı

10. 1 . Düzen.
11. 2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni:
12. Servet
13. nasıl kazanılmış olursa olsun
14. onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir.- H. E. Adıvar.
15. 3 . Yol
16. yöntem
17. Eski bir sistem.-
18. 4 . Bir aracı oluşturan düzen
19. düzenek
20. tertibat
21. Fren sistemi.-
22. 5 . Model
23. tip
24. ... son sistem
25. pırıl pırıl bir rotatif almışlar.- Y. Z. Ortaç.
26. 6 . felsefeDizge.

SISTEM (türkçe) ingilizcesi

1. n. system
2. the system
3. regulation
4. regime
5. framework
6. graticule
7. grid
8. gridiron
9. tract

SISTEM (türkçe) fransızcası

1. système [le]

SISTEM (türkçe) almancası

1. n. Gefüge
2. Ordnung
3. System
Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı.

Rasyonel bir ilke, plan, ya da yönteme göre, altakoyma, çıkarım ya da genellik tü­ründen tutarlı bir düzen ya da düzenleme içinde bir araya getirilmiş nesneler, fikirler, aksiyom ya da kurallar bütünü olarak sis­tem, belli bir görüş, öğreti ya da ideoloji meydana getirecek şekilde birbirlerine bağ­lanmış ilkeler toplamını olduğu kadar, belli bir sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemi de tanımlar.  

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ondalık Sistem

  Ondalık sistem, şu anlamlara geliyor olabilir;

  Parlamenter Sistem

  Parlamenter sistem ya da parlamenterizm yasamanın parlamentoya ait olduğu, yürütmenin de parlamentonun denetiminde olduğu sistemdir. Başkanlık ya da Yarı başkanlık sistemi parlamenter sistem sayılmazlar. Türkiye parlamenter bir ülkedir.Ama başbakan vardır.

  Siyasal Sistem

  Siyasal sistem, bir ulusun ya da iktidarlaşma karakteri gösteren ulus üstü ve ulus altı siyasal toplulukların hukuksal ve/ya da siyasal gerçeğini meydana getiren ve aralarında karşılıklı etkileşim bulunan öğelerin oluşturduğu bütün. Siyaset bilimi literatüründe bu kavramın ...

  UNIX - Sistem Yönetimi

  Kök dışında yeni dosya sisteminin yaratılabilmesi için “/etc/mkfs cihaz blok i düğümleri” şeklinde tanımlı komutu yazmalıyız.Örneğin bir disk birimin simgeleyen /dev/ds005 cihazı üzerinde 4000 bloğa sahip dosya sistemi yaratmak için”mkfs /dev/ds005 4000” yazmak ...

  Sistem Mühendisliği

  Sistem mühendisliği, basit alt sistemlerin ve ya bu alt sistemlerden oluşan karmaşık sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler ...

  Kardiovasküler Sistem Ve Psikosomatik Hastalık

  Çoğu zaman anksiete kardiovasküler sistem üzerinde derin etkiler yaratarak taşikardi, palpitasyon, baş dönmesi ve sol meme altında ağrıya yol açar. Bu semptomlardan birçoğu anksieteyi arttırarak hastanın kalp hastalığından, hattâ bazan birdenbire ölmekten korkmasına neden olur. ...

  Limbik Sistem

  Limbik sistem, serebral hemisferdeki irıterventriküler foramina çevresinde bulunan, dairesel biçimli boz madde için kullanılan bir terimdir. Belli başlı yapılar amigdala (bkz.), hippokampus (bkz.

  Endokrin Sistem

  Endokrin sistem veya hormonal sistem (zaman zaman hormon sistemi) hormon olarak adlandırılan kimyasallar haberciler salgılayan kanalsız bezlerden oluşan bir kontrol sistemidir.

  İdeal Bir Sistem Var Mıdır

  En baştan şunu söylememde yarar vardır ki yazdıklarım hiçbir şekilde objektif bir bakış açısına dayanmamaktadır. Zaten başlığı da gördüğümüzde bu konuda objektif olunamayacağını da anlayabiliriz. Öncelikle sorunun muhattabını açıklamam gerekmektedir.

  Lenfatik Sistem

  Lenfatik sistem, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan organ sistemine verilen isim. İkinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilecek olan lenfatik sistem yine de yapısı itibariyle dolaşım sisteminden çok farklıdır. Dolaşım sisteminden bağımsız olarak ...

  Üriner Sistem

  Üriner sistem idrarı (ürin) üreten, depolayan ve taşıyan sistemdir. İnsanlarda iki böbrek, iki idrar yolu (ureter), iki sfinkter kas ve üretradan oluşur.

  Açık Sistem

  Açık sistemler kullanıcının bakış açısına göre değişmektedir. Birlikte işlerlik ve taşınabilirlik özellikleri olan veya telif haklarından bağımsız sistemler anlamına gelmektedir.

  Gömülü Sistem

  Gömülü sistem, bilgisayarın kendisini kontrol eden cihaz tarafından içerildiği özel amaçlı bir sistemdir. Genel maksatlı, örneğin kişisel bilgisayar gibi bir bilgisayardan farklı olarak, gömülü bir sistem kendisi için önceden özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirir.

  Sistem Dinamikleri

  Sistem dinamikleri, karmaşık sistemlerin zaman içinde davranışlarını incelemekte kullanılan bir yaklaşımdır. Sistem davranışın etkileyen geri besleme ve gecikmeli tepkiler ile ilgilenir.