Sure

Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

SURE (inglizce) türkçe anlamı

1. ünl. kesinlikle
2. tabii
3. s. emin
4. kesin
5. şüphesiz
6. muhakkak
7. güvenilir
8. sağlam
9. sıkı
10. zf. şüphesiz
11. elbette
12. mutlâka
13. kesinlikle

SURE (türkçe) anlamı

14. Kur'an'ın 114 bölümden her biri:İmam Efendi
15. bir selviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı.- M. Ş. Esendal.
16. 2. anlamı sağlam
17. güvenilir
18. emin
19. elbette
20. sure enough muhakkak
21. be sure dikkat etmek
22. for sure elbette
23. sahiden
24. tabii
25. şüphesiz
26. z
27. muhakkak
28. s
29. müspet
30. olumlu
31. kati
32. kesin
33. şüphesiz
34. dili
35. z
36. k
37. metin
38. sabit
39. sıkı bağlayan
40. sıkı
41. 3. anlamı emin. şüphesiz. kesin. muhakkak. mutlak. güvenilir. sağlam. elbette. tabi. kesinlikle. tabii.

SURE (türkçe) anlamı

42. kuran'ın bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her biri.
1. adj. certain
2. firm
3. confident
4. inevitable
5. reliable
6. steady
7. adv. certainly
8. n. sura
any chapter of the Koran,

SURE (türkçe) ingilizcesi

9. adj. certain
10. firm
11. confident
12. inevitable
13. reliable
14. steady
15. adv. certainly
16. n. sura
any chapter of the Koran,

Sure (almanca) ingilizcesi

adv. certainly,

Sure (fransızca) ingilizcesi

17. [sûr] adj. sure
18. safe
19. certain
20. secure
21. confident
22. dependable
23. positive
24. sound
25. steady
26. unerring
27. unfailing,

Sure İngilizce anlamı ve tanımı

Sure anlamları
  (superl.) Certainly knowing and believing
28. confident beyond doubt
29. implicity trusting
30. unquestioning
31. positive.(superl.) Fit or worthy to be depended on
32. certain not to fail or disappoint expectation
33. unfailing
34. strong
35. permanent
36. enduring.(superl.) Free from danger
37. safe
38. secure.(superl.) Certain to find or retain
39. as
40. to be sure of game
41. to be sure of success
42. to be sure of life or health.(superl.) Betrothed
43. engaged to marry.(adv.) In a sure manner
44. safely
45. certainly.
Sure tanım:
Kelime: sure
46. Söyleniş: 'shur
47. esp Southern 'shOr
48. İşlev: adjective
49. Türleri: sur·er
50. sur·est
51. Kökeni: Middle English
52. from Middle French sur
53. from Latin securus secure
54. 1 obsolete : safe from danger or harm
55. 2 : firmly established : STEADFAST sure hold>
56. 3 : RELIABLE
57. TRUSTWORTHY
58. 4 : marked by or given to feelings of confident certainty sure I'm right>
59. 5 : admitting of no doubt : INDISPUTABLE sure knowledge>
60. 6 a : bound to happen : INEVITABLE <sure disaster> b : BOUND
61. DESTINED sure to win>
62. 7 : careful to remember
63. attend to
64. or find out something sure to lock the door>
65. - sure·ness noun
66. - for sure : without doubt or question : CERTAINLY
67. - to be sure : it must be acknowledged : ADMITTEDLY
68. synonyms SURE
69. CERTAIN
70. POSITIVE
71. COCKSURE mean having no doubt or uncertainty. SURE usually stresses the subjective or intuitive feeling of assurance sure that I had forgotten something>. CERTAIN may apply to a basing of a conclusion or conviction on definite grounds or indubitable evidence certain about the cause of the fire>. POSITIVE intensifies sureness or certainty and may imply opinionated conviction or forceful expression of it positive that's the person I saw>. COCKSURE implies presumptuous or careless positiveness cocksure about everything>.
72.
Sure ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Certain
73. Certainly
74. Indisputable
75. Surely
76. Trusted
77.
Sure ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Incertain
78. Uncertain
79.

Sure (almanca) fransızcası

1. n. sourate (f)
2. surate (f)

SURE (türkçe) almancası

1. die Frist
2. die Zeitdauer
3. die Zeitspanne

Sure (ingilizce) italyancası

1. agg. (pred) sicuro
2. certo
3. infallibile
4. saldo
5. solido
6. fermo
7. incrollabile
8. deciso
9. non esitante
10. avv. (fam) certo
11. indubbiamente
12. di sicuro
13. senza dubbio

Sure (ingilizce) ispanyolcası

1. adj. seguro
2. certero
3. de buena fuente
4. definitivo
5. fuera de toda duda
6. indefectible
7. indudable
8. cierto
9. de poco riesgo
10. confiable
11. adv. seguro
12. seguramente

Sure (ingilizce) portekizcesi

1. adj. claro
2. óbvio
3. certo
4. verificado
5. adv. obviamente
6. claramente

Sure (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. zeker
2. natuurlijk
3. nagegaan
4. bw. zeker
5. natuurlijk
Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4`e ayrılır:
 1. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe suresine kadar olanlara) ``Seb`üt-tıval`` (en uzun yedi sure) denir.
 2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlara ``El-Miun``,
 3. Ayet-i kerime sayısı 100`ün altında olanlara ``El-Mesani`` denilmiştir.
 4. Namaz sureleri diye isimlendirilen sureler, Kuran-ı Kerim`in son 10 suresidir.


İlk sure Fatiha, son sure Nas`dır. Tarihsel olarak il sure Alak, son sure Nasr`dır. En uzunu 286 ayetten meydana gelen Bakara, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser`dir. Surelerin yerleri Hz.Muhammed (s.a.)tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Osman`nın, Hicret`in 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu sureleri yerlerine koymuştur.

Sureler,Hz. Peygamber`e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke`de inen sureler ``Mekkidir. Hicretten sonra Medine-i münevverede inen sureler de ``Medeni`` olarak isimlendirilir. Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 32`dir. Kuran-ı Kerim`de Tevbe Suresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar. }Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sure maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Meryem (sure)

  Meryem Suresi (Arapça: سورة مريم), Kur'an'ın Mekke döneminde indirildiğine inanılan 19. suresidir. 98 ayettir.

  Closer

  Closer, şu anlamlara gelebilir: