Sure

Sure

Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

SURE (inglizce) türkçe anlamı

1. ünl. kesinlikle
2. tabii
3. s. emin
4. kesin
5. şüphesiz
6. muhakkak
7. güvenilir
8. sağlam
9. sıkı
10. zf. şüphesiz
11. elbette
12. mutlâka
13. kesinlikle

SURE (türkçe) anlamı

14. Kur'an'ın 114 bölümden her biri:İmam Efendi
15. bir selviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı.- M. Ş. Esendal.
16. 2. anlamı sağlam
17. güvenilir
18. emin
19. elbette
20. sure enough muhakkak
21. be sure dikkat etmek
22. for sure elbette
23. sahiden
24. tabii
25. şüphesiz
26. z
27. muhakkak
28. s
29. müspet
30. olumlu
31. kati
32. kesin
33. şüphesiz
34. dili
35. z
36. k
37. metin
38. sabit
39. sıkı bağlayan
40. sıkı
41. 3. anlamı emin. şüphesiz. kesin. muhakkak. mutlak. güvenilir. sağlam. elbette. tabi. kesinlikle. tabii.

SURE (türkçe) anlamı

42. kuran'ın bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her biri.

Sure (almanca) ingilizcesi

adv. certainly,

Sure (fransızca) ingilizcesi

1. [sûr] adj. sure
2. safe
3. certain
4. secure
5. confident
6. dependable
7. positive
8. sound
9. steady
10. unerring
11. unfailing,adj. certain
12. firm
13. confident
14. inevitable
15. reliable
16. steady
17. adv. certainly
18. n. sura
19. any chapter of the Koran,

Sure İngilizce anlamı ve tanımı

Sure anlamları
    (superl.) Certainly knowing and believing
20. confident beyond doubt
21. implicity trusting
22. unquestioning
23. positive.(superl.) Fit or worthy to be depended on
24. certain not to fail or disappoint expectation
25. unfailing
26. strong
27. permanent
28. enduring.(superl.) Free from danger
29. safe
30. secure.(superl.) Certain to find or retain
31. as
32. to be sure of game
33. to be sure of success
34. to be sure of life or health.(superl.) Betrothed
35. engaged to marry.(adv.) In a sure manner
36. safely
37. certainly.
Sure tanım:
Kelime: sure
38. Söyleniş: 'shur
39. esp Southern 'shOr
40. İşlev: adjective
41. Türleri: sur·er
42. sur·est
43. Kökeni: Middle English
44. from Middle French sur
45. from Latin securus secure
46. 1 obsolete : safe from danger or harm
47. 2 : firmly established : STEADFAST sure hold>
48. 3 : RELIABLE
49. TRUSTWORTHY
50. 4 : marked by or given to feelings of confident certainty sure I'm right>
51. 5 : admitting of no doubt : INDISPUTABLE sure knowledge>
52. 6 a : bound to happen : INEVITABLE <sure disaster> b : BOUND
53. DESTINED sure to win>
54. 7 : careful to remember
55. attend to
56. or find out something sure to lock the door>
57. - sure·ness noun
58. - for sure : without doubt or question : CERTAINLY
59. - to be sure : it must be acknowledged : ADMITTEDLY
60. synonyms SURE
61. CERTAIN
62. POSITIVE
63. COCKSURE mean having no doubt or uncertainty. SURE usually stresses the subjective or intuitive feeling of assurance sure that I had forgotten something>. CERTAIN may apply to a basing of a conclusion or conviction on definite grounds or indubitable evidence certain about the cause of the fire>. POSITIVE intensifies sureness or certainty and may imply opinionated conviction or forceful expression of it positive that's the person I saw>. COCKSURE implies presumptuous or careless positiveness cocksure about everything>.
64.
Sure ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Certain
65. Certainly
66. Indisputable
67. Surely
68. Trusted
69.
Sure ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Incertain
70. Uncertain
,

SURE (türkçe) ingilizcesi

71. adj. certain
72. firm
73. confident
74. inevitable
75. reliable
76. steady
77. adv. certainly
78. n. sura
79. any chapter of the Koran,

Sure (almanca) fransızcası

1. n. sourate (f)
2. surate (f)

Sure (ingilizce) almancası

1. adj. gewiß
2. sicher
3. wirklich
4. adv. sicher
5. echt
6. wirklich

Sure (ingilizce) italyancası

1. agg. (pred) sicuro
2. certo
3. infallibile
4. saldo
5. solido
6. fermo
7. incrollabile
8. deciso
9. non esitante
10. avv. (fam) certo
11. indubbiamente
12. di sicuro
13. senza dubbio

Sure (ingilizce) ispanyolcası

1. adj. seguro
2. certero
3. de buena fuente
4. definitivo
5. fuera de toda duda
6. indefectible
7. indudable
8. cierto
9. de poco riesgo
10. confiable
11. adv. seguro
12. seguramente

Sure (ingilizce) portekizcesi

1. adj. claro
2. óbvio
3. certo
4. verificado
5. adv. obviamente
6. claramente

Sure (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. zeker
2. natuurlijk
3. nagegaan
4. bw. zeker
5. natuurlijk
Kuran-ı Kerim`de ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbiri. Sözlük anlamı ``yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina`` demektir.

Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4`e ayrılır:
  1. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe suresine kadar olanlara) ``Seb`üt-tıval`` (en uzun yedi sure) denir.
  2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlara ``El-Miun``,
  3. Ayet-i kerime sayısı 100`ün altında olanlara ``El-Mesani`` denilmiştir.
  4. Namaz sureleri diye isimlendirilen sureler, Kuran-ı Kerim`in son 10 suresidir.


İlk sure Fatiha, son sure Nas`dır. Tarihsel olarak il sure Alak, son sure Nasr`dır. En uzunu 286 ayetten meydana gelen Bakara, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser`dir. Surelerin yerleri Hz.Muhammed (s.a.)tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Osman`nın, Hicret`in 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu sureleri yerlerine koymuştur.

Sureler,Hz. Peygamber`e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke`de inen sureler ``Mekkidir. Hicretten sonra Medine-i münevverede inen sureler de ``Medeni`` olarak isimlendirilir. Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 32`dir. Kuran-ı Kerim`de Tevbe Suresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar. }Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sure maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar