Çocuk Haçlı Seferleri

Çocuk Haçlı Seferleri, 1212'de genellikle dinsel tabakalar tarafından Müslümanlara karşı kışkırtılan alt sınıftan halkın, özellikle genç çocukların, Haçlı Seferlerine giden şövalyeleri taklit ederek, Filistin'deki Kutsal Ülkelere giderek Kudüs'ün tekrar Hristiyanların eline geçmesini sağlamaya çalışma uğraşlarından biridir. Bu seferler hemen hemen 1212'de aynı dönemde, yani Dördüncü Haçlı Seferi ile Beşinci Haçlı Seferi arasındaki dönemde, Almanya ve Fransa'da başlayan iki büyük kalabalık çocuk

Çocuk Haçlı Seferleri, 1212'de genellikle dinsel tabakalar tarafından Müslümanlara karşı kışkırtılan alt sınıftan halkın, özellikle genç çocukların, Haçlı Seferlerine giden şövalyeleri taklit ederek, Filistin'deki Kutsal Ülkelere giderek Kudüs'ün tekrar Hristiyanların eline geçmesini sağlamaya çalışma uğraşlarından biridir. Bu seferler hemen hemen 1212'de aynı dönemde, yani Dördüncü Haçlı Seferi ile Beşinci Haçlı Seferi arasındaki dönemde, Almanya ve Fransa'da başlayan iki büyük kalabalık çocuk ve halk grubunun Kudüs'e gitmek üzere karadan uzun yürüyüşlerle Avrupa'nın sahillerine gitmesidir. Bu seferler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda tarihçilerin, siyasetçilerin, romancıların ve diğer sanatçıların çok dikkatlerini çekmiştir. Fakat 20. yüzyılın ortasından itibaren, özellikle ciddi tarihçiler, o zamana kadar söylenen ve yazılan olayların gerçekten daha değişik olduğunu kabul ettiren araştırmalar yapmışlardır. Çocuk Haçlılar seferleri 20. yüzyılda görsel sanatçılar ve edebiyatıcılarin ilgisini çekmiş ve bu konu üzerinde çok sayıda sanat eseri hazırlanmıştır. Geleneksel açıklamalar Almanya'da organize olan çocuk sayısı 7.000 civarında olup liderleri "Nicholas" adlı bir çocuktu. Fransa'da organize olan çocukların başında "Stephen" adlı bir çocuk bulunmaktaydı ve 30.000 kadar sayıda çocuk bu organizasyona katılmayı kabul etmişti. Bu organize olan çocuk grupları karadan Avrupa'daki Akdeniz sahillerine yürümüşler; sahilde peygamber Musa gibi denizin yarılıp Kudüs'e yol açılmasını beklemişlerdir. Ama deniz yarlamamış Kutsal Toprakların yakınlarına bile varamadan ortadan kaybolmuşlardır. Büyük bir kısım çocuklar yürüyüş yolunda hayatlarına kaybetmişler; küçük bir kısmı ailelerine geri dönmüşler; diğerleri yolda bulunan hristiyanların yanlarına yerleşmişler; diğerleri ya deniz kazasından ya da açlıktan ölmüşlerdir. Bir kısmını bekleyen en fena akıbet ise Venedikli tacirler vasıtasıyla Mağrıp'e, Mısır'a, hatta Irak'a götürülerek köle olarak satılmaları olmuştur. Çocukların Haçlı Seferi yapma organizasyonlarından haberdar olan Papa III. İnnocentius bu çocuk organizayonlarını Haçlı seferine katılmayan daha yaşlıların değersizliğini tanrının kınamasının bir nisanesi olarak yorumlamıştı.

Almanya Çocuk Haçlı Seferi

Alman Çocuk Haçlı seferini organize eden ve başı çeken 12 ile 14 yaşında Nlcolas adlı bir çoban erkek çocuktu. Bu çoban Rhineland'in bir köyünde büyümustu. 1212 yılının Paskalya haftasından hemen sonra Köln şehrinde bulunan "Üç Krallar" adlı mevkide vaaz vermeye başladı. Nicholas kendisine rüyasında bir meleğin geldiğini ve kutsal Hristiyan mezarlarını Arapların elinde kurtarmasını istediğini vaazlara bir neden saydığıni açıklamaktaydı. Aynı zamanda meleğin kendisine aynen firavundan kaçan peygamber Musa gibi mucizevi olarak denizi yarma yeteneği verdiğini ve ordusu ile Genova'da Akdeniz sahillerine yetiştiği zaman bir mucize olarak denizin yarılarak ona Filistin'e karadan gitme imkanın sağlanacğini da vaazlarinda belirtmekteydi. Nicholas'un vaazlarındaki diğer bir tema da kendisi ve ordusunun müslüman olan Arapları dinlerinden vazgeçirip Hristiyanlığa döndürme yeteneklerinin olduğu idi. O zamanlar "Treves Kroniği" yazarları Nicholas'ın boyuna bir istavroz gibi bağlanmış bir ip taktığını ve böylece melekeler tarafından seçilmiş olduğunu göstermek istediğini yazmışlardır. Çok geçmeden tüm Rhineland bölgesinin her yerine bu vaiz çocuk hakkında haber erişti. Nicholas'ın vaazları o kadar etkiliydi ki onu duyanlar yanından ayrılmak istememekteydiler. Ayrıca Nicholas kendi gibi iyi vaaz veren küçük yaşlı cocukları da tesiri almıştı ve onları da etraftaki köy, kasaba ve şehirlere göndererek mesajını yaygın olarak duyurmaya başladı. Birkaç hafta içinde içinde Nicholas'ın etrafına Haçlı seferine çıkmak üzere çok sayıda çocuk ve digerleri toplanmaya başladı. 1212'de Fransız alt sınıflara dahil çocuklardan oluşan büyük bir kalabalık kütlenin Vandome'da Haçlı Seferine çıkmak üzere toplandığını bildirler. Bunlardan sadece "Anonyme Laone" kronikleri ve bu yazıcı keşişlerin lideri olan keşiş Etienne Stephen'in etrafında (o günlerin hiç bir gerçeğine uyuşmadığı barizce bilinir şeklinde çok sayıda) 30.000 çocuğun toplandığını; Krallık idarecilerinin Paris'de bulunan okullar müdürleri ile istişareler yaptıklarını ve Kralın bir Haçlı Seferi yapılmasına izin vermediğini bildirmektedir. Bunun ne kadar gerçek olduğu tartışmalıdır. Günümüz tarihçisi Runciman bu büyük Haçlı çocuk ordusunun hemen hepsi 12 yaş ve daha küçük erkek çocuktan olustugunu yazmaktadir. Bu Haçlı çocuk ordusunun mühim çoğunluğu alt sınıflardan erkek çocuklardan oluşmakla beraber, aralarında zengin ailelerin oğulları, hatta bazı yaşı küçük kızların da bu Haçlı ordusuna katıldığı bildirilmektedir. Bu orduya yaşı küçük papaz yamakları da dinsel kişiler olarak katıldığı bildirilir.1212de ortaya çıkan bu Haçlı Seferleri hakkındaki ortaçağlar kaynakları, yazılmaları için kaynakları ve kronolojik olarak üç gruba ayrılabilir: Steve Runciman (1954) Adolf Waaş (1956) saw the Children's Çrusade as a manifestation of chivalric piety and aş a protest against the glorification of the holy war. H. E. Mayer (1960) further developed Alphandery's ideaş of the İnnocents, saying children were the choşen people of God because they were the poorest, recognizing the cult of poverty he said that "the Children's Çrusade marked both the triumph and the failüre of the idea of poverty." Giovanni Miccoli (1961) was the first to note that the contemporary sources did not portray the partıcipants aş children. İt was thiş recognition that undermined all other interpretations, except perhaps that of Norman Cohn (1971) who saw it aş a chiliastic movement in which the poor tried to escape the misery of their everyday lives. Peter Raedts' 1977 analysis iş considered the best source to date to show the many işsües surrounding the Children's Çrusade. --> Sonuçlar 19. yüzyıldan itibaren Çocuk Haçlı Seferleri konusu ve sonuçları Hristiyanlar arasında bir kutuplaşma ve iki ayrı yaklaşım bulunduğunu ortaya çıkarmıştır: * Bir grup Hristiyan özellikle kilise hiyeraşisi ileri gelenleri, idareci üst tabakalar ve asiller bu Haçlı sefere katılanların dünyadan, tarihten ve coğrafyadan habersiz, imanlı ve derin inançlı ama kara cahil ve çabucak inandırılabilir bir "güruh" olarak görmektedir. Bu Haçlı hareketinin hiç bir başarıya ulaşamacağının başından beri belli olduğu ve ortaya çıkan sonuçların da beklenen başarısızlıkla gerçekleşmesinin baştan beri aşikar olduğu bu grup tarafından kabul edilmektedir. Bu sonuçtan çıkarılan kıssadan hisse alelade halk kitlesinin üst tabaka ve dinsel papaz liderleri olmadan yaptıkları, halkın içinden gelen hareketlerinin hüsrana uğrayacağı ve başarılı sonuçların ancak kilise liderleri ve cemiyet lideri asil ve üst tabakanın uğraşları ile ortaya çıkacağıdır. * Diğer bir grup Hristiyan ise bu harekete katılanları "masumlar"; fakir ve baskı altında ezilmiş alt tabakaların reaksiyonu, bireylerin organize cemiyet idareci kurumlarına isyanını ve alt tabakaların iman ve inançlarının bütünlüğünü gösterdiğine inanmaktadırlar. Diğer taraftan laik ve hümanist tutum gösterenler ise Çocuk Haçlı Seferlerini hurafelere benzer dinsel inançların ne kadar insanlığa ne kadar zarar verdiğini ve cahil, cahil tutulan ve eğitim adıyla dinsel kitaplara ve hurafelere dayanan yalan yanlış bilgilerle donatılan halkın ne kadar hatalı yollara sevkedilebileceklerine güzel örnekler olarak görmektedirler. Görsel sanatlar ve Çocuk Haçlı Seferleri

Tiyatro eserleri

* Cruciada copiilor (Çocuk Haçlı Seferi) (1930). Lucian Blaga tarafından hazırlanmış bir dram eseri * The Children's Crusade (Çocuk Haçlı Seferi) (1973), Yazar ve prömiyer yapımcı: Paul Thompson. Prömiyer: "Milli Gençlik Tiyatro" grubu tarafından "Cockpit Tiyatrosu", Londra * A Long March To Jerusalem (Kudüs'e Uzun Yürüyüş) (1978). Yazar ve prömiyer direktörü:Don Taylor

Sinema filmleri

* "La Croisade maudite". (1968). Yapımcı ve rejisör:Andrzej Wajda. Jerzy Andrzejewski, (1961), Les Portes du paradis romanından adaptasyon. * "Lionheart" (1987). Rejisör: İngilizce tarihsel ve fantazi konulu film. * "La Croisade des enfants", (1988), Rejisör: Serge Moatı. Fransız televizyonu için bir telefilm. * "Crusade in Jeans" (2006) Konu: Bir zaman seyahatçısının Çocuk Haçlı Seferinnde maceraları . Thea Beckman, (1973), Kruistocht ın spijkerbroek Hollandaca eserinden adaptasyon * "Crusade: A March through Time" (2006). Rejisör:Ben Sombogaart. Bas artist:Joe Flynn. Bilim-kurgu filmin konusu günümüzdeki bir genç futbolcunun zaman içinde seyahat ederek Çocuk Haçlı Seferi'ne katılması ve bu seferde maceraları.

Müziksel eserler

* La Croisade des Enfants (1902), Oratöryo. Besteci: Gabriel Pierné. Çocuk Haçlı Seferi'nin anlatan çocuk korusu için * The Death of the Bishop of Brindisi (1963). Kantata. Besteci: Gian-Carlo Menotti. Ölmekte olan bir piskoposun Çocuk Haçlı Seferleri anılari. * Children's Crusade, Opus 82, A Ballad for Children's Voices and Orchestra (1968). Kantata. Besteci: Benjamin Britten, metin: Bertolt Brecht ve Hans Keller. * "Song of the Marching Children" (1971). Rock müzik albümünde single track. Müzik:Hollanda'lı Rock Band "Earth and Fire". Çocuk Haçlı Seferi'ne atıf yapılmakta ama direkt olarak ismi verilmemekte * Children's Crusade (1985). Rock Müzisiyen Sting tarafından bir single ve albüm kısmı * Yndalongg (1996), Avusturya'lı duo The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud'in 10" albümunden bir parça. Aynı parça duonun Rest on your Arms reversed. (1999) albümünde de bulunmakta. * The Children's Crusade (2009). Çocuk korosu için koro eseri. Besteci:R. Murray Schafer * Children's Crusade (2009). Opera. Besteci: R. Murray Schafer . Prömiyeri Toronto Kaynakça * Fransizca Wikipedia "Croisade des enfants (expédition)" maddesi * İngilizce Wikipedia "Children's Crusade" maddesi Ayrıca bakınız * Haçlı Seferleri

Dış bağlantılar

* Runciman, Steven (çev. Fikret Işıltan) (1992), Haçlı Seferleri Tarihi: III. Cilt Akka Krallığı ve Haçlı Seferleri, Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayınları ISBN 975-16-0511-3 * Raedts, Peter (1977) "The Children's Crusade of 1212", Journal of Medieval History, Cilt. 3, Kaynaklarin ve sorunlarin incelenmesi * Dickson, Gary (2008) The Children's Crusade: Medieval History, Modern Mythistory, 2008, Palgrave Macmillan. ISBN 978-1403999894 Kaynaklarin ve sorunlarin incelenmesi * Chronica Regiae Coloniensis. Kaynak: Fordham Universitesi'nin "Internet Medieval Sourcebook (Ortacaglar Internet Kaynak Kitabi)" websitesi [1]. Latince Köln Asli tartismali, ama konusu olan seferlerle ayni zamanda yazildigi iddia edilen birincil kaynak.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çocuk Haçlı Seferleri ilgili konular

 • Haçlı

  Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1272 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa'nın talebi ve çesitl
 • Haçlı seferi

  Haçlı Seferleri, 1094-1270 arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papanın da etkisini kullanarak, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprak
 • Haçlı Seferleri

  Haçlı Seferleri Alm. Kreuzzüge (pl), Fr. Les Croisades (f.pl), İng. The Crusades. Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların Müslümanl
 • Haçlı Akınları

  Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1272 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa'nın talebi ve çesitl
 • Haçlı Savaşları

  Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1272 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa'nın talebi ve çesitl
 • Haçlı Orduları

  Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1272 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa'nın talebi ve çesitl
 • Haçlı seferleri kronolojisi

  Haçlı seferleri kronolojisi:
 • Çocuk Haçlı Seferleri

  Çocuk Haçlı Seferleri, 1212'de genellikle dinsel tabakalar tarafından Müslümanlara karşı kışkırtılan alt sınıftan halkın, özellikle ge
 • Kuzey Haçlı Seferi

  Birinci Haçlı Seferi