I. Kolordu, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir kolordudur. 1911 yılında Osmanlı askeri reformlarında kurulmuştur.

1. Kolordu (Osmanlı)

I. Kolordu, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir kolordudur. 1911 yılında Osmanlı askeri reformlarında kurulmuştur. == Düzen == === 1911 Savaş Düzeni === Osmanlı Ordusu'na bağlı olarak 1911 yılında Harbiye, Şişli merkezli olarak kuruldu. Kolordu seviyesine çıkarılması için yeniden yapılandı. Kolordu, 1911 Birinci Balkan Savaşı'nda aşağıdaki gibi yapılandırıldı: *I. Kolordu, Harbiye, İstanbul (Ferik Zeki Paşa) **1. Piyade Tümeni, Harbiye, İstanbul ***1. Piyade Alayı, Harbiye, İstanbul ***2. Piyade Alayı, Bakırköy, İstanbul ***3. Piyade Alayı, İşkodra ***1. Tüfek Taburu, Taksim, İstanbul ***1. Topçu Alayı, Taksim, İstanbul ***1. Tümen Grubu, Harbiye, İstanbul **2. Piyade Tümeni, Selimiye, İstanbul (Mirliva Prens Aziz Paşa) ***4. Piyade Alayı, İşkodra ***5. Piyade Alayı, Selimiye, İstanbul ***6. Piyade Alayı, Selimiye, İstanbul ***2. Tüfek Taburu, Selimiye, İstanbul ***2. Topçu Alayı, Selimiye, İstanbul ***2. Tümen Grubu, Selimiye, İstanbul **3. Piyade Tümeni, Pangaltı, İstanbul (Mirliva Osman Paşa) ***7. Piyade Alayı, Taşkışla, İstanbul ***8. Piyade Alayı, Taşkışla, İstanbul ***9. Piyade Alayı, Kağıthane, İstanbul ***3. Piyade Alayı, Tophane, İstanbul ***3. Topçu Alayı, Rami Kışlası, İstanbul ***3. Tümen Grubu, Taşkışla, İstanbul *I. Kolordu birimleri *1. Tüfek Alayı, Yıldız, İstanbul *1. Süvari Tugayı, Davutpaşa, İstanbul **1. Süvari Alayı, Yıldız, İstanbul **2. Süvari Alayı, Davutpaşa, İstanbul *2. Süvari Tugayı, Davutpaşa, İstanbul **3. Süvari Alayı, Davutpaşa, İstanbul **4. Süvari Alayı, Selimiye, İstanbul *1. Atlı Topçu Taburu, Davutpaşa, İstanbul *1. Dağ Topçu Taburu, Münzevi Kışlası, İstanbul *1. Alan Obüs Taburu, Gümüşsuyu, İstanbul *1. İstihkam Taburu, İplikhane, İstanbul *1. Telgraf Taburu, Ertuğrul Kışlası, İstanbul *1. Sıhhiye Taburu, Ahırkapı, İstanbul *1. Demiryolu Taburu, Ahırkapı, İstanbul *2. Demiryolu Taburu, Ahırkapı, İstanbul *Harp Okulu, Harbiye, İstanbul **Süvari Bölüğü, Harbiye, İstanbul **Piyade Bölüğü, Harbiye, İstanbul **Geçici Bölük x 2, Harbiye, İstanbul **Makineli tüfek Bölüğü, Harbiye, İstanbul *İstanbul Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanlığı, İstanbul Boğazı, İstanbul **1. Ağır Topçu Alayı, İstanbul Boğazı, İstanbul **2. Ağır Topçu Alayı, İstanbul Boğazı, İstanbul **Hafif Arama Müfrezesi, İstanbul Boğazı, İstanbul **Torpido Müfrezesi, İstanbul Boğazı, İstanbul **Mayın Müfrezesi, İstanbul Boğazı, İstanbul **Telsiz Telgraf Müfrezesi, İstanbul Boğazı, İstanbul == Balkan Savaşları == === 17 Ekim 1912 Savaş Düzeni === 17 Ekim 1912 tarihinde kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya, Doğu Ordusu komutası altında) **2. Tümen, 3. Tümen **1. Geçici Tümen === 29 Ekim 1912 Savaş Düzeni === 29 Ekim 1912 tarihinde kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya, I. Doğu Ordusu komutası altında) **2. Tümen, 3. Tümen **1. Geçici Tümen, Uşak Redif Tümeni === 17 Kasım 1912 Savaş Düzeni === 17 Kasım 1912 tarihinde kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya, Çatalca Ordusu komutası altında) **2. Tümen, 3. Tümen **Güney Kanadı Müfrezesi *I. Geçici Yedek Kolordu **29. Tümen **Ereğli Redif Tümeni, Kayseri Redif Tümeni === 25 Mart 1913 Savaş Düzeni === 25 Mart 1913 tarihinde kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya, Çatalca Ordusu komutası altında) **2. Tümen **Fatih Redif Tümeni *I. Geçici Yedek Kolordu **29. Tümen, **Ereğli Redif Tümeni, Kayseri Redif Tümeni === Temmuz 1913 Savaş Düzeni === *I. Kolordu (Trakya) **2. Tümen, 28. Tümen, Fatih Piyade Tümeni == I. Dünya Savaşı == === Ağustos 1914, Kasım 1914 Savaş Düzeni === Ağustos 1914, Kasım 1914'te kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya) **1. Tümen, 2. Tümen, 3. Tümen === Nisan Sonu 1915 Savaş Düzeni === Nisan Sonu 1915'te kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya) **1. Tümen, 2. Tümen === Yaz Sonu 1915, Ocak 1916 Savaş Düzeni === Yaz Sonu 1915, Ocak 1916'da kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Gelibolu) **2. Tümen, 3. Tümen === Ağustos 1916 Savaş Düzeni === Ağustos 1916'da kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Gelibolu) **14. Tümen, 16. Tümen === Aralık 1916 Savaş Düzeni === Aralık 1916'da kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya) **14. Tümen, 16. Tümen === Ağustos 1917, Ocak 1918, Haziran 1918, Eylül 1918 Savaş Düzeni === Ağustos 1917, Ocak 1918, Haziran 1918, Eylül 1918'de kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya) **42. Tümen == Mondros Sonrası == === Kasım 1918 Savaş Düzeni === Kasım 1918'de kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya) **55. Tümen === Ocak 1919 Savaş Düzeni === Ocak 1919'da kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *I. Kolordu (Trakya, Edirne) **49. Tümen (Kırklareli) ***153. Piyade Alayı, 154. Piyade Alayı, 155. Piyade Alayı, 185. Piyade Alayı **60. Tümen (Malkara) ***186. Piyade Alayı, 187. Piyade Alayı == Savaşları == === Balkan Savaşları === I. Kolordu, Balkan Savaşları'nda, bazı alaylarını destek için göndermiştir. Fakat topyekün savaşını, Gelibolu Savaşı'nda vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, padişahı ve İstanbul'u koruma gerekçesiyle lağvedilmemiştir. *17 Ekim 1912: I. Kolordu, muharebeye tüm tümenlerini dahil etmiştir. Osmanlı karşıtı Balkan orduları, Trakya'ya gelmiş ve bölgeden sorumlu I. Kolordu da seferber olmuştu. *29 Ekim 1912: I. Kolordu, muharebede Balkan ordularını durdurmak için II. ve III. tümenini göndermişti. *17 Kasım 1912: I. Kolordu, muharebeye II. ve III. tümenlerini dahil etmişti . *25 Mart 1913: I. Kolordu, diğerlerinde olduğu gibi bu muharebeye de II. ve III. tümenlerini dahil etmiştir . *Temmuz 1913 muharebeleri: I. Kolordu, Edirne'yi geri alıp, Balkan ordularını püskürtmek için II. tümeni ile bazı artçı birliklerini dahil etmiştir. === I. Dünya Savaşı === I. Kolordu, I. Dünya Savaşı sırasında, başkent İstanbul'u korumak için önlemler almıştır . Çanakkale Savaşları'na 1915 Yaz aylarında katılmıştır. Bu savaşta başarılı olmuştur. Ocak 1916'dan sonra tekrar Trakya'da tedbir çalışmalarına devam edilmiştir . === Mondros Ateşkes Antlaşması === Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra I. Kolordu, padişahın ve İstanbul'un güvenliği için İtilaf güçlerince dağıtılmamıştır . Fakat küçültülmüştür, sadece II. tümeniyle beraber birkaç alay kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, I. Osmanlı Kolordusuna ait bazı kışlalar, TSK'nın I. Ordusu için kullanılmaya devam etmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar