Bizmut

Kısaca: Atom numarası: 83 Simge: Bi Kütle numarası: 208.98 Kaynama Noktası (C): 1560 Erime Noktası (C): 271.3 Yoğunluk: 9.8 Buharlaşma Isısı: 42.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.6 Elektriksel iletkenlik: 0.009 Isıl iletkenlik: 0.02 Özgül Isı Kapasitesi: 0.034BizmutSarımtırak beyaz renkte, kırılgan ve kolaylıkla toz haline getirilen metal. Bizmut, 83 atom numaralı ve atom ağırlığı Bi: 209 olan kimyasal elementtir. Eski kimyacılar bizmutu bilirlerdi. Bu m ...devamı ☟

Bizmut
Bizmut

Atom numarası: 83 Simge: Bi Kütle numarası: 208.98 Kaynama Noktası (C): 1560 Erime Noktası (C): 271.3 Yoğunluk: 9.8 Buharlaşma Isısı: 42.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2.6 Elektriksel iletkenlik: 0.009 Isıl iletkenlik: 0.02 Özgül Isı Kapasitesi: 0.034

Bizmut

Sarımtırak beyaz renkte, kırılgan ve kolaylıkla toz haline getirilen metal.

Bizmut

1 . Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C'de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi).
2 . Bu elementten yapılan ve ilaç olarak kullanılan karışım:
"Midesi ekşiyen birine bizmut, başı ağrıyan bir başkasına veronal verdim."- R. N. Güntekin.

Bizmut

Türkçe Bizmut kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bismuth, metallic chemical element

Bizmut

atom sayısı 83, atom ağırlığı 208.9 olan, 271, 3°c' de ergiyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element, simgesi bi.

Bizmut

Türkçe Bizmut kelimesinin Fransızca karşılığı.
bismuth [le]

Bizmut

Türkçe Bizmut kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Wismut

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bizmut Resimleri

Bizmut-209
3 yıl önce

Bizmut-209 (209Bi, Bi-209), bizmutun bir izotopudur. 2,01×1019 yıllık yarı ömrüyle, alfa bozunmasına uğrayan bilinen radyoizotopların arasında en uzun...

Bizmut izotopları
3 yıl önce

Bizmutun (83Bi), 184Bi ile 224Bi arasında, tamamı kararlı olmayan toplam 41 izotopu vardır. ^ Önceleri, 4n+1 bozunma zincirinin son bozunma ürünü olduğu...

Azot grubu
3 yıl önce

şeklinde adlandırılırlar Azot (N), Fosfor (P), Arsenik (As), Antimon (Sb) ve Bizmut (Bi) elmentlerinden oluşur En son elektron kabuklarında 5 elektron bulunur...

Meitneriyum
3 yıl önce

Ağır İyon Araştırması Enstitüsünde çalışan bir ekipçe sentezlendi. Ekip bizmut-209'dan oluşan bir hedefi hızlandırılmış demir-58 çekirdekleriyle bombaladı...

Meitneriyum, 1982, 29 Ağustos, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin
Donma
3 yıl önce

de bir değişmeye neden olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür. Kışın...

Donma, Katı, Madde, Nem, Sıvı, Donma sıcaklığı, Hal
Kalay
3 yıl önce

gibi empüritelerin (safsızlıkların) varlığından etkilenir ve antimon veya bizmut ilavesiyle önlenebilir. WebElements.com – Kalay (İngilizce) 27 Aralık 2005...

Kalay, Aktinyum, Alaşım, Allotrop, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin
Element
3 yıl önce

82'ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle kararli değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Talyum-205
6 yıl önce

radyoaktif izotop, cıva-205'in beta ışıması yapması, çok uzun yarı ömürlü olan bizmut-209'un alfa ışıması yapması veya kurşun-205'in elektron yakalaması ile oluşur...