Füzyon

Kısaca: Füzyon, Nükleer kaynaşma (füzyon), fizyonun (nükleer parçalanma) tersine, farklı iki element çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir element atom çekirdeği oluşturmasıdır. Çekirdek Tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. ...devamı ☟

Füzyon
Füzyon

Nükleer kaynaşma (füzyon), parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır. Ama bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir kuvvetin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu kinetik enerji (hareket enerjisi), 20-30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir.46 Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz. Yani bu birleşmeyi gerçekleştirecek bir düzenek yeryüzünde yoktur.

Füzyon tepkimeleri Güneş'te her an doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş'ten gelen ısı ve ışık, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kaybolan maddenin yerine enerji ortaya çıkması sayesinde meydana gelmektedir. Güneş saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirir. Kalan 4 milyon ton gaz maddesi de enerjiye dönüşür. Dünyamızdaki canlılık için son derece hayati öneme sahip güneş enerjisini meydana getiren bu müthiş olay milyonlarca yıldır, hiç durmadan devam etmektedir. Bu noktada, şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Eğer Güneş'te, saniyede 4 milyon ton kadar büyük bir miktar madde kaybediliyorsa, Güneş'in sonu ne zaman gelecektir?

Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybetmektedir. Güneş'in, 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji ürettiğini varsayarsak, bu süre içinde kaybetmiş olduğu kütle 400.000 milyon kere milyon ton olacaktır ki, bu değer, yine de Güneş'in şimdiki toplam kütlesinin 5000’de biri kadardır. Bu miktar, 3 milyar yılda 5 kg’lık bir taş yığınından 1 gram kum eksilmesi gibidir. Bundan da anlaşılacağı gibi Güneş'in kütlesi öyle büyüktür ki, bu kütlenin tükenmesi çok uzun bir zaman gerektirir.

Füzyonun Enerji Kaynağı Olarak Yararlanılması

Füzyon sonucunda açığa çıkan Bağlanma Enerjisi'ni kullanmaktır. Ama bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir kuvvetin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu kinetik enerji, 20-30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir. Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz.

Faydalı füzyon reaksiyonları

- D-T (döteryum-trityum) füzyon reaksiyonu - D-D (döteryum-döteryum) füzyon reaksiyonu
 • Füzyon için sağlanması gerekn şartlar
- Sıcaklık - Hapsetme - Lawson Kriteri
 • Plazmanın Hapsedilmesi Metotları
 • Magnetik Hapsetme
 • Eylemsiz Hapsetme


Füzyon Reaksiyonları

Bir füzyon reaksiyonundan öngörülen enerjinin elde edilmesi için

 • Reaksiyon düşük sıcaklıkta oluşmalı
 • Yüksek enerji açığa çıkmalı
 • Büyük bir tesir kesitine sahip olmalıdır
 • Tepkimeye girecek olan maddeler kolayca bulunabilmelidir
 • Plazmanın yeniden ısıtılması için yüklü parçacıklar elde edilmeli
 • Farklı etkileşmeleri önlemek için enerjisi yüksek olan nötronlar açığa çıkmamalıdır


D-T Reaksiyonu

Döteryum bir proton ve bir nötrondan oluşan hidrojen çekirdeğinin bir izotopudur. Bilindiği gibi izotop proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan atom çekirdekleri için kullanılan bir tanımdır. Simgesel olarak 12H şeklinde gösterilir.

Trityum bir proton ve iki nötrondan oluşan Hidrojen çekirdeğinin bir diğer izotopudur. Simgesel olarak 13H şeklinde gösterilir. Döteryum- Trityum füzyon tepkimesi aşağıdaki şekilde meydana gelir.

Bu tepkimenin özellikleri

 • Büyük tesir kesitine sahiptir
 • Gerekli olan sıcaklık 4.4 keVdir. 1 eV yaklaşık olarak 11600 K dir. Yaklaşık olarak bu sıcaklık değeri 51040000 K lik bir sıcaklık demektir.
 • Ortaya çıkan enerji 17.6 MeV gibi yüksek bir enerjidir.
 • 3.5 MeV lik enerjiye sahip olan Helyum çekirdeği başka bir deyişle alfa parçacığı plazmanın yeniden ısıtılması için kullanılır.


D-T reaksiyonunun gerçekleştirilmesinde aşağıdaki problemlerle karşılaşılır.

 • Trityum kolayca bulunan bir yakıt değildir. Oldukça ender bulunan Lityum çekirdeği izotoplarından aşağıdaki reaksiyonlar sonucu elde edilir.
 • Bu tepkimeler füzyon reaktörünü çevreleyen bir lityum tabakası ile nötronların etkileşmesi sonucu elde edilir ve ürünler direk olarak tepkimeye sokulabilir.
 • D-T reaksiyonu sonucu açığa çıkan enerjisi yüksek olan nötronların rekatör ile etkileşmeye girerek reaktöre zarar vermesi maliyetin artmasına neden olur.bunların oluşmasında reaksiyonlarında çok büyük etkisi vardır.Ayrıca trityum parçalanarak atomlarına ayrılmasınada füzyon denir.


D-D Reaksiyonu

İki döteryum çekirdeğinin direk olarak reaksiyona girmesiyle meydana gelen füzyon reaksiyonudur. Ve aşağıda gösterildiği şekilde meydana gelir.

 • D-T reaksiyonundan daha düţük bir tesir kesiti yani reaksiyon oranına sahiptir. Ve dolaylı olarak bu olumsuz bir durumdur.
 • 48 keV gibi yüksek bir sıcaklıkta meydana gelir.
 • Füzyon reaksiyonu başına açığa çıkan enerji yaklaşık olarak 4 MeV kadardır.
 • Yakıt deniz suyundan kolayca elde edilebilir.


D-D ve D-T füzyon reaksiyonlarının kıyaslanması • D-T reaksiyonunun tesir kesiti D-D reaksiyonuna kıyasla daha büyüktür.
 • D-T reaksiyonu daha düşük sıcaklıkta meydana gelir.
 • Ticari olarak düşünülen füzyon tepkimesi maliyeti düşük olduğundan D-D reaksiyonudur.


Lawson Kriteri

 • Plazmanın dağılmadan hapsedilmesi için gerekli zamanın ve plazma yoğunluğunun ilişkisini tanımlar
 • Plazmanın dağılmaması için "Dışarı Çıkan Güç=İçeri Giren Güç" olmalıdır.
 • D-T plazması için:


nd döteryum iyonları yoğunluğu ve nt trityum iyonları yoğunluğu toplamının ne elektron yoğunluğu toplamına eşit olması gerekir.

nD+nT=ne ve nT=nD olmalıdır. Bu son eşitlik plazmanın toplam elektriksel yük açısından nötr olması gerekliliğinden sağlanması gerekir,

 • Plazma içinde üretilen güce karşı resaksiyonu başlatmak için plazmayı ısıtmakta kullanılan güç dengeli olmalıdır.


- Plazma içindeki reaksiyon oranı G =nD+nT < s V > ile tanımlanır.

- Eğer her füzyonda E kadarlık enerji üretilirse plazma içinde üretilen füzyon gücü;

Pfüzyon=(n/2)(n/2)s VE=(n2/4)s E j/s/cm3 olmalıdır bu plazma içinden dışarı çıkan güçtür.

- Eğer plazma bir T sıcaklığına sahipse toplam enerjisi

Etermal=(ne+nD+nL)(3/2)kT=3nkT dir.

Plazma enerjisinde bir t hapsetme süresi boyunca düzenli oranda kaybedilen enerji

Pkayıp=(3nkT)/t j/s/cm³'tür.

Bu durumda içeri giren güç ve dışarı çıkan güç için sahip olunan ifadeler

Pfüzyon>Pkayıp ise nt >(12 kT)/ (sVE)

Bu eşitsizlik Lawson Kriteri olarak anılır. Bu ifade plazmanın dağılması için gereken hapsedilme süresini ve hapsedilmesi gereken parçacık sayı yoğunluğunu verir.

 • D-T reaksiyonu için nt > 3.1020 sn/cm³dür.
 • D-D reaksiyonu için bu değer nt
> 1022 sn/cm³ mertebesindedir.

Füzyon

Birleşme, kaynaşma.

Füzyon

Türkçe Füzyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fusion

Füzyon

birkaç atom çekirdeğinin tek bir çekirdek halinde birleşmesi, çekirdek kaynaşması.

Füzyon

Türkçe Füzyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
fusion [la]

Füzyon

Türkçe Füzyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fusion

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nükleer füzyon
2 yıl önce

Termal füzyon için erime maddesine bakınız. Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek...

Füzyon, Nükleer füzyon, Atom çekirdeği, CANDU-Reaktörü, Döteryum, Dünyadaki nükleer santraller listesi, Einstein, Element, Fizyon, Güneş, Helyum
Füzyon roketi
2 yıl önce

Füzyon roketi verimlilik ve büyük kütleli yakıtlar taşıma gereksinimi olmaksızın uzayda uzun vadeli ivme sağlayabilecek füzyon enerjisi ile çalışan teorik...

Soğuk Füzyon
2 yıl önce

Soğuk füzyon, milyonlarca derecelik sıcaklıklarda gerçekleşen "sıcak" kaynaşmaya göre çok soğuk bir ortamda (oda sıcaklığında) gerçekleşebileceği varsayılan...

Füzyon mutfağı
2 yıl önce

Füzyon mutfağı (İngilizce: fusion cuisine), farklı mutfak geleneklerinin öğelerini birleştiren bir mutfaktır. Bu tip mutfaklar, herhangi bir özel mutfak...

Nükleer patlama
2 yıl önce

nükleer fisyon, nükleer füzyon ya da ikisinin çok aşamalı bir basamaklı birleşimi olabilir, gerçi tüm füzyon temelli silahlarda füzyonu başlatmak fisyon cihazı...

Kırmızı dev
2 yıl önce

çekirdeğinde helyum füzyonu aşamalarını geçirdiğinde artık kırmızı dev olarak adlandırılmaz [1]. Bir yıldızın çekirdeğin de helyum füzyonunun olduğu aşama,...

Kırmızı dev, Enerji, Gökbilim, Güneş, Helyum, Hidrojen, Işık, Mavi dev, Reaksiyon, Süper kırmızı dev, Taslak
Nükleer enerji santrali
2 yıl önce

evrenin oluşumundaki enerji kaynağı füzyon reaksiyonlarına dayanır. Füzyon çevre dostu, temiz bir enerjidir. Füzyon yakıtı hidrojenin izotopları döteryum...

Termonükleer silah
2 yıl önce

(füzyon). Oysa atom bombasınınki bir çekirdek bölünmesidir (fisyon). Atom bombasının aksine fisyon değil füzyon reaksiyonu esasına dayalıdır. Füzyon reaksiyonunu...

Termonükleer silah, Askeriye, Fizyon, Hidrojen, Taslak, Trityum, İzotop, Devterium