Kripton

Kısaca: Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi. ...devamı ☟

kripton
Kripton

Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi.

Özellikleri

Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8’dir. İzotoplarının havadaki bolluk sırasına göre kütle numaraları şöylece sıralanır: 84, 82, 83, 80, 78. Radyoaktif izotoplar uranyumun bölünmesiyle elde edilir. Kripton diğer asal gazlar gibi kimyasal olarak inaktiftir. Son yörüngesinde (N tabakası) 8 elektron (4s2, 4p6) bulunur. Keza atomal halde bulunur. 0°C’de ve 1 atmosfer basınç altında yoğunluğu 3,743 gram/litre’dir. Sıvı halde yoğunluğu 2,6 g/ml’dir. Erime noktası -157°Cve kaynama noktası da -153,2°C’dir. Kritik sıcaklığı -63,77°C ve kritik basıncı da 54,18 atmosferdir. İyonlaşma potansiyeli oldukça yüksektir (14,02 volt).

Bileşikleri

1962 yılında ksenon florürün keşfinden sonra diğer asal gazların da benzer bileşiklerinin yapılması teşebbüslerinde bulunuldu. Nitekim kripton ve florun elektrik deşarjıyla reaksiyonundan kripton tetraflorür (KrF4) elde edildi. Bu bileşik beyaz renkli bir katı olup, oda sıcaklığında birkaç saatte bozunur. Kriptonun bundan başka yine az kararlı ve zayıf Van der Waals kuvvetleriyle meydana gelen bazı bileşikleri daha vardır. Bunların içinde en mühim üç tanesi şunlardır: Hidratı, Kr, n H2O(n=5 veya 6 dır), fenol bileşiği, Kr. C6H5OH ve 3 C6H4(OH)2.0,74 Kr formülüyle gösterilen ve hidrokinonun kripton ile doyurulmuş suda, yüksek basınç altında kristallendirilmesiyle elde edilen bileşik.

Kullanılışı

Kripton gaz tüplü lambalarda kullanma sahası bulur. Bundan başka çok parlak fakat oldukça kısa süreli ışık isteyen yerlerde (fotoğraf çekimi) kullanılır. Eğer floresan lambalarda argonun yerine kripton ve ksenon birlikte konup kullanılırlarsa bu taktirde lambanın tesiri ve ömrü artar. Fakat bu arada fiyatı da yükselir. Bundan başka uzay aracı ve madenci lambalarında da kullanılır.

Atom numarası: 36 Simge: Kr Kütle numarası: 83.8 Kaynama Noktası (C): -152 Erime Noktası (C): -157.3 Yoğunluk: 2.6 Buharlaşma Isısı: 2.16 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .39 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 2e-05 Özgül Isı Kapasitesi: --

kripton

Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz (simgesi Kr).

kripton

Türkçe kripton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. krypton

kripton

atom numarası 36, atom ağırlığı 83.8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz, simgesi kr.

kripton

Türkçe kripton kelimesinin Fransızca karşılığı.
krypton [le]

kripton

Türkçe kripton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Krypton

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kripton Resimleri

Kripton
3 yıl önce

uzaydaki kripton miktarı belirsizdir. İlk ölçümler uzaydaki kripton bolluğunu gösteriyor. Kriptonun çoklu emisyon çizgileri, iyonize kripton gazı deşarjlarını...

Kripton, 1983, Atom, Ekim, Element, Gaz, Kimya, Ksenon, Lamba, Periyodik cetvel, Soygaz
Kripton diflorür
6 yıl önce

Kripton diflorür, KrF2 kripton ve florun oluşturduğu kimyasal bileşiktir. Keşfedilen ilk kripton bileşiği olan kripton diflorür uçucu renksiz bir katıdır...

Kripto-Yahudilik
6 yıl önce

Kripto-Yahudilik veya Gizli Yahudilik, gizlice Yahudiliği uygulamak fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünmektir; bu dinin takipçilerine...

Kripton izotopları
3 yıl önce

Kriptonun (36Kr), kütle numaraları 69 ile 101 arasında değişen 33 adet bilinen izotopu vardır. Kriptonun doğal yollarla oluşan kararlı izotopu ise beş...

Jor-El
6 yıl önce

Jor-el, Kal-el'in babasıdır. Kendisi aynı zamanda Kripton gezegenin çok önemli bilim adamlarından biridir. Erkek kardeşinin ismi Zor-el'dir. Karısı ve...

Jor-El, Hayali karakter, Kal-El, Kripton, Süpermen, Taslak
Superman
3 yıl önce

değişik türlerde kripton maddeleri mevcuttur ve gezegenlerinin sisteminde kırmızı güneş vardır, bunlardan dolayı kripton halkı kripton gezegeninde normal...

Superman, Hayali karakter, Taslak, Hedefin adı, ,
William Ramsay
3 yıl önce

ve bu buluşu ona 1904'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandırmıştır. Neon ve kripton elementlerini bulmuştur. ^ Thorburn Burns, D. (2011). "Robert Rattray Tatlock...

William Ramsay, 1852, 1904, 1916, 23 Temmuz, 2 Ekim, Asal gazlar, Kimya, Nobel Kimya í–dülü, Taslak, İskoçya
Neon
3 yıl önce

turuncu bir ışığın salınmasına neden olur. Bu nedenle neon gazı, argon, kripton ve ksenon gibi öbür soy gazlarla beraber reklam amacına yönelik aydınlatıcı...

Neon, Argon, Atmosfer, Atom, Bileşik, Doğa, Elektrik, Elektron, Gaz, Kimya, Kripton