Adapa

Kısaca: Adapa, Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insan. Adapa antik bir Sümer kralıdır, Sümer'in krallar listesinde ulusun ilk lideri olarak geçer. Farklı biçimlerinde ''Oanes'' ve ''Alulim'' olarak da anıldığı olmuştur. ...devamı ☟

}

Adapa, Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insan. Adapa antik bir Sümer kralıdır, Sümer'in krallar listesinde ulusun ilk lideri olarak geçer. Farklı biçimlerinde Oanes ve Alulim olarak da anıldığı olmuştur. Akadca'da ismi adam, erkek insan anlamına gelir. Âdem ile ilişkilendirilebilir.

Antik Eidug (Eridu) şehrinin kralıydı. Enki (Ea) tarafından yaratıldığına inanılırdı, bir bakıma Enki'nin oğlu olarak düşünülmüştür. Yarı faniydi ama ölümsüzlerin kuvvetine sahipti. Evrenin tüm bilgisinin üçte birine sahip olduğu, bu bilginin ona Enki tarafından öğretildiğine inanılırdı. İnsanlığa dili öğretenin Adapa olduğuna inanılır.

Kral olarak görevlerinin yanı sıra bir rahip ve üfürükçüydü1. Öldükten sonra apkallu`dan (yedi büyük bilge) olmuştur.

Adapa mitinin öyküsüMite göre Adapa tanrısal soydan gelen bir fanidir. Balıkçı teknesini devirdiği gerekçesiyle Güney Rüzgarı`nın kanatlarını kırınca Anu'nun (Cennetin ve tanrıların tanrısı) önünde hesaba çekilmesi gerekir. Enki (Ea), onun hami tanrısı, cennetteyken yeyip içmemesi gerektiği konusunda onu uyarır. Bu aslında bir aldatmadır, böylece Adapa'nın ölümsüz olma şansını elinden almıştır.

Bu mite göre ise insanların ölümlü oluşu Adapa'nın aptallığından kaynaklıdır. Ea, oğluna bilgelik vermiş, ama ölümsüz yaşamı vermemiştir. Bir gün Adapa'nın önüne ölümsüzlüğü elde etme şansı çıkar, ancak Adapa reddeder. Tanrı Anum'un huzuruna çağrılır. Ea, orada ölüm için yiyecek ve içecek verileceğini, onlardan tatmamasını haber verir önceden. Hüküm verileceği gün, öteki tanrılar onu tutarlar ve yumuşayan Anum, ölümsüzlük yiyecek ve içeceğini getirtir. Adapa bunları da almak istemez. Anum, şaşırıp nedenini sorar. Adapa şöyle yanıtlar: "Bir başkası yemeyeceksin, içmeyeceksin, dedi". Anum, buna bakıp Adapa'nın yeryüzüne atılmasını emreder.

Kaynakça
1: Üfürükçü, yani körü ruhları kovan kimse.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Abgal
6 yıl önce

olarak adlandırılırlar. Abgal Arap mitolojisinde de tapınılan bir tanrıdır. Adapa ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; relief1 isimli refler için metin...

Babil mitolojisi
3 yıl önce

inişi Babilonya yaratılış mitosu Babilonya tufan mitosu Babilonya Gılgamış destanı Adapa mitosu Etana ile Kartal mitosu Zu mitosu Kurtçuk ve Diş Ağrısı...

Babil mitolojisi, Asur, Sümer, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal Mitosu, Zu Mitosu, Kurtçuk ve Diş Ağrısı, Babilonya Gılgamış Destanı, Babilonya Tufan Mitosu, İştar`ın í–lüler Dünyasına İnişi, Babilonya Yaratılış Mitosu
Edep
3 yıl önce

Edep (Arapça: ‏أدب‏, adab çoğul. ādāb) Toplum töresine uygun davranma veya İyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü...

âdem
3 yıl önce

yaşaması vb. temaları Sümer efsaneleri ile örtüşen motiflerdir. (Adem ve Adapa efsanesi arasındaki ilişki: [1]) Yahudi inancına göre Âdem (İbr. Adam),...

İ‚dem, 1513, 1800, Adem, Allah, Bakara Suresi, Cennet, Davud, Farz, Günah, Havva
Cemevi
3 yıl önce

semah döndükleri ibadethâne. Cemevine girmenin her ibadet mekânı gibi bir adabı vardır. Kul hakkı yiyen, hak sahibi ile helalleşmeden cemevine giremez....

Cemevi, Alevi, Din, Taslak
Havva
3 yıl önce

ile benzeşik bir söyleyişe sahip olan Ea, Adapa efsanesinde Tevratın havva figürüne benzer şekilde Adapa'yı yönlendirir. Ayrıca Türk mitolojisindeki Eje...

Ninlil
3 yıl önce

rüzgârın tanrıçası olmuştur. Eşi Enlil kuzeyden gelen kış fırtınalarıyla ilişkilendirildiği için Adapa'nın öyküsünde anılan Güney Rüzgâr Tanrıçası olabilir....

Nizar Kabbani
6 yıl önce

açıcı bir rol oynamıştır. "Gerileme Kitabına Dipnotlar" şiiri Beyrut'ta Al-Adab dergisinin Ağustos 1967 sayısında yayımlanır yayımlanmaz bütün Arap dünyasında...