akrilik asit

Akrilik asitler oda sıcaklığı ve basıncında sıvı olarak bulunan renksiz ve keskin kokulu asitlerdir. Esterleşme için kullanılan (%94'lük) ve suda çözünebilen reçine yapımında kullanılan (%98-%99,5'lik) olmak üzere ticari olarak kullanılabilir 2 derecesi vardır.

Akrilik Asit hakkında bilgiler

Akrilik asitler oda sıcaklığı ve basıncında sıvı olarak bulunan renksiz ve keskin kokulu asitlerdir. Esterleşme için kullanılan (%94'lük) ve suda çözünebilen reçine yapımında kullanılan (%98-%99, 5'lik) olmak üzere ticari olarak kullanılabilir 2 derecesi vardır. Işık, ısı ya da metale maruz bırakıldığında kolayca polimerleşir.

Ayrıca Bakınız

}

Kyselina akrylová Acrylsäure Acrylic acid Acrílico Akryylihappo Acide acrylique Acido acrilico アクリル酸 Asidê akryl Akrilo rÅ«gÅ¡tis Acrylzuur Kwas akrylowy Ácido acrílico Акриловая кислота Акрилова кислота

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Akrilik

Akrilik asitlerin, ışık, ısı ya da metallere maruz bırakılması sonucu oluşan polimerlerin genel adı. UV korumalı türleri de vardır ve bunlar üzerine baskı yapılan bazı ürünlerde koruyucu katman olarak kullanılırlar.

Akrilik Bileşikler

Alm. Acrylic-Zusammensetzungen, Fr. Composées acrylique, İng.

Karboksilik Asit

Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik asitler Bronsted asitleridir, yani proton vericileridir.

Monomer

Bir monomer ( Yunanca ''mono'' "bir" ve ''meros'' "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir moleküldür ''Introduction to Polymers'' 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5.

Asil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

Vernik

Vernik Cisimlerin yüzeylerine sürülerek onları atmosfer tesirlerinden koruyan ve parlak görünmelerini sağlayan herhangi bir çözücüde çözünmüş reçine. Vernik en çok ağaç işlerinde mobilyaların parlaklığını sağlamak, ağacın desenlerini daha iyi meydana çıkararak ...

Orlon

Akrilonitrilin (CH2= CH- C=N) polimerizasyonu ile elde edilen akrilik elyafın ticârî ismi. İlk defâ 1950 yılında akrilik elyaf orlon ismi altında satıldı. Daha sonra başka isimler altında piyasaya sürüldü. Orlonun başlangıç maddesi; kireç taşı, kömür, petrol ve sudur. ...

Siyanür

Siyanür, bir değerli siyanür grubu (CN) içeren bileşiklerin ortak adı. Sodyum siyanür (NaCN) gibi inorganik siyanürlerde bu grup eksi yüklü siyanür iyonu halinde bulunur; hidrosiyanik asidin tuzlan olarak kabul edilen bu bileşikler çok zehirlidir. Çok zehirli, uçucu bir sıvı. ...

Yağlıboya

Yağlıboya Bir koruyucu olarak veya dekoratif gayeyle bir yüzeye tatbik edildiği zaman, o yüzeyde kalıcı ve sert bir film tabakası meydana getiren sıvı. Mesela, ahşap binaların hava şartlarından, metallerin korozyondan korunmaları için, yüzeyleri yağlıboya ile boyanır. ...

Boyarmaddeler

BOYARMADDELER Daha ziyade tekstil boyamada kullanılan renk verici maddeler. Eski çağlarda kumaş boyaması, hayvan ve bitkilerde bulunan boyalar kullanılarak gerçekleştirilirdi. En eski boya olan çivit mavisi Hindistan ve Java'da bulunan çivit fidanından (indigafera) ve Avrupa'da çivit ...

Şelasyon

Şelasyon (çelasyon, veya kıskaçlama terimleri de kullanılır) iki veya çok dişli bir kimyasal ligandın iyonik bir substrata bağlanması veya komplekslenmesidir. Bu ligandlar, ki genelde organik bileşiklerdir, şelatör veya şelat ajanı olarak adlandırılır (diğer kullanılan ...