Amfoter

Kısaca: Bazı elementlerin oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşır. Başka bir ifadeyle; hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon verirler. İşte bu tür maddelere ''Amfoter'' madde denir. ...devamı ☟

Bazı elementlerin oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşır. Başka bir ifadeyle; hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon verirler. İşte bu tür maddelere Amfoter madde denir.

Bir elementin oksit veya hidroksitinin amfoterliği, elektronegativite şiddeti; dolayısıyla periyodik cetveldeki yeri ile ilgilidir. Elektronegativitesi en düşük olan IA ve IIA grupları element oksit ve hidroksitleri kuvvetli bazik özellik gösterir: NaOH, Ca(OH)2, K2O, MgO vb.

Periyodik cetvelin orta kısmında kalan elementlerin ortalama bir elektronegativiteye sahip olmaları, bunların oksit, hidroksit, hatta bazlarının sülfürlerinin amfoter özellik göstermelerindendir.
Amfoter özellik taşıyan elementler : Zn, Cr, Al, Sn, Pb. Ayrıca bu elementlerin oksitleride amfoter özellik taşır.


Zn(OH)2 + 2 OH- a†’ [1]2- (1)

Zn(OH)2 + 2 H+ a†’ Zn2+ + 2H2O (2)

Çinko hidroksit, birinci reaksiyonda baza karşı asidik, ikinci reaksiyonda aside karşı bazik özellik göstermiştir.

kimya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amfoter
3 yıl önce

Amfoter, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element veya bileşikler. Amfoter maddeler hem asitlerle hem de bazlarla...

Amfoter, Asid, Baz, Element, Kimya, Periyodik cetvel, Sülfür, Taslak, Elektronegativite, Oksit, Hidroksit
Oksit
3 yıl önce

maddelerdir. Zn, Cr, AI, Sn, Pb elementlerinin oksitleri amfoterdir. AI2O3, ZnO, AI(OH)3, Zn(OH)2 Amfoter oksitler suda çözünmezler. Hem asit hem bazlarla tepkimeye...

Baz
3 yıl önce

girerek tuz ve su oluşturur. Baz + Asit = Tuz + Su (Nötralleşme Tepkimesi) Amfoter metallerle tepkime verirler Suda iyonlaşabilirler. Tatları acıdır. Ele...

Baz, Su, Elekron
Nefrotoksisite
3 yıl önce

kıvrımlı tübül: Aminoglikozidler antibiyotikler (örneğin gentamisin), amfoterisin B, sisplatin, radyokontrast araçlar, immünglobulinler, mannitol Distal...

Nefrotoksisite, Aspirin, Böbrek, Diklofenak, NSAİİ, Nefrotoksik, Rifampisin, Sisplatin, Toksik, Vankomisin, İbuprofen
Coccidioides immitis
3 yıl önce

yer edinmiştir. Klasik amfoterisin B deoksikolat formülünde veya bir lipit formülü olarak uygulanabilir. Hiçbir çalışma amfoterisin B'yi azol tedavisi ile...

Agranülositoz
6 yıl önce

glikopeptid yapılı ilaçlar (örnek: vankomisin) ve mantar ilaçları (örnek: Amfoterisin B) eklenir. Agranülositoz durumunda rekombinant G-CSF (Granülosit-Koloni...

Yün
3 yıl önce

moleküle asidik veya bazik özellikler kazandırır. Yün proteini bu bakımdan amfoter bir maddedir. Bu özelliği bilhassa boyanma kolaylığı sağlar. Asidik ve...

Kandidiyaz
3 yıl önce

hastaneye kaldırılmış hastalarda görülür, potansiyel olarak ölümcüldür. Amfoterisin B, flukonazol, caspofungin veya vorikonazol gerektirir. Süt veren anneler...

Kandidiyaz, AIDS, Akne, Antibiyotik, Astım, Ağız, Bağışıklık sistemi, Candida, Candida albicans, Diyabet, Doktor