Anaksimandros

Kısaca: Miletli Anaksimandros 610'larda doğmuş ve 545'lerde ölmüştür. Thales'in öğrencisidir. Anaksimandros da, Thales gibi, şeylerin doğasını açıklamak istiyordu; ancak ona göre ilk öge apeiron'du. Apeiron, sonsuz, belirsiz, gözlenemeyen ve dokunulamayan anlamlarına geliyordu. ...devamı ☟

Anaksimandros
Anaksimandros

Miletli Anaksimandros 610'larda doğmuş ve 545'lerde ölmüştür. Thales'in öğrencisidir. Anaksimandros da, Thales gibi, şeylerin doğasını açıklamak istiyordu; ancak ona göre ilk öge apeiron'du. Apeiron, sonsuz, belirsiz, gözlenemeyen ve dokunulamayan anlamlarına geliyordu.

Gnomon kullanmak suretiyle, bazı astronomik ölçümler yapmıştır. Anaksimandros, çevresi okyanusla çevrili olan Yer'in, yassı bir disk veya bir tambur biçiminde olduğunu söylüyordu. Etrafında Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin halkaları vardı.

Çok seyahat yapmış ve bir Dünya haritası çizmiştir. Yunan dünyasını bu haritanın ortasına koymuş, Avrupa ve Asya'yı ise onun çevresine yerleştirmiştir. Anaksimandros'a göre, bütün kara kitlesini okyanus denilen büyük bir deniz kuşatmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anaksimandros Resimleri

MÖ 7. yüzyıl
3 yıl önce

Lidyalılar tarafından, Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kuruldu. Anaksimandros, Yunan filozofun doğumu. Sakalar’ın başbuğu Alp Er Tunga (Afrasyab)’nın...

Gnomon
3 yıl önce

kısımdır. Grekçede "gösterge" anlamına gelmektedir. Matematik ve ilgili bilim dallarında kullanılmaktadır. Anaksimandros tarafından icat edilmiştir....

Gnomon, 3D Tutorial, 3ds Max, ABD, CG Academy, Digital Tutors, Maya (yazılım), Photoshop, SimplyLightWave, SimplyMax, SimplyMaya
Apeiron
3 yıl önce

anlaşılmalıdır. Apeiron Anaksimandros'un arkhesidir. Anaksimandros tarafından bir arke olarak ortaya atılma nedeni, Anaksimandros'un çağdaşı olan Thales'in...

Apeiron, Anaksimandros, Thales, Arke
Milet Okulu
3 yıl önce

de fikir ayrılıkları çoktu: Thales dünyanın su üzerinde yüzdüğünü, Anaksimandros dünyanın ateşle dolu yoğun ve içi boş çemberlerden oluşan evrenin merkezinde...

İyonya Okulu
3 yıl önce

gelişen bir ticari eritme potasıydı. İyonyalı düşünürler ifadesi Thales, Anaksimandros, Anakismenes, Herakleitos, Anaksagoras ve 'a gönderimde bulunur. Aristoteles...

Arkhe
3 yıl önce

vardığı söylenir. Geleneği sürdüren Thales'in öğrencisi ve izleyicisi Anaksimandros, varlığın arkhe' sini nitelemek için "su" gibi belirgin bir madde yerine...

Arkhe, Anaksimandros, Apeiron, Bilim, Deniz, Eski Yunan, Felsefe, Filozof, Fizik, Metafizik, Sokrates
Miletli Anaksimenes
3 yıl önce

öğrencilerinin her yöne dağılmaları etkili olmuştur. Anaksimenes, aynı Anaksimandros gibi bir fizikçi, bir doğa bilimcisidir. Onun da öncelikle doğa olaylarıyla...

Miletli Anaksimenes, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Arkhe, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Felsefe tarihi
3 yıl önce

Anaksimenes ise havaya dayandırmıştır. Anaksimandros bilinen ilk Dünya haritalarından birinide çizmiştir. Anaksimandros evrim düşüncesinin temelini atmıştır...

Felsefe tarihi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilgi