Angluslar

Kısaca: Angluslar (Almanca: ``Angeln``, İngilizce: ``Angle / çoğulu Angles``, Latince: ``Anglus / çoğulu Angli``), 5. yy`da, günümüzde İngiltere olarak bilinen bölgeye yerleşen, Saksonlarla karışarak Anglosakson ırkını meydana getiren Cermen ırkı. ...devamı ☟

Angluslar
Angluslar

Angluslar (Almanca: ``Angeln``, İngilizce: ``Angle / çoğulu Angles``, Latince: ``Anglus / çoğulu Angli``), 5. yy`da, günümüzde İngiltere olarak bilinen bölgeye yerleşen, Saksonlarla karışarak Anglosakson ırkını meydana getiren Cermen ırkı.

Kökenbilim

Anglus halkının kökeni günümüz Almanya`sındaki tarihi Angeln bölgesine dayanır. Sözcüğün bilinen en eski hali Anglii`dir.

``İngiltere`` ve ``İngiliz`` kelimelerinin kökeni ``Anglus`` sözcüğüne dayanır.

Kaynakça

  • Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, "Angle" maddesi


Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Angluslar Resimleri

Anglosaksonlar
3 yıl önce

tanımlamakta kullanılır. İngiliz sözcüğü, Anglus (İngilizce: Angle) sözcüğünden gelir. Bede'ye göre Angluslar, Saksonlar ve Jütilerden oluşan Cermen halkları...

Anglo-Sakson, 5. yüzyıl, 6. yüzyıl, Almanya, Hristiyanlık, I. William, Kent, Viking, İngiliz, İskandinavya, Egbert
Saksonlar
3 yıl önce

5. ve 6. yüzyıllarda bugünkü İngiltere'nin güneyine yerleşmişlerdir. Angluslar ve Jütler ile karışarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır. ^ a b "Saxon...

Doğu Anglia Krallığı
6 yıl önce

hakimiyeti sona erince, Cermen dili konuşan ve pagan bir topluluk olan Angluslar tarafından kuruldu. Doğu Anglia'nın kuzeyi ve doğusu Kuzey Denizi ile...

Yutland
6 yıl önce

Tønder, Kolding, Flensburg, Schleswig ve Kiel'dir. Muhtemelen, 5. yüzyılda Angluslar ve Saksonlarla birlikte Britanya'yı istila eden Jütilerin anavatanıdır...

İngilizler
3 yıl önce

edilmektedir. Daha sonra Kuzey Almanya'dan gelen Cermen kökenli Saksonlar, Angluslar ve Jütler adaya ayak bastı. Bu üç toplum birbirleri ile karışarak Anglo-Saksonları...

Jütler
3 yıl önce

bir Cermen halkı. Bede'ye göre, 5. yüzyılda Büyük Britanya'yı istila eden Anglus ve Saksonlara katılmışlar, Kent ve Wight Adası civarlarına yerleşmişlerdir...

Jütler, Anglosaksonlar, Avrupa tarihi, Britanya, Danimarka, Etnik grup, Taslak
İngilizce
3 yıl önce

yerleşmesi ile yayılmıştır. Dil, adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslar olan Anglosaksonlardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir...

Bede
3 yıl önce

Bede'nin en önemli yapıtı "Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum"dur (Anglus Halkının Kilisevî Tarihi). Bu kitap, Anglosakson kabilelerin Hristiyanlığa...