Determinizm

Kısaca: Determinizm yada gerekircilik ya da, felsefede, dünyanın belirli bir andaki durumunun, önceki halinin sonucu ve gelecekteki durumunun sebebi olduğunu kabul eden görüş. Gerekircilik, illiyet (sebebi, sonuca bağlayan bağ; nedensellik) ilkesine dayanır. ...devamı ☟

determinizm
Determinizm

Determinizm yada gerekircilik ya da, felsefede, dünyanın belirli bir andaki durumunun, önceki halinin sonucu ve gelecekteki durumunun sebebi olduğunu kabul eden görüş. Gerekircilik, illiyet (sebebi, sonuca bağlayan bağ; nedensellik) ilkesine dayanır.

Gerekircilik, evrendeki tüm olay ve süreçlerin nesnel gerçeklik olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır. Buradaki nesnel gerçeklik, tüm olay ve süreçlerin nesnel yasalarca belirlendiği anlamındadır. Son tahlilde nesnel gerçeklik, neden – sonuç ilişkisine dayanır, her sonuç bir nedene dayanır ve her sonuç başka bir sonucun nedenidir.

Aynı neden aynı sonuca yol açtığına göre neden–sonuç bağlantısı kesin ve değişmezdir. Bu anlamda evrendeki tüm olay ve oluşlar, kesin, değişmez ve öngörülebilirdir. Diğer bir anlatımla evren, gözlemcinin ya da deney yapanın iradesinden bağımsızdır.

Dünyaya gerekirciliğin bakış açısıyla bakmak, insan iradesine çok geniş bir özgürlük alanı açmıştır. Gerekircilik insana, nesnel dünyanın bilinebilir ve olanaklar çerçevesinde değiştirilebilir olduğunu göstermiştir. Herhangi bir olayda neden – sonuç ilişkisi biliniyorsa, nedenin değiştirilmesiyle sonuç da değişecektir. Bilimsel gelişmenin temelinde yatan en önemli öncüllerden biridir determinist bakış açısı.

İnanç determinizmi

İnanç gerekirciliğinde (ilkel şekli ihmal edilirse) dünyadaki her şeyin bir gayesi olduğuna ve ilahi bir kudret dahilinde belirlenen bir sonun mevcut olduğuna inanılır. Bu determinizmin ilkel şeklini Saint-Augustin ile Dante, çağdaş biçimini ise Hegel savunmuştur. Bu çeşit determinizm, dini konularda fikir yürüten filozofun ortaya attığı görüşleri ihtiva eder. Vahiy kavramına dayanan itikad konularını da kapsar.

Kaynaklar

* Vikipedi

determinizm

Türkçe determinizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. determinism, doctrine which states that there is a reason for everything and all is predestined

determinizm

Türkçe determinizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
déterminisme [le]

determinizm

Türkçe determinizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Determinismus

determinizm

Belirlenimcilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Determinizm
1 yıl önce

Determinizm, belirlenircilik, gerekircilik veya belirlenimlilik evreninin işleyişinin, evrende gerçekleşen olayların çeşitli bilimsel yasalarla, örneğin...

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Fizik felsefesi
1 yıl önce

evrenbilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, determinizm ve fizik kanunlarının doğası da ilgi alanıdır. Özellikle 20. yüzyılda...

Nedensellik
1 yıl önce

konu başlıklarını göstermektedir. Felsefi bir kavram ve eğilim olarak determinizm nedensellik ilkesi üzerinde temellenir. Gerekircilik, evrendeki tüm olay...

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Bir Şeytan'ın Papazı
5 yıl önce

Chaplain), Richard Dawkins'in 2003 yılında yayımlanmış; bilim, genetik determinizm, memetik, terörizm, din ve yaratılışçılık üzerine 32 makale içeren kitabı...

Bir Şeytan`ın Papazı, 2003, Din, Kitap, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Taslak, Terörizm, Yaratılışçılık, Pseudoscience, Genetik determinizm
Kader
1 yıl önce

Kader (Arapça: قدر, İngilizce: Destiny, fate; felsefedeki adıyla determinizm), bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan...

Kader, Din, Felsefe, Musevilik, Roşaşana, Taslak, Yom Kipur, İbranice, İslam, ޞofar, Teşuva
Gen havuzu
1 yıl önce

sürüklenmesi Genler arasındaki ilişkiler Genom Gen mühendisliği Genetik determinizm ALFRED database20 Ocak 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Gen havuzu, Alel, Evrim, Gen, Gen amplifikasyonu, Gen frekansı, Gen mühendisliği, Genler ve Aleler, Genom, Genotip, Mendel
özgürlük
1 yıl önce

seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Felsefede, determinizm karşıtı özgür irade fikrini içerir. Politikada özgürlük, hükûmet baskısından...

Özgürlük, İfade özgürlüğü, Bireysel özgürlük, Toplumsal özgürlük, Düşünce özgürlüğü, İstenç özgürlüğü, İrade özgürlüğü, Aydınlanmacılık
Rastlantı
1 yıl önce

olmadığı konusunda görüş birliğindedir. Ortak görüşe göre, her olay, determinizm (“her olayın birtakım nedenlerin sonucu olduğunu kabul eden felsefi görüş”)...

Rastlantı, Rastlantı