Augsburg Barışı Antlaşması, 1555 yılında Luther`in Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak, Katolik mezhebinden ayrıldığı antlaşmadır. Barış Antlaşması, Kutsal Roma İmparotoru Charles V ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül 1555 tarihinde Almanya`nın Augsburg şehrinde imzalandı. Bu antlaşmayla Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında sürmekte olan Schmalkaldik Savaşları sonra erdi. Bu antlaşmayla Alman prenslerinin Luteraniz

Augsburg Barışı Antlaşması

Augsburg Barışı Antlaşması, 1555 yılında Luther`in Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak, Katolik mezhebinden ayrıldığı antlaşmadır. Barış Antlaşması, Kutsal Roma İmparotoru Charles V ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül 1555 tarihinde Almanya`nın Augsburg şehrinde imzalandı. Bu antlaşmayla Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında sürmekte olan Schmalkaldik Savaşları sonra erdi. Bu antlaşmayla Alman prenslerinin Luteranizm ve Katoliklik arasında istediklerini seçmelerine olanak tanındı. Ayrıca antlaşma ile birlikte isteyen ailelerin, istedikleri dinin hakim olduğu bölgeye yerleşme hakları olduğu bir dönem başlamış oldu.

Protestanlık, imparatorun hakimiyetine taraftar olmayan prensler arasında ve bilhassa Almanya, İsviçre, Danimarka, Baltık kıyıları ve kısmen de Fransa`da yaygınlaştı. Bu bölgelerde Katolik kilisesinin mallarına el konuldu, prensler zenginleşti. Alman prensleri Protestanlığı kabul etmeyen Kari Ve karşı birleştiler ve bunun neticesinde Almanya Avrupa`daki üstünlüğünü kaybetti; Protestanlık, İsviçre`yi ikiye böldü; Katolik İrlanda, Protestan İngiltere`den biraz daha uzaklaştı. Fikri açıdan her türlü dini ve ilmi konuların tartışılmasına imkan sağlandı ve Orta Çağ zihniyetine karşı set oluşturuldu. Siyasi açıdan ise mutlakiyetçi, güçlü, ulus-devlet düşünce ve uygulama dönemi başladı.

Linkler

  • http://www.hristiyan.net/temeller/augsburg.htm
antlaşma-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar