Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.

Ayin

Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.

ayin

dinsel tören, tapınma, ibadet, kült.
dinsel müzik.
mevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.

ayin

1 . Tören:
"... ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir."- Anayasa.
2 . eskimiş, müzikMevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.

ayin

Türkçe ayin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ayin] n. ceremony, rite, service; litany, observance, ordinance, ritual, sacrament
n. moon, earth's natural satellite; month
v. awake, wake, arouse (someone); be woken up, be aroused (i.e. from sleep)

ayin

Türkçe ayin kelimesinin Fransızca karşılığı.
cérémonie [la], messe [la], office [le], rite [le], sacrement [le], service [le]

ayin

Türkçe ayin kelimesinin Almanca karşılığı.
Gottesdienst, Ritus, Zeremonie

İlgili konuları ara

Yanıtlar