Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.

AYIN (türkçe) anlamı
1. 1 . Tören:
2. ... ibadet
3. dinî ayin ve törenler serbesttir.- Anayasa.
4. 2 . eskimiş
5. müzikMevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.
AYIN (türkçe) anlamı
6. dinsel tören
7. tapınma
8. ibadet
9. kült
10. dinsel müzik.
11. mevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.
AYIN (türkçe) ingilizcesi
1. [Ayin]n. ceremony
2. rite
3. service
4. litany
5. observance
6. ordinance
7. ritual
8. sacrament
9. n. moon
10. earth's natural satellite
11. month
12. v. awake
13. wake
14. arouse (someone)
15. be woken up
16. be aroused (i.e. from sleep),
AYIN (türkçe) fransızcası
1. cérémonie [la]
2. messe [la]
3. office [le]
4. rite [le]
5. sacrement [le]
6. service [le]
AYIN (türkçe) almancası
1. Gottesdienst
2. Ritus
3. Zeremonie

Ayin hakkında bilgiler

Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Alevilikte Ayin Ve Merasimler

Ayin ve Merasimler (Muharrem, Hızır Orucu, Cemler) Her toplumun önemli anma ve toplanma günleri bulunmaktadır. Alevilerin de böyle kutsal ibadet ve bayram günleri vardır. Cemler düzenli olarak yapılan ibadetlerdir. Cemlerin yanısıra Sultan Nevruz, Muharrem Orucu, Hızır Orucu, ...

Musevi Ayin Sistemi

Musevilikte günde üç vakit ibadet etme mecburiyeti vardır bunlar sabah (şahrit), Öğlen (minha) ve akşam (arvit) bölümleridir hafta arası ve hafta sonları için okunan bu bölümler Sidur adı verilen yaklaşık 500 sayfalık bir dua kitabında bulunur. Kitabın yarısı yaklaşık 300 ...

Ayin Dekalogu

Ayin Dekalogu (veya Ayinsel Dekalog, Küçük Ahit kodu) [http://incil.info/kitap/Yaratilis/5#%2Fkitap%2FMisirdan%2BCikis%2F34 Çıkış 34:11-26]'da verilen emirlerin listesidir. Johann Wolfgang von Goethe'nin teklifini benimseyen yüksek eleştiri ekolünden din bilimciler, On Emir olarak da ...

Yahudi Ayin Sistemi

Musevilikte günde üç vakit ibadet etme mecburiyeti vardır bunlar sabah (şahrit), Öğlen (minha) ve akşam (arvit) bölümleridir hafta arası ve hafta sonları için okunan bu bölümler Sidur adı verilen yaklaşık 500 sayfalık bir dua kitabında bulunur. Kitabın yarısı yaklaşık 300 ...

Church

"Church", R&B şarkıcısı T-Pain'in ikinci stüdyo albümü Epiphany'den çıkan üçüncü teklisidir. Video sürümünde parçanın sözleri değiştirilmiştir.

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...