Beyit

Kısaca: Beyit, ikilik de denen, Divan Edebiyatında, aynı ölçüde yazılan ve anlam yönünden birbirine bağlı olan iki dizelik şiir birimine verilen isimdir. ...devamı ☟

Şiirde sonları uyaklı, iki dizeden oluşan, kendi içinde bağımsız bir yapısı ve anlam bütünlüğü bulunan birimdir. Bir beytin her dizesi kendi içinde bir bütün olabildiği gibi, birinci dizedeki anlam ikinci dizede de sürebilir. Beyit uzun şiirlerde anlatım birimi olarak sık kullanılır. Güçlü ve özlü söyleyişlere uygun olduğu için bağımsız tek bir şiir olarak da yazılabilir. Ya da başka şiir biçimlerinin bir parçası olarak da ele alınabilir. Batı edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da yaygın olarak kullanılır. Özellikle divan edebiyatı beyit temeline dayalıdır.

Divan edebiyatında, bir beyitteki iki dize kendi içinde iki parçaya ayrılır. Birinci dizenin ilk parçasına sadr, son parçasına aruz ya da harb denir. İkinci dizenin ilk parçası ibtida, son parçası acz ya da darb'dir. Sadr ile aruz, ibtida ile acz arasında kalan bölüm haşv olarak isimlendirilir. Uyaklı bir beyite "beyt-i musarra", uyaksız olanlara "ferd" ya da "müfred" denir. Divanlarda müfred bölümleri müfredat adıyla ayrı bir bölümde toplanır. Uyaklı beyitlerin olduğu bölüme de "metali" denir. Örnek beyit:

Biz bülbül-i muhrik-dem-i şevka-yı firaakız 
Âteş kesilür geçse saba gül-şenimizden 
Selimi (Padişah 2’nci Selim)

Beyit

1 . Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası:
"Kendince uğur denediği bazı beyitleri okudu."- M. Ş. Esendal.
2 . eskimişEv.

Beyit

Türkçe Beyit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. couplet, distich

Beyit

ev. anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş koşuk parçası.

Beyit

Türkçe Beyit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zweizeiler

İlgili konular

edebiyat mısra

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaside
3 yıl önce

Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı en az 15-30-33 ile en çok 99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla beyit, son beyitine makta beyit denir. Şâir...

Kaside, Bayram, Beyit, Devlet, Din, Divan edebiyatı, Dua, ޞiir, Nükte
Gazel
3 yıl önce

İki şairin birlikte veya beyit beyit söyledikleri gazele müşterek gazel denir. Matladan sonra gelen beyitlerin ortalarI ilk beyit ile kafiyeli ise musammat...

Gazel, Arap, Beyit, Bİ¢kİ®, Divan edebiyatı, Fuzuli, Fuzİ»lİ®, Nedİ®m, Türk müziği, Uyak
Su kasidesi
3 yıl önce

konusudur. Bu beyitler şöyledir: (1-15. beyit nesib bölümü, 16.beyit girizgah, 17-29.beyit methiye, 30.beyit fahriye ve taç, 31-32.beyit dua beyitidir.) Adem...

Su kasidesi, Fuzí»lí®, Muhammed, Lirik, Redif
Terciibent
6 yıl önce

bir ara-beyit bulunmaktadır. Bu "vasıta" ara-beyit terciibentde sürekli aynen tekrarlanan bir beyit şeklindedir. Terciibentte "vasıta beyiti" aynen tekrarlandığı...

Atabetü'L-Hakayık
3 yıl önce

beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini...

Kıt'a
6 yıl önce

yazıldığı halde bu kadar kısa ga­zel yoktur. Ayrıca gazelin beyit sayısı sınırlı olduğu halde 15 beyitten de uzun 30-40 beyte kadar uzayan kıt’alar yazılmıştır...

Mesnevi
3 yıl önce

özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Her...

Mesnevi, Arapça, Beyit, Farsça, Mesnevi (Mevlana), Mesnevi (edebiyat), Mesnevî-i Nuriye, Mevlana, Nazım, Tasavvuf
Anjanbman
6 yıl önce

Anjanbman ya da ulantı, şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız şiirinden geçmiştir...

Anjanbman, öksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Mehmed í‚kif Ersoy, Servet-i Fünun