Birim

Kısaca: Birim (İngilizce; unit), fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan uluslararası standart büyüklüklerdir. ...devamı ☟

Birim

Unit

Birim

(Farsça) Kadın ismi - Bir tanem, biriciğim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Astronomik birim
3 yıl önce

Astronomik birim (simgesi: au veya AU, İngilizce: astronomical unit), yaklaşık olarak Dünya'nın Güneş'e uzaklığını gösteren bir uzunluk birimi. Dünya'nın...

Astronomik birim, 1976, Alfa Centauri, Astronomi Portalı, Ay, Daire, Dünya, Elips, Evren, Güneş, Güneş Sistemi
Henri (birim)
6 yıl önce

elektromanyetikte indüktans birimidir. Birim adını Amerikalı bilim insanı Joseph Henry'dan (1797-1878) almıştır. Birimin orijinal hali henry olup Türkiye'de...

Birim öğe
6 yıl önce

Matematikte birim öğe veya birim eleman ya da nötr eleman, bir kümenin özel bir öğesidir. Bir kümede herhangi bir öğeyle işleme girdiğinde yine aynı öğeyi...

Birim öğe, Biricik, í–ğe, İşlem
Birim çember
3 yıl önce

yarıçapı bir birim olan çemberdir.Birim çember sıklıkla S1; olarak ifade edilir.Genellikle daha büyük boyutları ise birim küredir. (x,y) birim çember üzerinde...

Newton (birim)
3 yıl önce

İkinci Yasası olan, "Birim kuvvet, birim kütlenin hızını birim zamanda bizim hız kadar arttırır." belirtimince, birim kütleyi birim hızlanmaya ("hızlanma"...

Newton (birim), Dyne, Isaac Newton, Kilogram-kuvvet, Kuvvet, Pound-kuvvet, Poundal, SI, Yerçekimi ivmesi, İngiliz
SI'dan türetilen birim
6 yıl önce

(sr) gibi iki tane boyutsuz birim ile özel adlara sahip 20 birim türetildi. Litre gibi diğer yaygın birimler, SI birimi değildir. Fakat SI ile kullanımları...

Birim vektör
3 yıl önce

Matematikte,uzunluğu 1 (birim uzunluğu) olan ve uzayda bir norma sahip olan vektöre birim vektör denir. Birim vektör genellikle ‘û‘ gibi şapkalı ve küçük...

Derece (birim)
3 yıl önce

Derece, bir çemberin 360'ta birine karşılık gelen açı birimidir. Derecenin askatları dakika ve saniyedir. Derecenin kısaltması 0, dakikanın kısaltması...

Derece (birim), Açı, Taslak, Çember, í–lçü, Standart