Biyotit

Kısaca: Biyotit (K(Mg, Fe)3AlSi3O10(F, OH)2), mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesidir. Diğer mikalar gibi levha yapısına sahiptir. ...devamı ☟

biyotit
Biyotit

Biyotit, mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesidir. Diğer mikalar gibi levha yapısına sahiptir. Biyotit siyah parlak görünüşe sahiptir, bu onu diğer ferromagnezyen minerallerden ayırmaya yardım eder. Hornblend gibi biyotit de granit gibi kıtasal kayaçların bileşenidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

biyotit Resimleri

Biyotit
1 yıl önce

Biyotit (K(Mg, Fe)3AlSi3O10(F, OH)2), mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesidir. Diğer mikalar gibi levha yapısına sahiptir. Biyotit siyah parlak...

Biyotit, Demir, Granit, Kayaç, Kimya, Mika, Siyah, Taslak, Hornblend
Mika
1 yıl önce

fenokristaller halinde görülen biyotit, korozyona uğramış bir görüntü arzeder. Lamprofirlerde pek bol rastlanır. Biyotit, demirli olduğundan çoğunlukla...

Mika, Granit, Kondansatör, Mineral, Silikat, Soba, Yalıtkan, Pegmetit, Madde taslağı
Amfibolit
1 yıl önce

aktino- +/- albit +/- biyotit +/- kuvars +/- granat (kalsit +/- wollastonite'in) • Pelitler; kuvars, ortoklas +/- albit, +/- biyotit +/- aktino- +/- granat...

Mafik
4 yıl önce

Başlıca kayaç yapıcı mafik mineraller olivin, piroksen, amfibol ve biyotit'tir. Başlıca mafik kayaçlar bazalt, dolerit ve gabrodur. Kimya açısından...

Trakit
1 yıl önce

olabilir. Bu, QAPF diyagramındaki trakit alanlarının konumuna yansıtılır. Biyotit, klinopiroksen ve olivin yaygın yardımcı minerallerdir. Plajiyoklaz tipik...

Silikat
1 yıl önce

kimyasal açıdan da karmaşık bir mineral grubunun en yaygın üyesini oluşturur. Biyotit, koyu ve demirce zengin mika grubuna ait bir mineraldir. Granat, yapısal...

Silikat, Mineral, Oksijen, Silisyum, Madde taslağı
Granit
1 yıl önce

kayalar esas olarak, daha açık renkli mineralleri dağıtan dağınık daha koyu biyotit mika ve amfibol (genellikle hornblende) ile birbirine bağlı, biraz eşdeğer...

Granit, Basınç, Biyotit, Feldspat, Grena, Kristal, Kuvars, Mika, Mineral, Muskovit, Olivin
Gnays
1 yıl önce

diorit gnayslar vb. olarak adlandırılır. Gnays kayaları, garnet gnays, biyotit gnays, albite gnays vb. gibi karakteristik bir bileşenden sonra da adlandırılabilir...