Danegeld

Kısaca: Danegeld, (Danca: Danegæld, ''Danimarka vergisi'' anlamına gelir) Viking savaşçılarının topraklarını yağmalamasına karşı saldırıya uğrayan bölge yöneticileri tarafından Vikinglere verilen vergidir. 11. yüzyıl boyunca bu vergiye ''geld'' veya ''gafol'' denmiş, ''danegeld'' deyimi 12. yüzyılla beraber kullanılmaya başlanmıştır. 9 - 11. yüzyıl arasında Viking saldırılarına yoğun olarak maruz kalan İngiltere ve Fransa'da krallık siyaseti haline gelmiştir. ...devamı ☟

Danegeld
Danegeld

Danegeld, (Danca: Danegæld, Danimarka vergisi anlamına gelir) Viking savaşçılarının topraklarını yağmalamasına karşı saldırıya uğrayan bölge yöneticileri tarafından Vikinglere verilen vergidir. 11. yüzyıl boyunca bu vergiye geld veya gafol denmiş, danegeld deyimi 12. yüzyılla beraber kullanılmaya başlanmıştır. 9 - 11. yüzyıl arasında Viking saldırılarına yoğun olarak maruz kalan İngiltere ve Fransa'da krallık siyaseti haline gelmiştir. ==İngiltereAnglosakson dönemi İngilizler tarafından Vikinglere yapılan ilk büyük ödeme 991 yılındaki Maldon Muharebesindeki İngiliz yenilgisi üzerine olmuştur. Tahttaki İngiliz kralı Tedariksiz Ethelred silahlı mücadeleyi sürdürmektense Vikinglere ödeme yaprak tehlikeyi savuşturmak istemiştir. Anglo-Sakson Kronolojisinde Vikinglerin başında Olav Tryggvason adlı komutanın olduğunu yazar. 994 yılında yeniden adaya dönen Vikinglerin başında Olav Tryggvason ile birlikte Danimarka kralı Sven Çatalsakal vardır. Londra'yı kuşatan Vikingler bir kez daha yapılan ödemeyle bölgeden ayrılırlar. Ancak ödenen meblağın büyüklüğü Danimarkalıları şaşkınlığa düşürecektir, genellikle fetih sonrası yapılan yağmadan elde edilecek gelirin çok üzerinde gelir sadece İngilizleri korkutarak sağlanabilmektedir. İzleyen dönemde 1002 ve 1007 yılında ödeme yapılır. Özellikle 1007 yılındaki ödemede 13 ton gümüş verildiği rivayet edilir. 1012 yılında Canterbury'nin yağmalanmasının ardından Vikinglere yaklaşık 18 ton gümüş ödeme yapılacaktır. 1016 yılında Sven Çatalsakal'ın oğlu Knud İngiltere kralı olur. İktidarını sağlamlaştırmaya çalışan Knud 27 ton gümüş toplayacak ve ayrıca 4 ton da özel olarak Londra'dan alacaktır. İngiltere'deki Anglosaksonlar tarafından ödenen toplam Danegeld miktarının 60 milyon peni olduğu hesaplanır.

Norman dönemi

Güney İngiltere'de toplanan vergiler ekilen toprağa bağlı olarak değişmekteydi. Tüm İngiltere'de ise vergiler şerifler tarafından toplanırdı. Danegeld'i ödemek için toplanan vergi I. William tarafından Normandiya bölgesindeki savaşlar, seferler ve kraliyet harcamaları için ödenek olarak kullanılırdı. Normanlar bu vergiyi önceki Anglosakson krallara göre daha sık toplarlardı. Danegeld için vergi toplanmasına en son 1162 yılı kayıtlarında rastlanır. Bu verginin toplanmasında sayısız yolsuzluk olduğuna dair rivayetler bulunur. Bunlar arasında şunlar sayılabilir; birim toprak verimlilik değerlendirmeleri güncelliğini kaybetmiştir, çok farklı şekilde muafiyetler geliştirilmiştir. ==FransaBreton

Breton

bölgesinde geniş çaplı Danegeld toplandığına dair bilgi bulunmamaktadır. Bölgede danegeld ödemesi yapılmış olsa da bütün halkı kapsayan bir vergilendirmeye gidildiği bilinmemektedir. 830-832 yıllarını kapsayan tarih yazımı olan Annales Bertiniani içinde Nominoe adlı yerel

Breton

önderin üç kez Danimarkalı Vikinglere yenildikten sonra topraklarını bırakıp çekilmek zorunda kaldığı, dah sonra ise para ve değerli hediyeler sayesinde onlardan topraklarını geri aldığı yazılır. Bu dönemde benzer ayni ödemelerin Vikinglere yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca 854 yılında Vannes bölgesinde Vikingler tarafından fidye için kaçırılan piskopos Courantgenus için halktan vergi toplandığı bilinmektedir.

Doğu Fransa

Doğu Fransa

bölgesinde yapılan en önemli danegeld ödemesi kuşatılan Elsloo şehrini kurtarmak için Şişman Karl tarafından yapılmıştır. Ödemenin yapıldığı Viking komutanı Godfrid'in Hristiyanlığı kabul etmesi de istenmiştir.

Frizye

Toplanan vergilerle yapılan ilk danegeld ödemesi 810 yılında

Frizye

'de yapılmıştır. Bu yıl bölgeye gelen yaklaşık 200 parça gemiden oluşan Danimarka donanması önce sahil kentlerini yağmalamış daha sonra da

Frizye

bölgesi içlerine ilerlemiştir. Yerel direnişi kıran Vikinglere çok büyük bir ödeme yapıldığı Annales regni Francorum adlı eserde yazılmaktadır. Frank kralı Şarlman'ın Danimarkalılar üzerine sefer yapmayı planladığı ancak fidyenin ödenmiş olması dolayısıyla sefere gerek kalmadığı da aynı eserde belirtilir. 836 yılında Antwerp ve çevresini yağmalayan Vikingler bilinmeyen bir miktarda danegeld karşılığında bölgeden ayrılmıştır.

Frizye

bölgesi tarafından verildiği bilinen son danegeld ödemesi 852 yılında yapılmıştır. 252 parça gemiyle gelen Viking donanması bölgeye saldırmadan önce fidye talep etmiştir. Tedarik edilen danegeld ödemesi sayesinde Vikingler saldırmadan ayrılmıştır. 873 yılında fidye talebiyle gelen Viking komutanı Rodulf'un talebi Frizler tarafından reddedilmiş, çıkan çatışma sonucunda Vikingler yenilmiş, Rodulf öldürülmüştür.

Lorraine

Lotharingia olarak da bilinen

Lorraine

bölgesinde sadece bir kez danegeld için vergi toplanmıştır. Kral II. Lothair tüm krallıktaki birim çiftlik başına 4 Denarius toplamıştır. Bunun yanı sıra büyükbaş hayvan, un ve şarap gib ayni vergi de toplandığı bilinir.

Batı Fransa

Batı Fransa

bölgesinde ilk danegeld ödemesi 845 yılında Paris'e saldırmak üzere olan Ragnar Lothbrok komutasındaki Vikinglere yapılır. 857 yılında Sen Nehri boyunca kentleri yağmalayan Bjørn komutasındaki Vikingler bir yıl sonra bölgeye geri döndüklerinde saldırmamak kaydıyla kendilerine ödenen danegeldi kabul ederler. Bölgedeki Vikingler yerel derebeylerinden aldıkları danegeldler sayesinde bir tarafın yanında yer alıp diğerine saldırırken, diğer tarafın daha yüksek bir bedel ödemesi üzerine derhal saf değiştirebilmekteydi. ==GeleneğiEdebiyat *William Shakespeare Hamlet adlı eserin 3. perdesindeki 1. sahnede Kral Claidus verilmeyen danegeldden bahseder. *Rudyard Kipling Danegeld adlı şiirinde hiçbir durumda devletçe fidye verilmemesini öğütler.

Siyaset

*Birleşik Krallık siyasetinde danegeld terimi tehditler karşısında taviz verme anlamında kullanılmıştır. 23 Kasım 2005 tarihli Avam Kamarasında yapılan Belfast Antlaşmasına dair görüşmelerde söz alan muhafazakar milletvekili Andrew Robathan, IRA örgütüne verilen tavizler danegelde benzetmiş ve bir kez verilmeye başlandı mı sonunun gelmeyeceğini belirtmiştir. *Irak Savaşı sırasında Irak Direnişi tarafından esir edilen İtalyan askerlerinin serbest bırakılması için İtalyan hükümet tarafından 1 milyon dolar ödenmesine karşı eleştirel bir yazı kaleme alan The Daily Mirror yazarı Tony Parsons, Rudyard Kipling'in Danegeld şiirine anıştırma yaparak "Bir kez Danegeld ödemeye başlarsan, Danimarkalıdan kurtulamazsın" diyerek uygulanan siyaseti eleştirmiştir. *İngiltere'de danegeld deyimi Başbakan Neville Chamberlain tarafından Nasyonel Sosyalist lideri Adolf Hitler'e karşı başarısızca uygulanan Yatıştırma politikası ile ilgili olarak da kullanılır. ==Kaynakça== ==Ayrıca bakınız== *Yatıştırma politikası

Dış bağlantılar

* Rudyard Kipling tarafından yazılan Danegeld isimli şiir 29 Mayıs 2012 tarihinde erişilmiştir

Kaynaklar

Vikipedi

Danegeld

Danegeld tanım:

Kelime: dane·geld
Söyleniş: 'dAn-"geld
İşlev: noun
Usage: often capitalized
: an annual tax believed to have been imposed orig. to buy off Danish invaders in England or to maintain forces to oppose them but continued as a land tax

Danegeld

İngilizce Danegeld kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. danegeld, ("or des danois"), impôt institué par les rois saxons au Xème siècle, payer par les anglais (état attaqué et soumis alors au Danemark)

Danegeld

İngilizce Danegeld kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Danegeld, (während des 10 Jahrhunderts in England) jährliche Steuererhebung auf Land ursprünglich zum Abkauf der Ländereien von dänischen Besatzern in England und später als Landsteuer erhoben

Danegeld

İngilizce Danegeld kelimesinin İtalyanca karşılığı.
DANEGELD

Danegeld

Fransızca Danegeld kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Danegeld

Danegeld

n. (during the 10th century in England) annual tax on land originally levied to buy off the Danish invaders in England but later continued as land tax n. Danegeld

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Büyük Viking Ordusu
6 yıl önce

kuşatsa da alamaz. Mercialılar da danegeld ödeyip Vikingleri geçici de olsa uzaklaştırma yolunu seçerler. Danegeld ödemesini alan Vikingler 868 yılı sonbaharında...

Paris Kuşatması (845)
3 yıl önce

Şehre saldırarak ele geçiren Vikingler yaklaşık 2.5 ton altın ve gümüş Danegeld ödenmesinin ardından yağmayı sona erdirerek kentten ayrılmışlardır. Vikingler...

Yatıştırma politikası
3 yıl önce

Chamberlain'in yatıştırma politikası, komplocuların gerekçelerini ortadan kaldırmış ve onları bu girişimden vazgeçmek durumunda bırakmıştır. Danegeld Südet Krizi...

Yatıştırma politikası, Yatıştırma politikası
Yedi krallık
3 yıl önce

saldırıları sonucunda York bölgesinde Danimarka hakimiyetinin kurulmuş ve danegeld uygulamasının yaygınlaşmıştır. Ortak düşmana karşı ortak hareket zorunluluğu...

Maldon Muharebesi
6 yıl önce

olan 10.000 Romalı pundu Vikinglere tazminat olarak verilmişti. Buna "Danegeld" adı verilmiştir ve İngiltere tarihinde Vikinglere verilen ilk parasal...

Ragnar Lodbrok
3 yıl önce

Fransa kralı Dazlak Karl, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir danegeld fidye ücreti öder. İlginç bir şekilde, sefere katılan çok sayıda Viking...

Kuzey Seferi (1069)
6 yıl önce

William tahtı kaybetmemek için ordusuyla bölgeye ilerler. Danimarka kralı Danegeld adı verilen fidye parası karşılığı ülkesine dönmeye razı edilince Edgar...

II. Svend
6 yıl önce

yılında York'u ele geçirir. William tarafından kendisine verilen yüklü Danegeld fidyesi sonrası İngiltere'yi terk etmeye razı olur, yalnız bıraktığı Edgar...