Gen Havuzu

Kısaca: Gen havuzu, bir populasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı. ...devamı ☟

Gen havuzu
Gen Havuzu

Gen havuzu, bir populasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı.

Bir bireyin kalıtsal yapısı "genotip" olarak tanımlandığında; bir populasyonun kalıtsal yapısı da ``gen havuzunu`` oluşturmaktadır.

Mendel`in yasaları ile bireysel kalıtım üzerine yoğunlaşan bir çok araştırmacı, iki koyu gözlü atadan neden mavi gözlü bir çoçuğun meydana geldiğini araştırmaya başlamış, daha sonra evrim konusu kalıtsal açıdan gündeme gelince, populasyon genetiğinin önemi anlaşılmaya başlamıştır (bknz: populasyon genetiği). Çünkü evrim düzeneği bireyler üzerinde değil, populasyonlar üzerinde etkili olmuştur. Bireylerin populasyonda genleri taşıyan aracılar olduğu farkedilmiştir.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gen havuzu Resimleri

Gen frekansı
3 yıl önce

edilmiştir. Gen Gen havuzu Hadry-Weinberg Kuralı ALFRED database20 Ocak 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Wikimedia Commons'ta Gen frekansı...

Gen frekansı, 1908, Alman, Doğal seçilim, Gen, Gen havuzu, Genotip, Populasyon, İngiliz, Hadry-Weinberg Kuralı
Gen
3 yıl önce

Alel Gen amplifikasyonu Gen frekansı Gen havuzu Mutasyon Nokta mutasyonu Gen penetransı Gen sürüklenmesi Genler arasındaki ilişkiler Genom Gen mühendisliği...

Genetik, Alel, DNA, Döllenme, Eşey, Fenotip, Gen amplifikasyonu, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik
Gen amplifikasyonu
3 yıl önce

tepkimesi Gen Gen frekansı Gen havuzu Mutasyonlar Nokta mutasyonlar Gen penetransı Gen sürüklenmesi Genler arasındaki ilişkiler Genom Gen mühendisliği...

Gen kuvvetlendirilmesi, Enzim, Gen, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik, Genom, Kromozom, MRNA, Nükleotid
Gen akışı
3 yıl önce

popülasyonun mevcut olan gen havuzuna ek olarak, yeni genetik varyantlar getirebilirler. Farklı popülasyonlar arasındaki gen akışı oranını etkileyen bir...

Modern Evrimsel Sentez
3 yıl önce

kuramın mimarisinde öne çıkan isimlerdir. Güncel bakış açısıyla evrim, bir gen havuzu içinde, bir nesilden diğerine belli bir karakterin oluşmasında etkili...

Modern evrimsel sentez, Biyolojik Evrim, Doğal seçilim, Evrim Kuramı, Gen, Gen havuzu, Gregor Mendel, Moleküler biyoloji, Mutasyon, Rekombinasyon, Genetik kayma
Tür
3 yıl önce

taşıyan ve çiftleştiğinde verimli döller verebilen, aynı veya yakın gen havuzunda bulunan biyolojik gruptur. Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası...

Tür, Alttür, Cins, Doğu ladini, Gen, Latince, Mavi ladin, Populasyon, Takson, Türkiye, Varyete
Evrimsel faktör
6 yıl önce

Evrimsel faktör veya evrim faktörü, biyolojide bir popülasyonun gen havuzunu ve sahip olduğu gen varyasyonlarının tümünü etkileyen ve değiştiren tüm faktörlere...

Kurucu etkisi
6 yıl önce

alanına göç etmek zorunda kalan canlı türlerin beraberinde de ne tür bir gen havuzu getirdikleri bu rastlantısal olaylarla yakından ilişkilidir. Genetik sürüklenmenin...