Elektroforez

Kısaca: Elektroforez Alm. Elektrophores, Fr. éléctrophorêse, İng. Electrophores’s. Bir sıvı içinde asılı duran (kolloidal) yüklü katı taneciklerin uygulanan bir elektrik alanın etkisiyle hareket etmeleri. Bu olay genellikle su içinde dağılmış büyük kolloidal iyon partiküllerine uygulanır. Elektroforezin kullanıldığı en mühim alanlardan biri kan proteinlerinin (elektriksel yüklerindeki farklılıklara göre) analizidir. Değişik hastalıklarda bu proteinlerin oranı ...devamı ☟

Elektroforez Alm. Elektrophores, Fr. éléctrophorêse, İng. Electrophores’s. Bir sıvı içinde asılı duran (kolloidal) yüklü katı taneciklerin uygulanan bir elektrik alanın etkisiyle hareket etmeleri. Bu olay genellikle su içinde dağılmış büyük kolloidal iyon partiküllerine uygulanır.

Elektroforezin kullanıldığı en mühim alanlardan biri kan proteinlerinin (elektriksel yüklerindeki farklılıklara göre) analizidir. Değişik hastalıklarda bu proteinlerin oranı geniş çapta değişir. Dolayısıyle elektroforez, hastalık teşhisi maksatlarında kullanılır. Bunlara karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, doku harabiyetleri gibi hastalıklar örnek gösterilebilir. Elektroforez; bakteri, virüs, nükleik asitler, nisbeten küçük moleküllü organik bileşikler ve kompleks metal iyonları karışımlarının analizlerinde kullanılır.

Karışımların analizlerinde ve ayrılmalarında bu partiküllerin elektroforetik hareketlerinden bir çok tarzda istifade edilir. Hastanelerde ve çeşitli tıp merkezlerinde yaygın olarak kullanılan elektroforezde bir selüloz asetat bandı üzerine az miktarda serum uygulanır ve belirli bir süre boyunca bu banta bir elektrik akımı tatbik edilir. Bu usul kullanıldığında beş ana grup protein birbirinden ayırt edilebilir. Bu ana gruplar: Albümin ile a1 (alfa1), a2 (alfa2), b (beta) ve g (gama) gloubinleridir. Bu fraksiyonları görünür hale getirmek için serumlu bant boyanır ve daha sonra bu bant normal bir bantla mukayese edilir.

Sonucun değerlendirilmesinde bir başka usul de bantın bir ışık yolu üzerinden geçirilmesidir (tarama). Bu usul kullanıldığında fraksiyonların herbirinin bu ışıkta yaptığı yansıtma veya emilme miktarı bir grafik haline getirilir ve böylece elektroforetik bir tarama elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektroforez
3 yıl önce

Elektroforez, bir elektrik alanın etkisi altında yüklü parçacıkların (iyonların) göçünü ve ayrılmasını tanımlayan genel bir terimdir. Bu teknoloji, nükleik...

Elektroforez, Biyokimya, Kan, Kimya, Lipit, Protein, Taslak, Tıp, Çözelti, Elektrik alanı, Arne Tiselius
Jel Elektroforezi
6 yıl önce

sağlamasıdır. En çok kullanılan jel elektroforezi yöntemleri agaroz jel elektroforezi ve poliakrilamid jel elektroforezidir. Nükleik asitler için genellikle...

Western blot
3 yıl önce

oluşturulur. Numune proteinleri denature edilir ve jel elektroforez uygulanır. Ardından, elektroforez membranı spesifik antikorlar içeren çözeltide yıkanır...

Western blot, Biyokimya, Membran, Moleküler biyoloji, Protein, Taslak, Electro blotting, Sds-page, Solüsyon, Nicel
Hugo Theorell
6 yıl önce

profesörü oldu. Çalışmaları yoğunluk olarak vitaminler üzereydi. Özellikle elektroforez, enzim, katalaz, riboflavin ve sitokrom c ile ilgili önemli çalışmalarda...

Globulin
3 yıl önce

psödoglobülin (yalancı globülin) denir. Globülinler ultrasantrifüj ve elektroforez gibi metotlar ile incelendiğinde, alfa, beta ve gama denilen bölümlerine...

Globulin, Antikor, Kan, Kızamık, Kızıl, Molekül, Protein, Serum, Sodyum klorür, Süt, Yumurta
Histon
3 yıl önce

histonlar, genelde türler arasında benzer tiptedir. Histon protein tipleri elektroforez yöntemleriyle kolayca ayrılabilir. Kromatin Nükleozom Histon olmayan...

Histon, DNA, Hücre biyolojisi, Kromatin
Southern blot
6 yıl önce

sayı ve uzunlukta DNA frangmentlerinin oluşumu sağlanır. Agaroz jel elektroforez yöntemi ile jel üzerinde büyüklüklerine göre birbirinden ayrılan bu fragmentler...

Southern blot, DNA, Dot blot, Elektroforez, Enzim, Gen, Hibridizasyon, Klon, Moleküler genetik, Northern blot, PCR
Ayırma işlemi
3 yıl önce

uzaklaştırır. Elektroforez, organik moleküllerin bir elektrik potansiyeli altında bir jel ile farklı etkileşimlerine dayanarak ayırır. Kapiler elektroforez Elektrostatik...