Eski Ahid

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Eski Antlaşma 39 kitaptan oluşur;

Musa'nın beş kitabı diye bilinen, "Torah - Pentateuch"un diğer adı "Tevrat"tır.

Davut’un Mezmurları diye bilinen kitabın diğer adı da "Zebur"dur.

Kaynak: Belçika İnanç Açıklaması “Confessio Belgica” Madde 4

Musa’nın beş kitabı -

  * Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;


  * Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;


  * Samuel’in ve Krallar’ın ikişer kitapları;


  * Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;


  * Ezra, Nehemya, Ester ve Eyüp kitapları;


  * Davut’un Mezmurları;


  * Süleyman’ın üç kitabı –


  * Özdeyişler, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi;


Dört büyük peygamber -

-İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel kitapları;

On iki küçük peygamber -

  * Hoşea, Yoel, Amos, Obadya,


  * Yunus, Mika, Nahum, Habukkuk,


  * Sefanya, Hagay, Zekariya, Malaki kitapları.


Kaynak: İlahi Dinlerin Kitaplarının Oluşumu - (Daniel Wickwire)

Yahudiler tarafından ise şu üç ana kısma ayrılmıştır:

1. Tevrat (Tora): Şeriat, Yasa veya Pentateuk denilir. 5 kitap. (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;)

2. Zebur (Ketubim): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler. 13 kitap ( Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Eyüp, Ezgiler Ezgisi, Rut, Yeremya’nın Mersiyeleri, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra, Nehemya, 1. Tarihler, 2. Tarihler)

3. Peygamberler (Nebi’im): İlk ve son peygamberler denilir. 21 kitap (İlk Peygamberler;Yeşu, Hakimler, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar. Son Peygamberler; Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki)

Hristiyanların Eski Antlaşma kitabı Yahudiler tarafından “TeNaKh” (Tanahk) olarak bilinir. Bu kelime, Tevrat (Tora), Peygamberler (Nebi’im), ve Zebur’un (Ketubim) baş harflerinin bir arayagelmesiyle oluşmuştur. (5. Souhen, Handbook of Biblical Criticism, s. 159; Bruce, The Canon of Scripture, s. 19;) Hıristiyanlar Yahudilerle aynı Eski Ahid’i kabul ediyorlar, yalnız Eski Antlaşmayı oluşturan kitapları değişik bir sıraya koyuyorlar.(Tevrat, Zebur ve Peygamberler.)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eski Ahid ilgili konular

 • Katoliklik

  Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıya
 • Eski ahit

  Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kuts
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Hristiyan Mezhepleri

  Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.
 • Pavlus

  Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumlud
 • Eyub (Zebur)

  Eyub (Eyüp), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un birinci kitabı. Toplam 42 baptan oluşur.
 • Hıristiyanlık'ta İsa

  :``İsa farklı din ve inançlarda farklı tanımlanmıştır. Daha genel bir tanımı ve diğer dinlerdeki yeri için İsa maddesine bakınız. Bu ma
 • Mezmurlar (Zebur)

  Mezmurlar, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un ikinci kitabı. Toplam 150 baptan oluşur. Be
 • Vaiz (Zebur)

  Vaiz, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un dördüncü kitabı. Toplam 12 baptan oluşur.
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl