--}}

Eski Ahid

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Eski Antlaşma 39 kitaptan oluşur;

Musa'nın beş kitabı diye bilinen, "Torah - Pentateuch"un diğer adı "Tevrat"tır.

Davut’un Mezmurları diye bilinen kitabın diğer adı da "Zebur"dur.

Kaynak: Belçika İnanç Açıklaması “Confessio Belgica” Madde 4

Musa’nın beş kitabı -

  * Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;


  * Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;


  * Samuel’in ve Krallar’ın ikişer kitapları;


  * Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;


  * Ezra, Nehemya, Ester ve Eyüp kitapları;


  * Davut’un Mezmurları;


  * Süleyman’ın üç kitabı –


  * Özdeyişler, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi;


Dört büyük peygamber -

-İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel kitapları;

On iki küçük peygamber -

  * Hoşea, Yoel, Amos, Obadya,


  * Yunus, Mika, Nahum, Habukkuk,


  * Sefanya, Hagay, Zekariya, Malaki kitapları.


Kaynak: İlahi Dinlerin Kitaplarının Oluşumu - (Daniel Wickwire)

Yahudiler tarafından ise şu üç ana kısma ayrılmıştır:

1. Tevrat (Tora): Şeriat, Yasa veya Pentateuk denilir. 5 kitap. (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;)

2. Zebur (Ketubim): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler. 13 kitap ( Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Eyüp, Ezgiler Ezgisi, Rut, Yeremya’nın Mersiyeleri, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra, Nehemya, 1. Tarihler, 2. Tarihler)

3. Peygamberler (Nebi’im): İlk ve son peygamberler denilir. 21 kitap (İlk Peygamberler;Yeşu, Hakimler, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar. Son Peygamberler; Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki)

Hristiyanların Eski Antlaşma kitabı Yahudiler tarafından “TeNaKh” (Tanahk) olarak bilinir. Bu kelime, Tevrat (Tora), Peygamberler (Nebi’im), ve Zebur’un (Ketubim) baş harflerinin bir arayagelmesiyle oluşmuştur. (5. Souhen, Handbook of Biblical Criticism, s. 159; Bruce, The Canon of Scripture, s. 19;) Hıristiyanlar Yahudilerle aynı Eski Ahid’i kabul ediyorlar, yalnız Eski Antlaşmayı oluşturan kitapları değişik bir sıraya koyuyorlar.(Tevrat, Zebur ve Peygamberler.)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.