Eski Ahid

Kısaca: Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder. ...devamı ☟

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Eski Antlaşma 39 kitaptan oluşur;

Musa'nın beş kitabı diye bilinen, "Torah - Pentateuch"un diğer adı "Tevrat"tır.

Davut’un Mezmurları diye bilinen kitabın diğer adı da "Zebur"dur.

Kaynak: Belçika İnanç Açıklaması “Confessio Belgica” Madde 4

Musa’nın beş kitabı -

  * Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;


  * Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;


  * Samuel’in ve Krallar’ın ikişer kitapları;


  * Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;


  * Ezra, Nehemya, Ester ve Eyüp kitapları;


  * Davut’un Mezmurları;


  * Süleyman’ın üç kitabı –


  * Özdeyişler, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi;


Dört büyük peygamber -

-İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel kitapları;

On iki küçük peygamber -

  * Hoşea, Yoel, Amos, Obadya,


  * Yunus, Mika, Nahum, Habukkuk,


  * Sefanya, Hagay, Zekariya, Malaki kitapları.


Kaynak: İlahi Dinlerin Kitaplarının Oluşumu - (Daniel Wickwire)

Yahudiler tarafından ise şu üç ana kısma ayrılmıştır:

1. Tevrat (Tora): Şeriat, Yasa veya Pentateuk denilir. 5 kitap. (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;)

2. Zebur (Ketubim): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler. 13 kitap ( Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Eyüp, Ezgiler Ezgisi, Rut, Yeremya’nın Mersiyeleri, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra, Nehemya, 1. Tarihler, 2. Tarihler)

3. Peygamberler (Nebi’im): İlk ve son peygamberler denilir. 21 kitap (İlk Peygamberler;Yeşu, Hakimler, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar. Son Peygamberler; Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki)

Hristiyanların Eski Antlaşma kitabı Yahudiler tarafından “TeNaKh” (Tanahk) olarak bilinir. Bu kelime, Tevrat (Tora), Peygamberler (Nebi’im), ve Zebur’un (Ketubim) baş harflerinin bir arayagelmesiyle oluşmuştur. (5. Souhen, Handbook of Biblical Criticism, s. 159; Bruce, The Canon of Scripture, s. 19;) Hıristiyanlar Yahudilerle aynı Eski Ahid’i kabul ediyorlar, yalnız Eski Antlaşmayı oluşturan kitapları değişik bir sıraya koyuyorlar.(Tevrat, Zebur ve Peygamberler.)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eski ahit
3 yıl önce

Eski Ahit veya Eski Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Atik"), Kutsal Kitap'ın (Kitâb-ı Mukaddes) İbranice kaleme alınmış olan ilk kısmına Hristiyanların verdiği...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Aramice
3 yıl önce

kurulmuş olan küçük Arami prensliklerince kullanılmışlardır. Eski Ahid Aramcası: Eski Ahid'in Danyal ve Esra bölümlerinin bir kısmı bu dilde yazılmıştır...

Aramice, Asuri, Azerbaycan, Dil, Dil aileleri, Diofizit, Ermenistan, Gemara, Gürcistan, ISO 639, Irak
Apokrif
3 yıl önce

Manaşşe'nin Duası, 151. Mezmur ve 4. Makabeler'dir. ^ "Apocrypha." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. Eski Ahidin apokrifleri...

Apokrif, Apokrif metinler, Hristiyanlık, Kanonik, Kitab-ı Mukaddes, Taslak
Dinde etik
3 yıl önce

etik hakkındaki eserleri, edebî ve dînî düşüncelerini Mûsevî İncili’ne (Eski Ahid) dayandıran bir kültürün etkisinde yazılmıştır. Bu yüzden İncil etiğiyle...

Yeni ahit
3 yıl önce

Ahit veya Yeni Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Cedid"), Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit'in ardından gelen ve Grekçe kaleme alınmış olan ikinci kısmına Hristiyanların...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Kadim zamanlar
3 yıl önce

Antikytherada bulunan yıldız ölçerin bulunduğu Tarih öncesinden kalma cisimler Ahid sandığı Peru’daki Nazca Düzlüğü Piri Reis'in Haritası Babil kulesi Paskalya...

Kadim zamanlar, Agarta, Atlantis, Aymara, Aztekler, Bermuda Şeytan Üçgeni (kitap), Bermuda şeytan üçgeni, Büyük Okyanus, Dogon Kabilesi, Güney Kutbu, Horus
Yedicilik
3 yıl önce

sebeplerini anlama arzusunu göstermesi halinde, bunun evvelâ verilecek bir ahid ile misaktan sonra mümkün olabileceği kendisine bildirilmekteydi. Kabul edilmesi...

Anadolu Ateşi
3 yıl önce

2003 Garanti Bankası "öneticiler Zirvesi" Katılım ve Teşekkür Ödülü 2007 AHİD (Ankara Halkla İlişkiler Derneği) Türkiye'nin Tanıtımına Katkı Ödülü 2004...

Anadolu Ateşi, 2001, 3 Mayıs, Almanya, Anadolu, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Japonya, Katar