Etiket: Riboz

Furanoz

Furanoz, furan türevi, beş köşeli bir basit şekerdir.

RRNA

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA, mRNA'daki bilginin translasyon süreci sırasında amino asit dizisine çevrilmesi için taşıyıcı RNA (tRNA) i...

Nükleotit

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (pentoz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır.

Monosakkaritler

Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından ``basit şekerler``, ``tek şekerler``, ``monozlar`` olarak da bilinirler. Çoğu C<sub>n</sub>(H<sub>2</sub>O)n formülüne uyar. Bazı monosakkaritler tatlıdır. Zincir...

Haberci RNA

Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir (nükleotitlerden oluşan birimlerdir. Nükleotit: Adenin , sitozin , guanin gibi bazlar + deoksiriboz şekeri + fosfattan oluşan birimlerdir.), nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

B4 vitamini

Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik asitlerinin nükleotidlerinde bulunur.

Adonezin difosfat

'Adenozin difosfat, İngilizce Adenosine diphosphatedan ADP olarak kısaltılır, bir nükleotittir. Pirofosforik asit ile adenin nükleotidinin bir esteridir.

Adenozin monofosfat

Adenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate'den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5'-adenilik asit olarak da bilinir. Adenozin adlı nükleozit ile fosforik asidin birleşimi bir esterdir.

Deoksiriboz

Deoksiriboz, veya bilinen adlarıyla D-Deoksiriboz ve 2-deoksiriboz, beş karbon atomu içeren ve aldehit grubu barındıran aldopentozların bir üyesidir. Deoksiriboz, penton riboz şekerinin 2 pozisyonundaki hidroksil grubunun hidrojen ile yer değiştirmesiyle...

Adenozin Difosfat

ADENOZİN DİFOSFAT (ADP);Alm. Adenosin diphosphat, Fr. Adenosin diphosphate, İng.

Ribonükleik asit

Ribonükleik asit, hidroliz yoluyla driboz denilen bir pentoz veren nükleik asitler grubu.RİBONÜKLEİK ASİT VEYA R.N.

pürin

DNA molekülünün birimleri nükleotidlerdir. Bir nükleotidde fosforik asid, deoksiriboz ve organik baz bulunur. Deoksiriboz 5 karbon ile fosforik aside, 1 karbon ile organik baza bağlıdır. Nükleotidlerin

nükleotid

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır.

adenin

Pürin grubundan azotlu bir organik bileşik (Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.)

adenine

Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik asitlerinin nükleotidlerinde bulunur.